Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh How long, How many times, When: Cấu trúc, cách dùng & phân biệt

How long, How many times, When: Cấu trúc, cách dùng & phân biệt

by Admin
How long, how many times, when luôn là những cấu trúc dễ gây nhầm lẫn, khiến người học tiếng Anh gặp khó khăn trong việc phân biệt và giải các bài tập liên quan đến chúng. Điều này không chỉ làm chúng ta sợ sệt, lo lắng trong phần viết mà còn bị lúng túng khi nói chuyện giao tiếp. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn tổng hợp toàn bộ kiến thức đầy đủ và chuẩn xác nhất về ba cấu trúc này nhé!

1.How long 

a.Cách dùng 

How long thường được dùng để đặt câu hỏi về khoảng thời gian bao lâu và thời gian đó sẽ là một khoảng thời gian cụ thể với thời gian bắt đầu và kết thúc. Cấu trúc này thường được dùng với giới từ “for” hoặc “since” trong câu trả lời.

Ex: How long have you been waiting ? 

      Only for a minute or two. 

      (Bạn đã chờ bao lâu rồi ? 

      Chỉ khoảng một hay hai phút.)

      How long will the concert last ?

      It should be over by ten o’clock, I think.

     (Buổi hoà nhạc sẽ kéo dài trong bao lâu ?

      Tôi nghĩ là đến khoảng 10h.)

How long cũng sử dụng khi muốn hỏi về độ dài được đo đạc của một vật nào đó. 

Ex: How long was the wedding dress?

      (Cái váy cưới dài bao nhiêu?)

      I see you are growing your hair. How long do you want it to be?

     (Tôi thấy tóc cậu đang dài đó. Cậu muốn nó dài bao nhiêu?)

Ngoài ra, How long là câu hỏi để hỏi khoảng thời gian ai đó dành thời gian để làm việc gì.

Ex: How long have you been waiting? 

      (Bạn đã chờ bao lâu rồi ?)

      How long does it take she to write this story? 

     (Cô ấy mất bao lâu để viết câu chuyện này?)

cấu trúc how long

b. Các cấu trúc đặt câu hỏi với how long 

        How long + do/does/did + S + V(infinitive)…?

  • Cấu trúc được chia ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn. 
  • Cấu trúc How long này dùng để hỏi thời gian ai đó làm hoặc đã làm một việc gì đó.

Ex: How long did you do this exercise

      (Cậu đã mất bao lâu để làm bài này?)

How long + have/has + S + Ved/PII…?

  • How long chia ở thì hiện tại hoàn thành và cũng có nghĩa tương tự với cấu trúc 1 bên trên.

Ex: How long has it rained? 

      (Trời đã mưa kéo dài bao lâu?)

 How long does it take + (O) + to V(infinitive)…?

  • Cấu trúc này mang nghĩa “ Ai đó mất bao lâu để làm việc gì”. 

Câu hỏi với How long chỉ khoảng thời gian của một hành động nào đó xảy ra.

Answer: It takes + (O) + time + to V(infinitive)…

(Ai đó mất … thời gian để làm…)

Ex: How long does it take to get to their hometown by train?

      (Mất bao nhiêu thời gian để đi quê hương của họ bằng tàu?)

      It takes 6 hours to get to their hometown by train.

      (Mất 6 tiếng để đi tới đó bằng đường tàu.) 

2. How many times

a.Cách dùng 

How many times được sử dụng khi ta muốn hỏi về một con số cụ thể mỗi lần một việc xảy ra.

Ex: How many times have you read that book?

      (Cậu đã đọc cuốn sách đó mấy lần rồi?)

      How many times did you visit them last summer?

      (Bạn đã đến thăm họ vào cuối mùa hè mấy lần rồi?)

b. Cấu trúc 

 How many times + do/does/did + S + V(infinitive)…?

Ex: How many times did you visit them last summer?

      Almost every weekend.

     (Mùa hè trước bạn đã tới thăm họ bao nhiêu lần?

      Hầu như mỗi cuối tuần.)

How many times + has/have + S + V(P2)…?

Ex: How many times has she told you not to play football in the garden?

      (Đã bao nhiêu lần cô ấy nói với cậu không được chơi bóng đá trong vườn?)

Lưu ý :

Cấu trúc How often được dùng thường xuyên hơn trong khi How many times để hỏi một việc gì đó xảy ra thường xuyên như thế nào.

Không giống với How many times thường dùng để nói tới những dịp trong quá khứ, How often được sử dụng để nói tới các tình huống trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ex: How often do you go to the big supermarket to do your shopping?

      (Cậu thường đi siêu thị mua đồ bao lâu một lần?)

