Home Việt Nam Gặp gỡ người đàn ông Sài Gòn đã nửa thế kỷ viết thư pháp Tết

Gặp gỡ người đàn ông Sài Gòn đã nửa thế kỷ viết thư pháp Tết

by Thu Hà
Just before Tet each year Huynh Tri Cau sets up a small table at the corner of a street in District 11 and begins to do calligraphy.

Mỗi năm trước ngày tết Huỳnh Trí Cầu chuẩn bị một chiếc bàn nhỏ ở góc đường ở quận 11 và bắt đầu viết thư pháp.

Cau’s family is from China’s Guangzhou City, but he was born in Saigon.

Gia đình của anh đến từ Quảng Châu, Trung Quốc nhưng anh sinh ra ở Sài Gòn

He is a teacher at a Chinese language center.

Hiện tại anh ấy là giáo viên tại một trung tâm tiếng trung.

For more than 50 years now, when Tet (Lunar New Year) comes around, he begins a second job making calligraphy works for people to decorate their houses.

Hơn 50 năm qua, mỗi khi Tết đến gần anh bắt đầu công việc thứ hai của mình là viết thư pháp cho mọi người trang trí nhà cửa.

Vietnam has a nine-day break this year for Tet, the country’s biggest festival, from Jan. 29.

Năm nay kỳ nghỉ Tết ở Việt Nam kéo dài 9 ngày, lễ hội lớn nhất cả nước bắt đầu từ ngày 29 tháng 1.

It is a time for families to clean and decorate their houses, wear new clothes and eat traditional Lunar New Year foods such as banh chung (glutinous rice cake) with their families.

Đây là khoảng thời gian cả gia đình dọn dẹp và trang trí nhà cửa, mặc những bộ quần áo mới và ăn những món ăn truyền thống của Tết với gia đình như bánh chưng.

Calligraphers like Cau write Chinese characters on red paper (lien) but also in Vietnamese if asked by customers. They are much sought after since they symbolize what people wish for in the new year like good health, happiness and wealth.

Những nhà thư pháp như Cầu viết chữ Hán trên giấy đỏ (liên) nhưng cũng có thể bằng tiếng Việt nếu khách hàng yêu cầu. Chúng được săn lùng nhiều vì chúng tượng trưng cho những gì mọi người mong muốn trong năm mới như sức khỏe tốt, hạnh phúc và giàu có.

Cau says: “When I was a child, I followed my father here to learn calligraphy. I was able to sell my first one by the age of 15. I haven’t stopped since then as I love writing lien and hope my words bring joy and hope to everyone in the new year”.

Cầu nói: “ Khi tôi còn nhỏ, tôi theo cha để học viết thư pháp. Tôi đã có thể bán bức thư pháp đầu tiên của mình vào năm 15 tuổi. Tôi không dừng lại kể từ đó vì tôi thích viết liên và hy vọng những lời nói của tôi sẽ mang lại niềm vui và hy vọng cho mọi người trong năm mới “.

In the beginning his customers were mostly ethnic Chinese who would ask him to write using traditional black ink.

Ban đầu, khách hàng của anh chủ yếu là người gốc Hoa, họ yêu cầu anh viết bằng mực đen truyền thống.

In recent years he has been using gold emulsion ink because it looks brighter and more eye-catching.

Những năm gần đây anh thường sử dụng mực nhũ vàng vì nó trông sáng và bắt mắt hơn.

The lien sheets come in different sizes and shapes, depending on where people want to hang them in their houses.

Các tờ liên có nhiều kích thước và hình dạng khác nhau, tùy thuộc vào nơi mọi người muốn treo chúng trong nhà của họ.

“I use rectangular sheets that are nearly a meter long for people wanting to hang them on both sides of their main door. I use a square-shaped sheet if they want to hang it on their safety box. It can also be done on horizontal paper”.

“Tôi sử dụng các tấm hình chữ nhật dài gần một mét cho những người muốn treo chúng ở cả hai bên cửa chính của họ. Tôi sử dụng một tấm hình vuông nếu họ muốn treo nó trên két sắt của họ. Nó cũng có thể được viết theo khổ giấy ngang”.

Depending on the size and quality of the paper, a work costs tens of thousands of dong to several hundred thousands (VND100,000 = $4.42).

Tùy thuộc vào kích thước và chất lượng của giấy, một tác phẩm có giá từ hàng chục nghìn đồng đến vài trăm nghìn (100 nghìn đồng = 4,42 đô la).

Since there is huge demand for calligraphy works during the year-end, besides working on the sidewalk in District 11 from morning to afternoon he also works at home in the evening and delivers to people’s houses.

