Home Việt Nam Cúc Phương được mệnh danh là vườn quốc gia hàng đầu Châu Á

Cúc Phương được mệnh danh là vườn quốc gia hàng đầu Châu Á

by Mai Lan
Cuc Phuong, a popular trekking destination near Hanoi, was named Asia’s leading national park at the 2021 World Travel Awards.

Cúc Phương, một địa điểm du lịch dã ngoại phổ biến gần Hà Nội, được vinh danh là vườn quốc gia hàng đầu Châu Á tại Giải thưởng Du lịch Thế giới năm 2021.

It surpassed other competitors such as Chitwan National Park in Nepal, Kinabalu and Taman Negara National Park in Malaysia, Komodo National Park in Indonesia, and Minneriya National Park in Sri Lanka to claim the honors.

Để giành được danh hiệu, vườn quốc gia Cúc Phương đã vượt qua các đối thủ khác như Vườn quốc gia Chitwan ở Nepal, Vườn quốc gia Kinabalu và Taman Negara ở Malaysia, Vườn quốc gia Komodo ở Indonesia và Vườn quốc gia Minneriya ở Sri Lanka.

The award was based on votes cast by travel industry professionals and the public.

Giải thưởng dựa trên bình chọn của các chuyên gia trong ngành du lịch và công chúng.

Cuc Phuong, Vietnam’s first national park, is situated in the Tam Diep mountain range that runs across the provinces of Ninh Binh, Hoa Binh, and Thanh Hoa.

Cúc Phương, vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, nằm trên dãy núi Tam Điệp chạy dài qua các tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa.

The park stretches 22,408 hectares and is mainly covered by tropical rainforests. It provides habitats for 117 species of mammals, 300 species of birds, 110 species of reptiles and amphibians, and 65 species of fish.

Công viên trải dài 22.408 ha và chủ yếu được bao phủ bởi rừng mưa nhiệt đới. Nó cung cấp môi trường sống cho 117 loài động vật có vú, 300 loài chim, 110 loài bò sát và lưỡng cư, và 65 loài cá.

Besides trekking, visitors can also go on wildlife viewing tours at night.

Bên cạnh việc đi bộ xuyên rừng, du khách cũng có thể tham gia các tour xem động vật hoang dã vào ban đêm.

World Travel Awards was launched in 1993 to acknowledge excellence in the travel and tourism industry. It has been described as the “travel industry’s equivalent of the Oscars”.

Giải thưởng Du lịch Thế giới được đưa ra vào năm 1993 để ghi nhận sự xuất sắc trong ngành du lịch và lữ hành. Nó đã được mô tả là “tương đương với giải Oscar của ngành du lịch”. 

 

* Bài viết của tác giả Hoàng Phong trên báo VnExpress, xem bài viết tại link : https://e.vnexpress.net/news/travel/places/cuc-phuong-named-asia-s-leading-national-park-4377524.html   

*Bài viết được livestream tại Fanpage Báo song ngữ: Link tại đây

Từ mới

trekking                (n)             /ˈtrek.ɪŋ/             loại hình đi du lịch bằng cách đi bộ đường dài trong nhiều ngày liền

national park       (n)             /ˌnæʃ.ən.əl ˈpɑːk/    vườn quốc gia

surpass                (v)               /səˈpɑːs/                 vượt qua

claim                    (v)               /kleɪm/                   yêu cầu, đòi hỏi, giành được

honor                   (n)                /ˈɒn.ər/                   danh hiệu

situate                  (v)               /ˈsɪtʃ.u.eɪt/               tọa lạc

stretch                (v)              /ˈstretʃ/                 kéo dài, trải dài, mở rộng ra

tropical rainforest (n)        /ˌtrɒp.ɪ.kəl ˈreɪn.fɒr.ɪst/  rừng mưa nhiệt đới

habitat                  (n)             /ˈhæb.ɪ.tæt/               môi trường sống

mammal               (n)             /ˈmæm.əl/                 động vật có vú

reptile                   (n)               /ˈrep.taɪl/                  loài bò sát

amphibian            (n)              /æmˈfɪb.i.ən/           loài lưỡng cư

wildlife                 (n)               /ˈwaɪld.laɪf/            động vật hoang dã

acknowledge       (v)             /əkˈnɒl.ɪdʒ/               ghi nhận

equivalent         (adj)            /ɪˈkwɪv.əl.ənt/            cân bằng, tương đương

You may also like

Leave a Comment