Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh Gonna, Gotta, Wanna trong tiếng Anh: Ý nghĩa & Ví dụ [UPDATE]

Gonna, Gotta, Wanna trong tiếng Anh: Ý nghĩa & Ví dụ [UPDATE]

by Admin
Nhiều bạn vẫn đang có nhiều thắc mắc về nhiều từ ngữ khá lạ lẫm trong tiếng Anh như Gonna, gotta, wanna. Các trường hợp nào có thể dùng được các từ ngữ này.

Hãy theo dõi dưới đây cùng Báo Song Ngữ để hiểu thêm hơn nhé!

A. Ý nghĩa của từ Gonna, gotta, wanna

Gonna, gotta, wanna là các từ thường hay rất gặp trong giao tiếp nhưng trong  từ điển không có, nên khi tìm không thấy, nó chỉ được sử dụng nhanh gọn trong giao tiếp và nghe sành điệu hơn. Tuy nhiên, một số từ này không được sử dụng trong không khí trịnh trọng.

Các bạn có thể gặp các từ này trong Email, trong bài comment trên Facebook, hoặc trong lời nói chat với bạn bè,…

a) Wanna = want to ( muốn)

Tại Mỹ, Anh cũng như nhiều quốc gia nói tiếng Anh khác trên thế giới thì âm “nt” hoàn toàn bị bỏ qua khi theo sau nó là một nguyên âm. Thay vào đó, họ sẽ chỉ nói như chỉ có âm “n” – wanna.  Vì nghĩa của hai từ ” wanna” và ” want to” này là muốn một thứ gì đó, hay muốn làm một việc gì đó. 

Ví dụ:
I want to eat meat
( tôi muốn ăn thịt)

Người bản xứ khi họ giao tiếp muốn nhanh, gọn, lẹ thì họ nói rằng :

I wanna eat meat

Âm “t” trong “want” cũng được bỏ qua và “want to” biến thành “wanna”. Điều này vẫn đúng trong trường hợp dạng quá khứ “wanted” thành “wah-nid”.

Gonna wanna tiếng Anh

Ex:
Do you wanna hug me?
The boss wanna talk to you?

->khi sử dụng từ wanna nghe nói nhẹ nhàng hơn không thấy nặng nề như từ “ want to” cho nên người bản xứ cắt ngắn đoạn để dễ dàng hiểu.

b) Gonna = going to (sẽ)

Cũng giống như Wanna với mục đích sử dụng các từ ngữ này nhằm nói  nhanh và thân thiết hơn thì Gonna cũng có tác dụng giống vậy.

Thay vì sử dụng “be going to + V” để nói về những dự định trong tương lai, người bản xứ dường như luôn luôn nói “gonna” thay cho “going to”. 

Đuôi “ing” trong “going” sẽ được bỏ qua, thay vào đó họ sẽ chỉ nói như chỉ có âm “n” và “going to” sẽ trở thành “gonna” mang nghĩa là sẽ làm việc gì đó. 

Ví dụ:
I’m gonna kill you
( tôi sẽ giết bạn)

Hurry up! He’s gonna go soon
( nhanh lên! Anh ấy sẽ đi)

Note: Bạn không thể sử dụng “gonna” với thì hiện tại tiếp diễn.

vì, thì tương lai đơn: “be going to + verb”, nghĩa là sau “going to” còn một động từ khác nữa. Trong khi, thì hiện tại tiếp diễn cũng “be going to” nhưng sau đó không xuất hiện động từ nào khác. Đây cũng là lý do tại sao “go” trong hiện tại tiếp diễn không thể trở thành “gonna”.

c) Gotta = “ godda” = got to (phải)

“Gotta” được trở thành từ cụm từ “got to” và âm “ t ” được thêm vào sau từ ” got “.  Từ ” got to ” và ” gotta ” hoặc “godda” có nghĩa là phải làm một việc, thứ gì đó hoặc đúng.

“Got a” (got là dạng quá khứ của “get”) mang ý sở hữu vật gì đó.

Ví dụ:

1. I’ve got to call for her to tell her about the meeting.
(Tôi phải gọi cho cô ấy để nói với cô ấy về cuộc họp).

Có thể nói:

I gotta call for her to tell her about the meeting.

2. They’ve got to go now
( họ phải cần đi bây giờ)

Cách nói giản đơn và nhanh:
They gotta go now

3. I can’t play tennis right now. I’ve got to study English .

(Tôi không thể chơi quần vợt ngay bây giờ. Tôi phải học tiếng Anh).

Cách nói khác:

I can’t play tennis right now. I gotta study English.

Ví dụ về Gonna Gotta

B. Một số từ liên quan khác các bạn có thể biết

+) Coulda = Could have ( có thể… quá khứ)
+) Shoulda = Should have ( nên… quá khứ)
+) Kinda = kind of ( hơi)
+) Havta = have to ( phải)
+) Hasta = has to
+) Hada = had to
+) Dunno = Không biết
+) Lamma = Để tôi
+) Gimme = Đưa tôi

Ex:

+) I coulda been more pretty if I had used Tone Up Cream.
(Tôi có thể đẹp hơn nếu tôi đã sử dụng Tone Up Cream).

+) You shoulda gone to Thailand when you were in Vietnam.
(Bạn đáng lẽ nên đi đến Thái Lan khi bạn ở Việt Nam).

+) The car is kinda pretty.
( chiếc xe ô tô hơi đẹp).

C. Một số ví dụ sử dụng từ ngữ

– Every band that I go and jam with and put records out with, they don’t really wanna do anything.

– And if you wanna join him for a psychedelic freakout session then you can always have a word with this guy.

– I wanna stand up for my rights, attend marches, and create bills of rights without being seen as a troublemaker.

– I hate it when I’m at the gym and I wanna use the medicine balls but all these juice heads are there.

– I gonna file a report for my boss tomorrow.

– Nam gonna clean up the furniture in the group.

– You gotta complete all articles about the product.

Hy vọng chúng tôi đem đến những kiến thức mới lạ cho các bạn được.

Xem thêm:

You may also like

Leave a Comment