Do nhu cầu về các bức thư pháp trong dịp cuối năm rất lớn nên ngoài việc ngồi vỉa hè ở quận 11 từ sáng đến chiều, anh còn làm thêm tại nhà vào buổi tối và giao hàng tận nhà cho người dân.

On Jan. 24, Dam Vien, 61, an ethnic Chinese woman from neighboring Binh Duong Province visited Thiec Market on Tran Quy Street to buy Tet decorations.

Ngày 24/1, bà Đàm Viên, 61 tuổi, một phụ nữ dân tộc Hoa, quê ở tỉnh Bình Dương, đến chợ Thiếc trên đường Trần Quý để mua đồ trang trí Tết.

She says since she was a kid she had seen her father hang calligraphy works in front of the house during Tet. An acquaintance used to write a lien for her, but he recently passed away and she did not know where to find a new calligrapher.

Cô cho biết từ khi còn nhỏ, cô đã thấy cha mình treo những tác phẩm thư pháp trước cửa nhà vào dịp Tết. Một người quen đã từng viết thư pháp cho cô, nhưng ông ấy mới qua đời và cô không biết tìm một người viết thư pháp mới ở đâu.

Before discovering Cau, she used to buy printed ones to hang at home, but remained hopeful of finding someone to write by hand since it would mean softer and more realistic strokes.

Trước khi phát hiện ra Cau, cô đã từng mua những bức tranh in sẵn để treo ở nhà, nhưng vẫn hy vọng tìm được người viết bằng tay vì như vậy nét vẽ sẽ mềm mại và chân thực hơn.

“We believe that the wishes written by a calligrapher will bring luck to our family and guests visiting our house during Tet“.

“Chúng tôi tin rằng những lời chúc do thư pháp viết ra sẽ mang lại may mắn cho gia đình và những vị khách đến thăm nhà trong dịp Tết”.

She found Cau’s booth while shopping, and asked him to write two sentences 90 cm long to hang in front of her main door. But after talking to him and seeing his handwriting, she asked him to write four more to hang in many places around the house.

Cô tìm thấy gian hàng của Cầu khi đang mua sắm, và nhờ anh viết hai câu đối dài 90 cm để treo trước cửa chính của cô. Nhưng sau khi nói chuyện và nhìn thấy nét chữ của anh, chị đã yêu cầu anh viết thêm bốn bức nữa để treo ở nhiều nơi quanh nhà.

Cau says he gets a few dozen customers every day though printed calligraphy is sold aplenty at Thiec Market.

Cầu cho biết anh nhận được vài chục khách hàng mỗi ngày mặc dù thư pháp in được bán nhiều ở chợ Thiếc.

“I find joy in calligraphy, but it will be more fun if every year I am asked by customers to write a new wish and not just traditional ones.

“Tôi tìm thấy niềm vui trong việc viết thư pháp, nhưng sẽ vui hơn nếu mỗi năm tôi được khách hàng yêu cầu viết một câu chúc mới chứ không chỉ là những câu truyền thống.

“This year, since the pandemic caused much losses, many people want wishes for prosperity, peace, good fortune, and health”.

“Năm nay, kể từ khi đại dịch gây ra nhiều thiệt hại, nhiều người mong muốn những điều mong muốn cho sự thịnh vượng, bình an, tài lộc và sức khỏe”.

Nguồn : https://e.vnexpress.net/news/trend/meet-saigonese-man-who-has-been-making-tet-calligraphy-for-half-a-century-4420828.html

Từ mới:

calligraphy (n)  /kəˈlɪɡ.rə.fi: thư pháp

symbolize (v)  /ˈsɪm.bəl.aɪz/ : tượng trưng cho, biểu tượng của

emulsion (n)  /ɪˈmʌl.ʃən/ : thể sữa, nhũ tương

horizontal (adj) /ˌhɒr.ɪˈzɒn.təl: ngang, nằm ngang

ethnic (adj) /ˈeθ.nɪk/ : dân tôc, thuộc sắc tộc

prosperity (n)  /prɒsˈper.ə.ti/ : sự thịnh vượng, sự phát đạt

 

 

 

 

 

You may also like

2 comments

Kim Oanh 08/02/2022 - 10:40

Tiêu đề báo có thể thêm tiếng Anh không ?

Reply
Thu Hà 08/02/2022 - 11:52

phần tiêu đề thường bị giới hạn chữ nên là mình không thể để tiêu đề cả tiếng anh được bạn ạ

Reply

Leave a Comment