Home Thế giới France Deploys 110,000 Police Ahead of World Cup Final

France Deploys 110,000 Police Ahead of World Cup Final

by Admin

France will deploy 110,000 security officers in preparation for a weekend that features both Bastille Day(1) and the World Cup final.

Pháp sẽ triển khai 110.000 nhân viên an ninh để chuẩn bị cho ngày cuối tuần đặc biệt với hai sự kiện Ngày Quốc khánh Pháp và chung kết World Cup.

The annual Bastille Day military parade, which commemorates the July 14, 1789, storming of the Bastille fortress during the French Revolution, will take place on Saturday, followed by World Cup viewing parties across the country as the French team faces off against Croatia for Sunday’s final match.

Duyệt binh hàng năm nhân dịp Bastille Day, để kỷ niệm cuộc tấn công chiếm ngục Bastille trong cuộc Cách mạng Pháp ngày 14 tháng 7 năm 1789, sẽ diễn ra vào thứ Bảy, tiếp theo ngày chủ nhật là bữa tiệc World Cup trên khắp đất nước khi đội tuyển Pháp gặp Croatia trong trận chung kết.

Paris alone is mobilizing(2) 12,000 police officers, 1,600 soldiers and 3,000 rescue workers, the city’s police chief Michel Delpuech said on Thursday, according to state-owned news network France 24. As many as 90,000 fans could gather under the Eiffel Tower to view the World Cup final on oversized screens.

Chỉ riêng Paris đã huy động 12.000 nhân viên cảnh sát, 1.600 binh sĩ và 3.000 nhân viên cứu hộ, cảnh sát trưởng thành phố Michel Delpuech nói hôm thứ Năm, theo France 24. Có tới 90.000 người hâm mộ có thể sẽ tụ tập dưới tháp Eiffel để xem trận chung kết World Cup trên màn hình lớn.

Hundreds of thousands of people flocked to the Champs-Élysées

Hundreds of thousands of people flocked to the Champs-Élysées

“We’ve never had three days like we’re about to have,” French Interior Minister Gerard Collomb said.

“Chúng tôi từng có ba ngày như sắp tới đây,” Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb nói.

The intersection of Bastille and the World Cup final complicates(3) law enforcement efforts in the country, which remains on high alert for terrorist attacks.

Thời điểm giữa sự kiện Bastille và chung kết World Cup gây khó khăn cho những nỗ lực của lực lượng thực thi pháp luật trong nước, khi vẫn còn cảnh báo cao về những cuộc tấn công khủng bố.

Memories of the 2016 attack in Nice, in which an Islamic State militant group sympathizer killed 86 and wounded 458 by driving a truck into crowds celebrating Bastille Day, are still fresh in France. In 2015, Islamic State militants killed 130 people in attacks that struck eight locations across Paris, including outside the Stade de France stadium.

Hồi ức về vụ tấn công năm 2016 tại Nice, khi đó một kẻ theo nhóm chiến binh Hồi giáo IS đã giết 86 người và làm bị thương 458 người bằng cách lái một chiếc xe tải đâm vào đám đông kỷ niệm Ngày Quốc khánh, vẫn còn chưa phai mờ với người dân Pháp. Năm 2015, những chiến binh Hồi giáo đã giết chết 130 người trong các vụ tấn công tấn công gây chấn động tám địa điểm trên khắp Paris, bao gồm cả bên ngoài sân vận động Stade de France.

“Everything is being done so the French can live these festive moments with peace of mind, despite the terrorist threat, which remains at a high level,” Collomb said.

“Tất cả mọi thứ đang được thực hiện để người Pháp có thể thưởng thức những khoảnh khắc lễ hội với sự an tâm, mặc dù mối đe dọa khủng bố vẫn còn ở mức báo động cao,” Collomb nói.

The interior ministry has issued strict orders that open viewings can only occur if entry points are monitored. France 24 reported that the security set up at the public viewing locations would be similar to that used during the 2016 UEFA tournament, which France also hosted.

Bộ Nội vụ đã ban hành các lệnh nghiêm ngặt rằng điểm xem tự do chỉ có thể diễn ra nếu các lối vào được giám sát. France 24 cho biết an ninh được thiết lập tại các địa điểm xem công cộng sẽ tương tự như từng được sử dụng trong giải UEFA 2016, khi Pháp là chủ nhà.

France Deploys Police world cup

France Deploys 110,000 Police Ahead of World Cup Final

In addition to the terrorism fears, officials worry about the public response to the World Cup final. The Guardian reported, “If France wins, more than a million people are expected to flock(4) to Paris’s most famous avenue, the Champs-Élysées.”

Ngoài những nỗi lo về khủng bố, các quan chức cũng lo lắng về phản ứng của công chúng đối với trận chung kết World Cup. Tờ Guardian cho biết: “Nếu Pháp thắng, hơn một triệu người dự kiến sẽ đổ xô đến đại lộ nổi tiếng nhất của Paris, Champs-Élysées.”

Delpuech said that cars would be prohibited from entering the famous thoroughfare(5) if France prevailed in the match. “The goal is to avoid what we saw in 1998,” when France won the final and “thousands of people attempted to reach the city center by car, leading to three crashes and one person’s death.”

Delpuech nói rằng xe ô tô sẽ bị cấm đi vào vào đường phố lớn nếu Pháp thắng thế trong trận đấu. “Mục đích là để tránh những gì chúng ta đã từng thấy vào năm 1998,” khi Pháp thắng trận chung kết và “hàng ngàn người đã cố gắng vào trung tâm thành phố bằng xe hơi, dẫn đến ba tai nạn và một người bị chết.”

Hundreds of thousands of people flocked to the Champs-Élysées after France beat Belgium in a semifinal match on Tuesday. Early Wednesday morning, police deployed fired teargas after protesters threw items at officers.

Hàng trăm ngàn người đổ xô đến Champs-Élysées sau khi Pháp đánh bại Bỉ trong trận bán kết vào thứ Ba. Sáng sớm thứ Tư, cảnh sát đã triển khai súng bắn đạn hơi cay sau khi những người tuần hành ném vật dụng vào các sĩ quan.

  1. Bastille Day: Bastille Day là cách gọi khác của Ngày Quốc khánh Pháp được các nước phương Tây sử dụng. Bastille Day là ngày 14/7, là mốc son quan trọng nhất của cuộc Cách mạng Pháp thế kỷ 18.
  2. Mobilize (verb): huy động, động viên

Representatives for all the main candidates are trying to mobilize voter support.

The government has mobilized several of the army’s top combat units.

  1. Complicate (verb): làm phức tạp, làm rắc rối

It will only complicate the situation if we invite his old girlfriend as well.

The rescue operation has been complicated by bad weather.

  1. Sympathizer (noun): người ùng hộ một tổ chức chính trị

He had been a known IRA sympathizer.

  1. Flock (verb): tụ tập, tập trung thành đám đông

Hundreds of people flocked to the football match.

Crowds of people flocked to see the Picasso exhibition.

  1. Thoroughfare (noun): đường phố lớn, đường chính

I live right on the main thoroughfare.

You may also like

Leave a Comment