Home Việt Nam Du lịch Việt Nam vẫn đang thiếu đi những sản phẩm mang tính đặc trưng để thu hút du khách quốc tế

Du lịch Việt Nam vẫn đang thiếu đi những sản phẩm mang tính đặc trưng để thu hút du khách quốc tế

by Thu Hà
Vietnam’s tourism industry needs to develop signature products and adopt an open visa policy to compete with neighboring countries, experts say. While the nation has several advantages including natural beauty, rich culture and great cuisine, the industry has not succeeded in developing signature tourism products and this can pose new challenges as Vietnam reopens inbound tourism from March 15, they add.
Theo các chuyên gia, ngành du lịch của Việt Nam cần phát triển thêm những sản phẩm mang tính đặc trưng cũng như nới lỏng các chính sách thị thực để có thể cạnh tranh với các nước láng giềng. Thêm vào đó, mặc dù nước ta có rất nhiều lợi thế về thiên nhiên, nền văn hóa phong phú và ẩm thực độc đáo nhưng ngành du lịch vẫn chưa thực sự tạo ra được những sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng, đây quả thực là một thách thức khi Việt Nam sẽ mở cửa lại du lịch vào ngày 15 tháng 3.

“We can’t fully satisfy foreign tourists yet, though we win big prizes in luxury tourism, own international-class resorts and leading global hotel brands,” said Pham Ha, chairman of the Lux Group, which specializes in luxury cruise services.

 Ông Phạm Hà, giám đốc tập đoàn Lux Group, chuyên dịch vụ thuyền cao cấp cho biết “Dù đã giành được nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực du lịch hạng sang, sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế và các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới, chúng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn đáp ứng cho du khách quốc tế’

“For many foreign tourists, Muay Thai, golden temples, traditional dances, language and cuisine come to their minds when mentioning Thailand,” Ha explained.

“Đối với nhiều du khách nước ngoài, Muay Thái, chùa vàng, những điệu nhảy truyền thống, ngôn ngữ và ẩm thực độc đáo là những điều gợi nhắc họ về đất nước Thái Lan.” ông Hà giải thích.

Vietnam has dozens of UNESCO-recognized heritage sites, more than 3,000 nationally recognized relics and 5,000 provincially recognized ones.
Vietnam có rất nhiều những di sản được UNESCO công nhận, với hơn 3000 di tích cấp quốc gia và 5000 cấp tỉnh được công nhận.

In 2019-2020, Vietnam was honored as “world’s leading heritage destination” by the World Travel Awards (WTA).
Trong giai đoạn 2019-2020, Việt Nam vinh hạnh nhận được danh hiệu “Điểm đến di sản hàng đầu thế giới” của Giải thưởng Du lịch toàn cầu (WTA).

Ha said all this was evidence that the country can position its tourism brand and develop heritage-related tourism products.
Ông Hà cho rằng đây chính là một minh chứng cho thấy nước ta có thể định vị được thương hiệu du lịch của mình và phát triển các sản phẩm du lịch liên quan đến di sản.

“To attract high spending tourists post Covid, heritage tourism is extremely suitable because of its ability to connect with high-class resorts, golf and healthcare services,” he said.
“Để thu hút chi tiêu cao của khách du lịch thời hậu Covid, du lịch di sản là cực kì hợp lý bởi lẽ khả năng kết nối của nó với các khu nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf hay dịch vụ chăm sóc sức khỏe”. Ông nói.

Doan Manh Phuoc, director of tourism development consulting firm Outbox Consulting, said tourism officials need to invest more in brand communication.
Đoàn Mạnh Phúc, giám đốc công ty tư vấn phát triển du lịch Out Boxing , cho rằng du lịch cần được đầu tư thêm về việc truyền thông thương hiệu.

“Each country has its own characteristics, strengths and attractions for tourists. I believe that Vietnam needs to learn from other countries to promote its tourism brand to the international community,” he said.
“Mỗi quốc gia có những nét đặc sắc, điểm mạnh và sức hấp dẫn riêng đối với du khách. Tôi tin rằng Việt Nam cần phải học hỏi thêm từ các quốc gia khác để quảng bá thương hiệu du lịch ra thị trường quốc tế.” ông cho biết.

“To be frank, Vietnam has never had a clear and strategic tourism brand like other countries in the region have been doing,” Phuoc stressed.
“Thẳng thắn mà nói, Việt Nam chưa bao giờ định hình được một thương hiệu du lịch rõ ràng và mang tính chiến lược như các nước trong khu vực đã và đang làm”, ông Phước nhấn mạnh. 

He said the industry should focus on promoting the country’s image on international channels like CNN and BBC.
Ông cho rằng ngành du lịch cần trú trọng hơn vào việc quảng bá hình ảnh quốc gia trên những kênh truyền thông quốc tế như CNN hay BBC. 

In addition to signature tourism products, experts and industry insiders have also proposed that the government considers waiving visas for nationals of more countries as regional countries have done.
Thêm vào đó, chuyên gia và những người trong ngành cũng đề xuất việc miễn thị thực cho du khách quốc tế giống như nhiều nước trong khu vực đã làm để thúc đẩy ngành du lịch.

Luong Hoai Nam, member of the Tourism Advisory Board, said the government should waive visas for visitors from the European Union, Australia and New Zealand.
Ông Lương Hoài Nam, thành viên của Ban Cố vấn Du lịch cho biết chính phủ nên miễn thị thực với du khách đến từ Liên minh Châu Âu, Úc hay New Zealand.

For major tourism markets like China and the U.S., the government needs to consider long-term visas of up to 10 years to attract more visitors from there, he added.
“Đối với các thị trường du lịch lớn như Trung Quốc hay Mỹ, chính phủ cần có những chính sách thị thực dài hạn có thể tới 10 năm để thu hút nhiều du khách hơn.”

Huynh Phan Phuong Hoang, deputy general director of leading tour operator Vietravel, said what the government should do urgently is to resume the visa policies that worked before the pandemic. This was needed to promote inbound tourism.
Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty lữ hành hàng đầu Vietravel, cho biết điều mà Chính phủ cần làm ngay lúc này là nối lại các chính sách thị thực đã từng có trước đại dịch. Đây là điều cần thiết để đẩy mạnh du lịch trong nước.

Several ministries have also proposed the government resumes the visa exemption policy that was in force before the Covid-19 pandemic but a final decision has not been made on this, though there is less than a week to go until full resumption of international tourism.
Nhiều bộ ngành cũng đề xuất việc Chính phủ khôi phục các chính sách thị thực như trước khi đại dịch diễn ra nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa được quyết định, trong khi chỉ chưa đầy 1 tuần nữa du lịch quốc tế sẽ được mở cửa trở lại hoàn toàn.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/travel/vietnam-tourism-lacks-signature-products-to-lure-international-visitors-experts-4435916.html

Từ mới

Honored (adj)                 /ˈɒn.ər/:                                 vinh dự

heritage (n)                    /ˈher.ɪ.tɪdʒ/:                            di sản, gia tài

Consult (v)                     /kənˈsʌlt/:                               xem, hỏi ý kiến, tư vấn 

Urgently (adv)               /ˈɜː.dʒənt.li/:                            khẩn thiết, khẩn cấp

Ministry (n)                   /ˈmɪn.ɪ.stri/:                              bộ, nội các

 

 

 

You may also like

Leave a Comment