Home Việt Nam Du khách nước ngoài vui mừng trở lại Việt Nam

Du khách nước ngoài vui mừng trở lại Việt Nam

by Mai Lan
Several foreigners expressed their joy to be the first tourists to return to Vietnam after nearly two years of border closures.

Một số người nước ngoài bày tỏ sự vui mừng khi là những du khách đầu tiên trở lại Việt Nam sau gần hai năm đóng cửa biên giới. 

Bob Timmermans from the Netherlands has acquired a negative result for the novel coronavirus in order to visit UNESCO heritage sites Hoi An and My Son Sanctuary on Saturday.

Anh Bob Timmermans, đến từ Hà Lan đã có kết quả âm tính với loại vi rút lạ – coronavirus để đến thăm các di sản của UNESCO là Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn vào thứ Bảy.

“Beautiful places. Good to be back,” said the 36-year-old, who visited all those places when he was in Vietnam two years ago.

“Những nơi tuyệt đẹp. Thật vui khi được trở lại”, người đàn ông 36 tuổi cho biết, anh đã đến thăm tất cả những nơi đó khi còn ở Việt Nam hai năm trước.

“I’ve been hoping to be able to return to Vietnam and finally I got a chance.”

“Tôi hy vọng có thể trở lại Việt Nam và cuối cùng tôi đã có cơ hội.”

Timmermans is among more than 100 foreign tourists to visit Vietnam this week, nearly two years after the country closed its borders due to the Covid-19 pandemic.

Timmermans nằm trong số hơn 100 du khách nước ngoài đến thăm Việt Nam trong tuần này, gần hai năm sau khi nước ta đóng cửa biên giới do đại dịch Covid-19.

A Vietnam Airlines flight carrying 29 tourists landed at Da Nang International Airport on Wednesday afternoon, followed by another Vietjet Air flight with nearly 100 passengers Thursday night. All are staying at the five-star New World Hoiana Resort in Quang Nam Province, home to Hoi An.

Một chuyến bay của Vietnam Airlines chở 29 du khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào chiều thứ tư, sau đó là một chuyến bay khác của Vietjet Air với gần 100 hành khách vào tối thứ năm. Tất cả đều đang lưu trú tại khu nghỉ dưỡng 5 sao New World Hoiana ở tỉnh Quảng Nam, nơi có thành phố Hội An.

Svendsen Stein from Norway said he felt lucky to be one of the first to visit Vietnam since the country shut down international tourism in March last year.

Anh Svendsen Stein đến từ Na Uy cho biết anh cảm thấy may mắn khi là một trong những người đầu tiên đến thăm Việt Nam kể từ khi đất nước này ngừng hoạt động du lịch quốc tế vào tháng 3 năm ngoái.

“I was previously informed it would rain in Quang Nam, but when I arrived, it was very beautiful, which is a good sign for a memorable holiday,” he said.

“Tôi được thông báo trước đó trời sẽ mưa ở Quảng Nam, nhưng khi tôi đến thì trời rất đẹp, đây là một tín hiệu đáng mừng cho một kỳ nghỉ đáng nhớ”, anh nói.

A 54-year-old American tourist identified as Tom said he feels happy to be back.

Một du khách người Mỹ 54 tuổi tên Tom cho biết anh cảm thấy rất vui khi được trở lại.

“Vietnam is a beautiful country. I already visited some famous places like Ha Long, Hoi An, Da Nang and Nha Trang,” he said.

“Việt Nam là một đất nước xinh đẹp. Tôi đã đến thăm một số địa điểm nổi tiếng như Hạ Long, Hội An, Đà Nẵng và Nha Trang”, anh nói.

A 69-year-old Swedish man named Petter said he felt very happy to be able to travel to Vietnam after so long.

Một người đàn ông Thụy Điển 69 tuổi tên là Petter cho biết ông cảm thấy rất vui khi có thể đến Việt Nam du lịch sau một thời gian dài.

“I love Vietnam and I feel as if I’ve returned to my home – I will stay for 19 nights to visit more places,” he said.

“Tôi yêu Việt Nam và tôi cảm thấy như được trở về nhà của mình – tôi sẽ ở lại 19 đêm để thăm thú nhiều nơi hơn”, anh chia sẻ.

Nguyen Nhu Nam, general director of tour operator Vietnam Travel Mart, which is in charge of welcoming the first groups of tourists to Quang Nam, said right after arriving at the resort, a few tourists went swimming or played golf.

Ông Nguyễn Như Nam, Tổng giám đốc công ty lữ hành Vietnam Travel Mart, đơn vị phụ trách đón những đoàn khách đầu tiên đến Quảng Nam, cho biết ngay sau khi đến khu du lịch, một số ít du khách đã đi tắm biển hoặc chơi golf.

“There has been good feedback about the service,” Nam said.

Ông phát biểu: “Đã có nhiều phản hồi tốt về dịch vụ”.

Nam added that all tourists showed negative results for the coronavirus and 50 will visit Hoi An ancient town by cyclo on Saturday morning, while others visit other attractions.

Ông Nam cho biết thêm, tất cả khách du lịch đều cho kết quả âm tính với coronavirus và 50 người sẽ đến thăm phố cổ Hội An bằng xích lô vào sáng thứ bảy, trong khi những người còn lại sẽ đến các điểm tham quan khác.

Quang Nam is one of five localities to get the green light from the government to welcome back fully immunized tourists from November, along with Kien Giang, Khanh Hoa, Quang Ninh, and Da Nang.

Quảng Nam là một trong 5 địa phương được chính phủ bật đèn xanh để đón khách du lịch tiêm chủng đầy đủ trở lại từ tháng 11, cùng với Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Ninh và Đà Nẵng.

Quang Nam received over 4.6 million foreign tourists in 2019, the last full year of normal travel before Covid broke out.

Quảng Nam đã đón hơn 4,6 triệu lượt khách du lịch nước ngoài vào năm 2019, năm hoạt động du lịch bình thường cuối cùng trước khi Covid bùng nổ.

*Bài viết của tác giả Lan Hương, Đắc Thắng, Nguyễn Quý trên báo VnExpress, xem bài viết tại link: https://e.vnexpress.net/news/travel/foreign-tourists-happy-to-be-back-in-vietnam-4389812.html 

 

Từ mới:

border (n)                    /ˈbɔː.dər/                   biên giới

closure (n)                  /ˈkləʊ.ʒər/                  sự đóng cửa, đóng kín

acquire (v)                  /əˈkwaɪər/                  có được, thu được

novel  (adj)                  /ˈnɒv.əl/                     mới lạ

previously (adv)         /ˈpriː.vi.əs.li/               trước

identify (v)                  /aɪˈden.tɪ.faɪ/              xác định

attraction (n)               /əˈtræk.ʃən/                sự thu hút

immunize (v)                /ˈɪm.jə.naɪz/              chủng ngừa, tránh khỏi bệnh

You may also like

5 comments

Tuấn 25/11/2021 - 00:28

biên tập viên xinh thế

Reply
Mai Lan 03/12/2021 - 20:59

Cảm ơn bạn nhiều ^^

Reply
Trần Mai Trang 23/11/2021 - 09:16

thanks a lot

Reply
Mai Lan 24/11/2021 - 16:49

Cảm ơn Mai Trang đã theo dõi Báo song ngữ nha

Reply
Mai Lan 03/12/2021 - 20:59

Thank youuu

Reply

Leave a Comment