3. When 

a. Cách dùng 

Về mặt ý nghĩa, When chỉ một mốc thời gian xác định hoặc điều gì xảy ra tại một thời điểm cụ thể. Nó được dùng để đặt câu hỏi về mốc thời gian rõ ràng, chính xác.

Ex:  When did you move to Ha noi?                                                

       (Cậu đã chuyển tới Ha noi khi nào ?)

b. Cấu trúc 

Cấu trúc chung:  When + trợ động từ + S + V…?

  • Động từ chính khi chia phụ thuộc vào thì của trợ động từ. 

Một số cấu trúc cụ thể: 

Khi câu trả lời có “cụm thời gian + ago”.

Ex: When did you finish this report?

       3 days ago.

      (Cậu đã kết thúc bản báo cáo này khi nào? 

       Khoảng 3 ngày trước.)

When + động từ ở dạng quá khứ đơn.

Ex: When did you start studying English?

      When I was 6 years old.

     (Bạn bắt đầu học tiếng Anh khi nào? 

      Khi tôi lên 6 tuổi.)

Khi câu hỏi chứa giới từ (on/ in/ at…)+ thời gian ở dạng tương lai.

Ex: When is he going on vacation?

      On Saturday this week.

      (Khi nào anh ấy sẽ có kì nghỉ?

      Vào thứ 7 tuần này.)

When + động từ ở dạng hiện tại đơn.

Ex: When are you going to come to the office?

      When she arives.

      (Khi nào cậu đến văn phòng thế ?

       Khi cô ấy đến.)

Not until + thời gian ở dạng tương lai.

Ex: When is the project expected to be finished?

      Not until next year.

     (Dự án được dự đoán là bao giờ thì kết thúc?

   Mãi cho đến tận năm sau.)

Lưu ý: 

  • When không chỉ được dùng với câu hỏi mà còn dùng với câu khẳng định khi muốn nói về hai hành động đồng thời xảy ra trong một thời gian ngắn hay đề cập tới một giai đoạn, thời kì của cuộc sống.

Ex : He was shocked when I told him. 

       (Anh ấy đã choáng váng khi tôi kể cho anh nghe).

       I went there when I was a child. 

       (Tôi đã tới đây khi tôi còn là một cậu bé).

  • Cần hiểu rõ và phân biệt được when while. Cấu trúc when khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy ra gần như ngay sau hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Còn while khiến người đọc hiểu rằng hành động mở cửa xảy đồng thời với hành động gõ cửa. Hành động gõ cửa xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

4. Phân biệt 

a. How long và how many times

How long dùng để hỏi về một khoảng thời gian, còn how many times hỏi về số lần cụ thể xảy ra hành động nào đó.

Ex: How long has Jane been living in this house?

      (Jane sống ở căn nhà này bao lâu rồi?)

      How many times did the phone ring last night?

      (Đêm qua điện thoại đã kêu bao nhiêu lần thế?)

b. How long và when 

When thường dùng với các động từ chỉ hành động “action verbs” như: start/begin (bắt đầu), buy (mua), play (chơi), go (đi), visit (thăm),…

Ex: When did you buy that book?

      (Bạn mua cuốn sách đó được bao lâu rồi?).

How long thường dùng với động từ chỉ trạng thái “status verbs” như: know (biết), like/love (thích), want (muốn), need (cần),…

Ex: How long have you and him known each other?

     (Cậu và anh ấy quen nhau được bao lâu rồi?)

 Ngoài ra, How long là câu hỏi về khoảng thời gian (bao lâu) còn when là câu hỏi về mốc thời gian cụ thể (khi nào).

Bài tập vận dụng

Hãy làm các bài tập trắc nghiệm dưới đây để luyện tập kiến thức vừa học nhé!

Câu 1: ______ will the concert last?

Câu 2: _____ did you complete this work?

Câu 3: '______ did you visit them last summer?' 'Almost every weekend.'

Câu 4: '______ do you go to the big supermarket to do your shopping?' 'Not very often. Perhaps once a month.'

Câu 5: _____ did you stay in India? 'twelve months'

Câu 6: ______ did Steve sign the contract?' 'two months ago'

Câu 7: _____have you been there? 'ten minutes'

Câu 8: '_______ can you stay?' 'Not much longer. For another ten minutes perhaps.

Câu 9: '______ did the phone ring last night?' 'We must have had about twenty calls.'

Câu 10: ______ was the last time you visit your grandparents? - About 2 years ago.

Bài viết của mình đến đây là kết thúc, hi vọng với những gì mình đã tổng hợp chắt lọc được, bạn sẽ có thể tự tin làm các bài tập liên quan tới cấu trúc How long, how many times và when. 

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và theo dõi bài viết.

Chúc bạn học tốt!

XEM THÊM:

You may also like

Leave a Comment