Not tryna be indieAnh chẳng cố tỏ ra phóng thoáng Not tryna be coolCũng chẳng cố tỏ ra thật ngầu Just tryna be in thisChỉ cố tỏ ra như thế này thôi Tell me how you too?Hãy nói anh nghe có phải em cũng vậy? Can you feel where the wind is?Em có cảm nhận được nơi những cơn gió? Can you feel it throughKhi chúng thổi qua ta All of the windowsLùa qua các ô cửa sổ Inside this roomĐong đầy cả căn phòng này Cause I wanna touch you, babyVì anh muốn chạm vào em, cưng à And I wanna feel it, tooAnh cũng muốn cảm nhận như thế I wanna see the sun rise on yourAnh muốn thấy ánh nắng chói chang vào lỗi lầm của em Sins just me and youChỉ em và anh Light it up, on the runHãy để ánh sáng chiếu rọi trên con đường Let's make love, tonightTa hãy cùng chìm đắm vào tình yêu đêm nay Make it up, fall in love, tryBù đắp mọi lỗi lầm, yêu say đắm, cùng cố gắng But you'll never be aloneNhưng em sẽ không bao giờ phải cô đơn I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên I'll hold you when things go wrongAnh sẽ ôm chặt em khi mọi thứ trở nên tồi tệ I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên We were shut like a jacketTa cứ lặng im như tờ So do your zipNhư cái khóa áo của em We would roll down the rapidsTa nên lao ra với tốc độ To find a wave that fitsTìm ra ngọn sóng nào phù hợp Can you feel where the wind is?Em có cảm nhận được nơi những cơn gió? Can you feel it throughKhi chúng thổi qua ta All of the windowsLùa qua các ô cửa sổ Inside this roomĐong đầy cả căn phòng này Cause I wanna touch you, babyVì anh muốn chạm vào em, cưng à I wanna feel you, tooAnh cũng muốn cảm nhận như thế I wanna see the sun rise on yourAnh muốn thấy ánh nắng chói chang vào lỗi lầm của em Sins just me and youChỉ anh và em Light it up, on the runHãy để ánh sáng chiếu rọi trên con đường Let's make love tonightTa đã cùng chìm đắm vào tình yêu đêm nay Make it up, fall in love, tryBù đắp mọi lỗi lầm, yêu say đắm, cùng cố gắng But you'll never be aloneNhưng em sẽ không bao giờ phải cô đơn I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên I'll hold you when things go wrongAnh sẽ ôm chặt em khi mọi thứ trở nên tồi tệ I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên Girl give love to your body!Em à hãy yêu thương lấy bản thân mình It's only you that can stop itChỉ có em mới có thể dừng chuyện này lại thôi Girl give love to your body!Em à hãy yêu thương lấy bản thân mình It's only you that can stop itChỉ có em mới có thể dừng chuyện này lại thôi Girl give love to your body!Em à hãy yêu thương lấy bản thân mình It's only you that can stop itChỉ có em mới có thể dừng chuyện này lại thôi Girl give love to your body!Em à hãy yêu thương lấy bản thân mình But you'll never be aloneNhưng em à, em sẽ không bao giờ phải cô đơn I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên I'll hold you when things go wrongAnh sẽ ôm chặt em khi mọi thứ trở nên tồi tệ I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên I'll be with you from dusk till dawnAnh sẽ kề bên em từ bình minh đến hoàng hôn Baby, I'm right hereEm à, anh vẫn sẽ kề bên

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Dusk till dawn – ZAYN

Dusk till dawn – ZAYN

by Admin
Lời bài hát Dusk till dawn – ZAYN

Not tryna be indie

Not tryna be cool

Just tryna be in this

Tell me how you too?

Can you feel where the wind is?

Can you feel it through

All of the windows

Inside this room

‘Cause I wanna touch you, baby

And I wanna feel it, too

I wanna see the sun rise on your

Sins just me and you

Light it up, on the run

Let’s make love, tonight

Make it up, fall in love, try

But you’ll never be alone

I’ll be with you from dusk till dawn

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

I’ll hold you when things go wrong

I’ll be with you from dusk till dawn

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

We were shut like a jacket

So do your zip

We would roll down the rapids

To find a wave that fits

Can you feel where the wind is?

Can you feel it through

All of the windows

Inside this room

‘Cause I wanna touch you, baby

I wanna feel you, too

I wanna see the sun rise on your

Sins just me and you

Light it up, on the run

Let’s make love tonight

Make it up, fall in love, try

But you’ll never be alone

I’ll be with you from dusk till dawn

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

I’ll hold you when things go wrong

I’ll be with you from dusk till dawn

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

Girl give love to your body!

It’s only you that can stop it

Girl give love to your body!

It’s only you that can stop it

Girl give love to your body!

It’s only you that can stop it

Girl give love to your body!

But you’ll never be alone

I’ll be with you from dusk till dawn

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

I’ll hold you when things go wrong

I’ll be with you from dusk till dawn

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

I’ll be with you from dusk till dawn

Baby, I’m right here

You may also like

Leave a Comment