One two threeMột hai ba I've been running from the painTôi đã chạy từ đau đớn Trying not to feel the sameCố gắng không cảm thấy giống nhau But it's a shame that we're sinkingNhưng thật là xấu hổ vì chúng ta đang chìm See, my confidence is shakingXem sự tự tin của tôi đang lắc And my heart is feeling vacantVà trái tim tôi đang cảm thấy trống rỗng So you try to fill it inVì vậy, bạn cố gắng điền nó vào You say "I could fix the broken in your heartBạn nói "Tôi có thể khắc phục được những đau khổ trong trái tim bạn You're worth saving darling"Bạn có giá trị tiết kiệm đáng yêu " But I don't know why you're shooting in the darkNhưng tôi không biết tại sao bạn lại chụp trong bóng tối I got faith in nothingTôi đã có niềm tin vào không có gì But love, pray for meNhưng tình yêu, hãy cầu nguyện cho tôi I never had somebodyTôi chưa bao giờ có ai So I don't know how to loveVì vậy, tôi không biết làm thế nào để yêu thương Pray for meXin cầu nguyện cho tôi I know I need somebodyTôi biết tôi cần ai đó So I can learn how to loveVì vậy, tôi có thể học cách yêu I know it's been a whileTôi biết nó đã được một thời gian Cause my memory's on trialNguyên nhân trí nhớ của tôi đang bị xét xử For the way I used to beĐối với cách tôi từng là My head is running milesđầu của tôi là dặm chạy Round in circles and I tryVòng tròn và tôi thử To find the little light in meĐể tìm ánh sáng nhỏ trong tôi You say "I could fix the broken in your heartBạn nói "Tôi có thể khắc phục được những đau khổ trong trái tim bạn You're worth saving darling"Bạn có giá trị tiết kiệm đáng yêu " But I don't know why you're shooting in the darkNhưng tôi không biết tại sao bạn lại chụp trong bóng tối I got faith in nothingTôi đã có niềm tin vào không có gì But love, pray for meNhưng tình yêu, hãy cầu nguyện cho tôi I never had somebodyTôi chưa bao giờ có ai So I don't know how to loveVì vậy, tôi không biết làm thế nào để yêu thương Pray for meXin cầu nguyện cho tôi I know I need somebodyTôi biết tôi cần ai đó So I can learn how to loveVì vậy, tôi có thể học cách yêu I know I need somebodyTôi biết tôi cần ai đó I know I need somebodyTôi biết tôi cần ai đó I know I need somebodyTôi biết tôi cần ai đó So I can learn how to loveVì vậy, tôi có thể học cách yêu How to loveYêu như thế nào How to loveYêu như thế nào So I can learn how to loveVì vậy, tôi có thể học cách yêu How to loveYêu như thế nào How to loveYêu như thế nào How to loveYêu như thế nào Love, love, love, love, love, love, ohTình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, tình yêu, oh I know I need somebodyTôi biết tôi cần ai đó I know I need somebodyTôi biết tôi cần ai đó I know I need somebodyTôi biết tôi cần ai đó So I can learn how to loveVì vậy, tôi có thể học cách yêu (Need somebody now(Cần một ai đó bây giờ)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát How to love – Cash Cash ft Sofia Reyes

How to love – Cash Cash ft Sofia Reyes

by Admin
Lời bài hát How to love – Cash Cash ft Sofia Reyes

One two three
I’ve been running from the pain
Trying not to feel the same
But it’s a shame that we’re sinking
See, my confidence is shaking
And my heart is feeling vacant
So you try to fill it in
You say “I could fix the broken in your heart
You’re worth saving darling”
But I don’t know why you’re shooting in the dark
I got faith in nothing
But love, pray for me
I never had somebody
So I don’t know how to love
Pray for me
I know I need somebody
So I can learn how to love
I know it’s been a while
Cause my memory’s on trial
For the way I used to be
My head is running miles
Round in circles and I try
To find the little light in me
You say “I could fix the broken in your heart
You’re worth saving darling”
But I don’t know why you’re shooting in the dark
I got faith in nothing
But love, pray for me
I never had somebody
So I don’t know how to love
Pray for me
I know I need somebody
So I can learn how to love
I know I need somebody
I know I need somebody
I know I need somebody
So I can learn how to love
How to love
How to love
So I can learn how to love
How to love
How to love
How to love
Love, love, love, love, love, love, oh
I know I need somebody
I know I need somebody
I know I need somebody
So I can learn how to love
(Need somebody now)

You may also like

Leave a Comment