Ooh ooh, ooh oohOh-ohhh-oh, ohhh-woh You say you love me, I say you crazyAnh nói anh yêu tôi nhưng tôi nghĩ anh bị điên rồi We're nothing more than friendsChúng ta chỉ là bạn bè không hơn không kém You're not my lover, more like a brotherAnh không phải là người yêu tôi đâu, Là anh trai thì đúng hơn I known you since we were like ten, yeahTôi với anh đã chơi với nhau từ hồi 10 tuổi cơ mà Don't mess it up, talking that shitĐừng có gây rối nữa, nói những thứ nhảm nhí đó Only gonna push me away, that's itChỉ càng khiến tôi xa lánh anh thôi, vậy đó When you say you love me, that make me crazyKhi anh nói anh yêu tôi. Nó khiến tôi như phát điên lên ấy Here we go againÔi lại nữa rồi Don't go look at me with that look in your eyeThôi anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa You really ain't going away without a fightVì anh sẽ phải chịu một cơn thịnh nộ từ tôi đấy You can't be reasoned with, I'm done being politeSao anh chẳng chịu nghe tôi nói vậy. Tôi không khách sáo nữa đâu I've told you one, two, three, four, five, six thousand timesTôi đã cảnh cáo anh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ngàn lần rồi Haven't I made it obvious?Anh hiểu ý tôi không? Haven't I made it clear?Hay là tôi nói chưa rõ? Want me to spell it out for you?Muốn tôi đánh vần cho anh nghe không? F-R-I-E-N-D-SF-R-I-EN-D-S Haven't I made it obvious?Anh đã thông suốt chưa? Haven't I made it clear?Anh có hiểu không vậy? Want me to spell it out for you?Còn muốn tôi đánh vần nữa không? F-R-I-E-N-D-SF-R-I-EN-D-S Have you got no shame? You looking insaneAnh không biết xấu hổ à? Nhìn anh như thằng điên ấy Turning up at my doorTự nhiên đứng trước cửa nhà tôi It's two in the morning, the rain is pouringVào 2 giờ sáng, trời thì mưa xối xả Haven't we been here before?Anh và tôi đã từng đến đây trước đó rồi sao? Don't mess it up, talking that shitĐừng có gây rối nữa, nói những thứ nhảm nhí đó Only gonna push me away, that's itChỉ càng khiến tôi xa lánh anh thôi, vậy đó Have you got no shame? You looking insaneAnh không biết xấu hổ à? Nhìn anh như thằng điên ấy Here we go againÔi lại nữa rồi So don't go look at me with that look in your eyeThôi anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa You really ain't going away without a fightVì anh sẽ phải chịu một cơn thịnh nộ từ tôi đấy You can't be reasoned with, I'm done being politeSao anh chẳng chịu nghe tôi nói vậy. Tôi không khách sáo nữa đâu I've told you one, two, three, four, five, six thousand timesTôi đã cảnh cáo anh 1,2,3,4,5,6 ngàn lần rồi Haven't I made it obvious? (Haven't I made it?)Anh hiểu ý tôi không? Haven't I made it clear? (Haven't I made it clear?)Hay là tôi nói chưa rõ? Want me to spell it out for you?Muốn tôi đánh vần cho anh nghe không? F-R-I-E-N-D-SF-R-I-E-N-D-S Haven't I made it obvious?Anh hiểu ý tôi không? Haven't I made it clear? (Haven't I?)Hay là tôi nói chưa rõ? Want me to spell it out for you? (To spell it out for you?)Muốn tôi đánh vần cho anh nghe không? F-R-I-E-N-D-SF-R-I-E-N-D-S F-R-I-E-N-D-SF-R-I-E-N-D-S F-R-I-E-N-D-SChỉ là B-Ạ-N thôi That's how you f- spell "friends"Đó là cái cách anh đánh vần từ "BẠN" đó F-R-I-E-N-D-SF-R-I-EN-D-S Get that shit inside your headNhớ kĩ cái từ đó vô đầu dùm đi No, no, yeah, uh, ahNo, no, yeah, uh, ah F-R-I-E-N-D-SAnh có hiểu không vậy? We're just friendsChúng ta chỉ là bạn thôi So don't go look at me with that look in your eyeThôi anh đừng nhìn tôi với ánh mắt đó nữa You really ain't going nowhere without a fightVì anh sẽ phải chịu một cơn thịnh nộ từ tôi đấy You can't be reasoned with, I'm done being politeSao mà anh lì quá vậy. tôi không khách sáo nữa đâu nhé I've told you one, two, three, four, five, six thousand timesTôi đã cảnh cáo anh 1,2,3,4,5,6 ngàn lần rồi Haven't I made it obvious? (Have I not made it obvious?)Anh hiểu ý tôi không? Haven't I made it clear? (I made it very clear)Hay là tôi nói chưa rõ? Want me to spell it out for you? (Yo)Muốn tôi đánh vần cho anh nghe không? F-R-I-EN-D-S (I said F-R-I-E-N-D-S)F-R-I-E-N-D-S Haven't I made it obvious? (I made it very obvious)Anh hiểu ý tôi không? Haven't I made it clear? (I made it very clear)Hay là tôi nói chưa rõ? Want me to spell it out for you?Muốn tôi đánh vần cho anh nghe không? F-R-I-E-N-D-SF-R-I-E-N-D-S F-R-I-E-N-D-SF-R-I-E-N-D-S Ooh-oh, ooh-oh, ohhh, ohOoh-oh, ooh-oh, ohhh, oh Ahhh-oh, ahhh-oh, ahh-ohAhhh-oh, ahhh-oh, ahh-oh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Friends – Marshmello & Anne-Marie

