I let my soul fall into youEm để linh hồn mình chìm đắm trong anh I never thought I'd fall right throughEm không bao giờ nghĩ mình sẽ làm như thế I fell for every word you saidEm yêu từng lời nói ngọt ngào của anh You made me feel I needed youAnh làm em cảm thấy em cần anh And forced my heart to think it's trueVà bắt trái tim em tin vào điều ấy But I found I'm powerless with youNhưng em nhận ra rằng mình thật yếu đuối bên anh Now I don't need your wings to flyGiờ em không cần đôi cánh của anh để bay No, I don't need a hand to hold in mine this timeEm cũng chẳng cần một bàn tay nắm lấy tay em lúc này You held me down, but I broke freeAnh giữ em lại nhưng em tự giải thoát chính mình I found the love inside of meEm tìm thấy tình yêu trong chính bản thân mình Now I don't need a hero to surviveGiờ em không cần một người hùng để sống sót Cause I already saved my lifeVì em đã tự cứu lấy cuộc đời mình Cause I already saved my lifeVì em đã tự cứu lấy cuộc đời mình I fell into your fantasyEm chìm đắm vào ảo giác của anh But that's all our love will ever beNhưng tình yêu của chúng ta cũng sẽ như vậy I lost hope in saving you and meEm đã mất niềm hy vọng vào tình yêu chúng ta You think I'm lost, falling apartAnh nghĩ rằng em lạc lối, tan vỡ But your lies just made a stronger heartNhưng những lời dối trá của anh chỉ làm cho con tin em thêm mạnh mẽ My life is just about to startCuộc đời em chỉ mới bắt đầu Now I don't need your wings to flyGiờ em không cần đôi cánh của anh để bay No, I don't need a hand to hold in mine this timeEm cũng chẳng cần một bàn tay nắm lấy tay em lúc này You held me down, but I broke freeAnh giữ em lại nhưng em tự giải thoát chính mình I found the love inside of meEm tìm thấy tình yêu trong chính bản thân mình Now I don't need a hero to surviveGiờ em không cần một người hùng để sống sót Cause I already saved my lifeVì em đã tự cứu lấy cuộc đời mình Already saved my lifeTự cứu lấy cuộc đời mình I already saved my lifeEm đã tự cứu lấy cuộc đời mình Already saved my lifeTự cứu lấy cuộc đời mình I already saved my lifeEm đã tự cứu lấy cuộc đời mình Now I don't need your wings to flyGiờ em không cần đôi cánh của anh để bay No, I don't need a hand to hold in mine this timeEm cũng chẳng cần một bàn tay nắm lấy tay em lúc này You held me down, but I broke freeAnh giữ em lại nhưng em tự giải thoát chính mình I found the love inside of meEm tìm thấy tình yêu trong chính bản thân mình Now I don't need a hero to surviveGiờ em không cần một người hùng để sống sót Cause I already saved my lifeVì em đã tự cứu lấy cuộc đời mình Already saved my lifeTự cứu lấy cuộc đời mình I already saved my lifeEm đã tự cứu lấy cuộc đời mình Already saved my lifeTự cứu lấy cuộc đời mình I already saved my lifeEm đã tự cứu lấy cuộc đời mình Now I don't need your wings to flyGiờ em không cần đôi cánh của anh để bay

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Hero – Cash Cash feat. Christina Perri

Hero – Cash Cash feat. Christina Perri

by Nguyệt Minh
You may also like

Leave a Comment