Home Thế giới Girl Taking Selfie Survives Fall onto Live Power Cables

Girl Taking Selfie Survives Fall onto Live Power Cables

by Admin

A 13-year-old girl in Russia suffered second- and third-degree burns after falling off a railway bridge while attempting to take a selfie.

Một cô bé 13 tuổi ở Nga bị bỏng cấp độ hai và ba sau khi rơi khỏi cầu đường sắt trong khi cố gắng tự sướng.

The teenager fell onto two 3,000-volt electric cables after climbing onto the side of the bridge for a picture in Russia’s western Ulyanovsk region. She was suspended(1) on the cables before a train driver saw her and told his controller to turn off the power, London-based newspaper The London Evening Standard reported.

Đứa trẻ rơi xuống hai dây cáp điện 3.000-volt sau khi cố leo lên thành cầu để chụp ảnh ở khu vực phía tây Ulyanovsk của Nga. Cô đã bị treo trên dây cáp trước khi một người lái tàu nhìn thấy và yêu cầu người kiểm soát cắt nguồn điện, tờ London London Standard đưa tin.

Despite suffering serious burns on her arms, shoulders and wrists, she was not electrocuted because she was not in contact with(2) the ground.

Mặc dù bị bỏng nặng trên cánh tay, vai và cổ tay nhưng cô đã không bị điện giật vì không tiếp xúc với mặt đất.

Yulia Makova, who works in the prosecutor’s office in Ulyanovsk, said the unnamed girl was returning from swimming in a river with friends. “The girl decided to make a selfie and paused at the bridge as they were crossing it. Her female friend was chatting on her phone,” Makova said. “The friend heard a shriek and turned to see the girl hanging on the cables.”

Yulia Makova, người làm việc trong văn phòng công tố viên ở Ulyanovsk, cho biết cô bé đang ra về sau khi đi bơi cùng bạn bè. “Cô quyết định chụp ảnh tự sướng và dừng lại trên cây cầu khi đang đi ngang qua. Người bạn nữ đi cùng cô ấy vẫn đang trò chuyện qua điện thoại, ”Makova nói. “Người bạn này nghe thấy tiếng thét và quay lại thì nhìn thấy cô đang treo trên dây cáp.”

Dangerous Selfies – A Sign Of Narcissism?

Dangerous Selfies – A Sign Of Narcissism?

Selfie-related injuries and deaths are common in Russia, and the country’s government has tried to limit these types of accidents. In 2015, the country’s Interior Ministry launched a “safe selfie” campaign, issuing instructions on how to take a selfie without risking injury. The government’s guidelines cautioned against taking selfies while driving, on train tracks and with weapons.

Các thương tích và tử vong liên quan đến selfie là phổ biến ở Nga, và chính phủ đã cố gắng hạn chế các loại tai nạn kiểu này. Vào năm 2015, Bộ Nội vụ đã đưa ra một chiến dịch mang tên ” selfie an toàn”, đưa ra hướng dẫn về cách chụp tự sướng mà không gây ra thương tích. Các hướng dẫn của chính phủ đã cảnh báo nghiêm cấm việc chụp ảnh tự sướng trong khi lái xe, trên đường ray xe lửa và chụp cùng vũ khí.

“Unfortunately we have noted recently that the number of accidents caused by lovers of self-photography is constantly increasing,” Yelena Alexeyeva, an interior minister aide, said after the campaign was announced. “Since the beginning of the year, we are talking about some hundred cases of injuries.”

“Thật không may, chúng tôi đã lưu ý rằng gần đây số vụ tai nạn gây ra bởi những người yêu thích chụp ảnh tự sướng liên tục tăng lên”, Yelena Alexeyeva, phụ tá cho bộ trưởng cho biết sau khi chiến dịch được công bố. “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đang đề cập tới hàng trăm trường hợp bị thương.”

Selfies are dangerous, stupid and getting banned

Selfies are dangerous, stupid and getting banned

Many Russians continue to pursue daring selfies, with people hoping to achieve viral fame by documenting their dangerous escapades. In 2016, a 12-year-old girl died after falling from the 17th floor of her apartment building while taking a selfie. A man also passed away(3) after taking a picture with an activated grenade in 2017.

Nhiều người Nga vẫn tiếp tục theo đuổi kiểu chụp ảnh tự sướng táo bạo, họ hy vọng được lan truyền sự nổi tiếng bằng cách ghi lại những lần thoát khỏi nguy hiểm. Vào năm 2016, một bé gái 12 tuổi đã chết sau khi rơi từ tầng 17 của căn hộ đang sống trong khi chụp ảnh tự sướng. Năm 2017, một người đàn ông cũng qua đời sau khi chụp ảnh với một quả lựu đạn đã được kích hoạt.

Despite Russia’s issues with selfie-related accidents, countries around the world have similarly experienced deaths resulting from ill-advised pictures. In a 2016 study, researchers from Carnegie Mellon University and other universities documented 127 selfie-related fatalities between March 2014 and September 2016, adding that the number of deaths rose each year. Seventy-six of these deaths took place in India, leading the country’s authorities to create “no-selfie” zones.

Mặc cho các bài báo của Nga về các vụ tai nạn liên quan đến selfie, các quốc gia khác trên thế giới cũng có những ca tử vong tương tự như vậy gây ra bởi những bức ảnh đen đủi. Trong một nghiên cứu năm 2016, các nhà nghiên cứu từ Đại học Carnegie Mellon và các trường đại học khác đã ghi nhận 127 trường hợp tử vong liên quan đến selfie từ tháng 3 năm 2014 đến tháng 9 năm 2016, cho biết thêm rằng số ca tử vong tăng mỗi năm. Bảy mươi sáu trong số này xảy ra ở Ấn Độ, dẫn tới việc chính quyền của đất nước này phải tạo ra các “ vùng cấm tự sướng”.

  1. Suspend (verb): Trì hoãn hoặc cũng có nghĩa bị treo lơ lửng

The ferry service has been suspended for the day because of bad weather.

The builders worked on wooden platforms, suspended by ropes from the roof of the building.

  1. To be in contact with: còn giữ liên lạc, còn tiếp xúc

If you are in contact with someone, you regularly meet them or communicate with them.

  1. Pass away: Giống với die

She’s terribly upset because her father passed away last week.

You may also like

Leave a Comment