Home Chưa được phân loại Lễ ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa FIRST và Nhóm hợp tác liên kết

Lễ ký thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa FIRST và Nhóm hợp tác liên kết

by Admin
Ngày 27/081/2016, Ban Quản lý Dự án FIRST và Nhóm hợp tác do Công ty Cổ phần thuốc Thú y Đức Hạnh Marphavet làm thành viên đứng đầu chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác tài trợ đề xuất “Nghiên cứu công nghệ chế tạo vacxin phòng bệnh tiêu chảy thành dịch (PED) cho lợn nuôi trang trại” với tổng kinh phí thực hiện đề xuất khoảng 76 tỷ VNĐ

Hà Nội, ngày 27  tháng 8 năm 2016

Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ – FIRST” là dự án đầu tiên về Khoa học và Công nghệ do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. Mục tiêu của dự án là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng. Một trong những hợp phần quan trọng của dự án FIRST là hỗ trợ để hình thành nên các nhóm liên kết, từ nghiên cứu đến sản xuất và thương mại hóa sản phẩm. 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học Công nghệ và Ngân hàng Thế giới,ngày 27/081/2016, Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh Đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và Công nghệ – FIRST và Nhóm hợp tác do Công ty Cổ phần thuốc Thú y Đức Hạnh Marphavet làm thành viên đứng đầu chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác tài trợ đề xuất “Nghiên cứu công nghệ chế tạo vacxin phòng bệnh tiêu chảy thành dịch (PED) cho lợn nuôi trang trại” với tổng kinh phí thực hiện đề xuất khoảng 76 tỷ VNĐ tương đương gần 3,4 triệu USD, trong đó Dự án FIRST tài trợ hơn 40% tổng kinh phí thực hiện, phần còn lại là kinh phí đối ứng bằng tiền của Nhóm hợp tác 60% mức tổng kinh phí. Thời gian thực hiện dự án là 34 tháng.

Nhóm hợp tác do Công ty Cổ phần thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet làm thành viên đứng đầu bao gồm 11 thành viên, trong đó có một đơn vị nghiên cứu là Học viện Nông nghiệp Việt Nam và 10 doanh nghiệp. Sản phẩm của nhóm hợp tác là nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa chủng vaccine phòng bệnh tiêu chảy thành dịch (PED) cho lợn nuôi trang trại từ chủng virus được phân lập tại Việt Nam nhằm thay thế vaccine nhập khẩu cùng loại, giảm thiểu tổn thất do PED gây ra cho người chăn nuôi nói riêng và cho ngân sách nhà nước nói chung, đồng thời nâng cao khả năng phòng chống dịch bệnh trên đàn lợn. Đây cũng là một trong những dự án góp phần nâng cao năng lực cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sản xuất vaccine.

You may also like

Leave a Comment