Friends – Marshmello & Anne-Marie

by Admin
Lời bài hát Friends – Marshmello & Anne-Marie

Ooh ooh, ooh ooh

You say you love me, I say you crazy

We’re nothing more than friends

You’re not my lover, more like a brother

I known you since we were like ten, yeah

Don’t mess it up, talking that shit

Only gonna push me away, that’s it

When you say you love me, that make me crazy

Here we go again

Don’t go look at me with that look in your eye

You really ain’t going away without a fight

You can’t be reasoned with, I’m done being polite

I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

Haven’t I made it obvious?

Haven’t I made it clear?

Want me to spell it out for you?

F-R-I-E-N-D-S

Haven’t I made it obvious?

Haven’t I made it clear?

Want me to spell it out for you?

F-R-I-E-N-D-S

Have you got no shame? You looking insane

Turning up at my door

It’s two in the morning, the rain is pouring

Haven’t we been here before?

Don’t mess it up, talking that shit

Only gonna push me away, that’s it

Have you got no shame? You looking insane

Here we go again

So don’t go look at me with that look in your eye

You really ain’t going away without a fight

You can’t be reasoned with, I’m done being polite

I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

Haven’t I made it obvious? (Haven’t I made it?)

Haven’t I made it clear? (Haven’t I made it clear?)

Want me to spell it out for you?

F-R-I-E-N-D-S

Haven’t I made it obvious?

Haven’t I made it clear? (Haven’t I?)

Want me to spell it out for you? (To spell it out for you?)

F-R-I-E-N-D-S

F-R-I-E-N-D-S

F-R-I-E-N-D-S

That’s how you f- spell “friends”

F-R-I-E-N-D-S

Get that shit inside your head

No, no, yeah, uh, ah

F-R-I-E-N-D-S

We’re just friends

So don’t go look at me with that look in your eye

You really ain’t going nowhere without a fight

You can’t be reasoned with, I’m done being polite

I’ve told you one, two, three, four, five, six thousand times

Haven’t I made it obvious? (Have I not made it obvious?)

Haven’t I made it clear? (I made it very clear)

Want me to spell it out for you? (Yo)

F-R-I-EN-D-S (I said F-R-I-E-N-D-S)

Haven’t I made it obvious? (I made it very obvious)

Haven’t I made it clear? (I made it very clear)

Want me to spell it out for you?

F-R-I-E-N-D-S

F-R-I-E-N-D-S

Ooh-oh, ooh-oh, ohhh, oh

Ahhh-oh, ahhh-oh, ahh-oh

You may also like

Leave a Comment