Home Việt Nam Kỳ thủ Việt Nam giành thắng lợi lớn tại giải cờ vua trẻ châu Á

Kỳ thủ Việt Nam giành thắng lợi lớn tại giải cờ vua trẻ châu Á

by Mai Lan
Three Vietnamese players won gold medals in the boys’ event of 2021 Asian Youth Online Chess Championship.

Ba kỳ thủ Việt Nam đã giành huy chương vàng trong nội dung nam của Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á trực tuyến năm 2021.

Tran Duc Duy won the U8 category, while Nguyen Quang Minh and Nguyen Huynh Minh Thien achieved victory in the U10 and U18 categories. The three players helped Vietnam top the boys’ event with three gold medals, followed by India with two.

Trần Đức Duy giành chiến thắng ở nội dung U8, trong khi Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Huỳnh Minh Thiện có được chiến thắng ở nội dung U10 và U18. Ba kỳ thủ đã giúp Việt Nam đứng đầu nội dung nam với ba huy chương vàng, tiếp theo là Ấn Độ với hai huy chương.

Although Duy is unranked, he won eight out of nine matches and earned eight points. Danis Kuandykuly of Kazakhstan also finished on eight points, but Duy had won more matches.

Dù không được đánh giá cao nhưng Duy đã thắng 8/9 trận và giành được 8 điểm. Danis Kuandykuly của Kazakhstan cũng có 8 điểm, nhưng Duy đã thắng nhiều trận hơn.

In the U10 category, Minh went unbeaten with eight wins, one draw, and earned 8.5 points.

Ở nội dung U10, Minh bất bại với tám trận thắng, một trận hòa và giành được 8,5 điểm.

Thien was also undefeated in the U18 category with seven victories, two draws, and eight points.

Thiện cũng bất bại ở nội dung U18 với bảy chiến thắng, hai trận hòa và tám điểm.

Previously, Nguyen Linh Dan had won a gold medal in the U14 category of the girls’ event.

Trước đó, Nguyễn Linh Đan đã giành huy chương vàng nội dung nữ U14.

Overall, Vietnam clinched four gold and one silver medal, placing second. India topped the tournament with four gold, four silver, and seven bronze medals.

Nhìn chung, Việt Nam giành được bốn huy chương vàng và một huy chương bạc, xếp thứ hai. Ấn Độ đứng đầu giải đấu với bốn huy chương vàng, bốn bạc và bảy huy chương đồng.

The event was held online from Oct. 22 to 31 due to the Covid-19 pandemic and had five age group events: U8, U10, U12, U14, and U18.

Giải đấu được tổ chức trực tuyến từ ngày 22 đến 31 tháng 10 do đại dịch Covid-19 và có 5 phần thi dành cho nhóm tuổi: U8, U10, U12, U14 và U18. 

 

*Bài viết của tác giả Xuân Bình trên báo VnExpress, xem bài viết tại link: https://e.vnexpress.net/news/sports/vietnamese-players-claim-more-golds-in-asian-youth-chess-tour-4379858.html 

*Bài viết được livestream trên Fanpage của Báo song ngữ, link tại đây

Từ mới:

medal (n)              /ˈmed.əl/           huy chương

Youth (n)              /juːθ/                  tuổi trẻ, thanh xuân

Chess (n)             /tʃes/                   cờ vua

category (n)        /ˈkæt.ə.ɡri/          nội dung, hạng, thể loại

achieve (v)          /əˈtʃiːv/                đạt được

unranked (adj)    /ʌn’ræŋkt/           không được xếp hạng

draw (n)               /drɔː/                   trận đấu hòa 

clinch (v)             /klɪntʃ/                 nắm chặt

You may also like

2 comments

Trang Nhi 05/11/2021 - 00:31

Các bài báo ở báo song ngữ thật sự rất hữu ích cho việc học tiếng anh, mình thích lắm

Reply
Mai Lan 06/11/2021 - 16:41

Xin cảm ơn Trang Nhi nhiều, mong bạn luôn đồng hành cùng chúng mình nhé <3

Reply

Leave a Comment