Watch all the flowersNhìn những đóa hoa nhẹ rung trong gió Dance with the windLắng nghe những hoa tuyết thầm thì tên bạn Listen to snowflakesCảm nhận tất cả điều kì diệu Whisper your nameNâng bổng những giấc mơ của bạn Feel all the wonderBạn có thể cất cánh bay Lifting your dreamsBay đến con người thật của bạn You can flyBạn có thể cất cánh bay Fly to who you areBay đến con người thật của bạn Climb upon your starTrèo lên ngôi sao của bạn You believe you'll find your wingsBạn tin tưởng sẽ tìm thấy đôi cánh của mình Fly to your heartBay đến trái tim bạn Touch every rainbowChạm mọi chiếc cầu vồng Painting the skyđang tô điểm bầu trời Look at the magicNhìn những điều diệu kì Glide through your lifeLướt qua cuộc đời bạn A sprinkle of pixie dustMột làn bột tiên Circles the nightkhoanh vòng đêm tối You can flyBạn có thể cất cánh bay Fly to who you areBay đến con người thật của bạn Climb upon your starTrèo lên ngôi sao của bạn You believe you'll find your wingsBạn tin tưởng sẽ tìm thấy đôi cánh của mình FlyBay Everywhere you goBất cứ nơi đâu bạn đến Your soul will find a homeTâm hồn bạn sẽ tìm thấy một mái ấm You'll be freeBạn sẽ tự do To spread your wingsGiang rộng đôi cánh của mình FlyBay You can flyBạn có thể cất cánh bay To your heartđến trái tim mình Rise to the heights of all you can beVươn tới những đỉnh cao của bản thân Soar on the hope of marvelous thingsVút lên trên hi vọng của những điều kì diệu Fly to who you areBay đến con người thật của bạn Climb upon your starTrèo lên ngôi sao của bạn You believe you'll find your wingsBạn tin tưởng sẽ tìm thấy đôi cánh của mình FlyBay Everywhere you goBất cứ nơi đâu bạn đến Your soul will find a homeTâm hồn bạn sẽ tìm thấy một mái ấm You'll be freeTâm hồn bạn sẽ tìm thấy một mái ấm To spread your wingsBạn sẽ tự do FlyGiang rộng đôi cánh của mình You can flyBay To your heartBạn có thể cất cánh bay

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Fly to Your Heart – Selena Gomez

Fly to Your Heart – Selena Gomez

by Admin
Lời bài hát Fly to Your Heart – Selena Gomez

Watch all the flowers

Dance with the wind

Listen to snowflakes

Whisper your name

Feel all the wonder

Lifting your dreams

You can fly

Fly to who you are

Climb upon your star

You believe you’ll find your wings

Fly to your heart

Touch every rainbow

Painting the sky

Look at the magic

Glide through your life

A sprinkle of pixie dust

Circles the night

You can fly

Fly to who you are

Climb upon your star

You believe you’ll find your wings

Fly

Everywhere you go

Your soul will find a home

You’ll be free

To spread your wings

Fly

You can fly

To your heart

Rise to the heights of all you can be

Soar on the hope of marvelous things

Fly to who you are

Climb upon your star

You believe you’ll find your wings

Fly

Everywhere you go

Your soul will find a home

You’ll be free

To spread your wings

Fly

You can fly

To your heart

You may also like

Leave a Comment