Lately I've been, I've been losing sleepGần đây anh hay mất ngủ Dreaming about the things that we could beMơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I been prayin' hardNhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be counting starsRằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Yeah, we'll be counting starsChúng ta sẽ cùng đếm những vì sao I see this life like a swinging vineAnh nhận thấy cuộc đời này như một cành cây lung lay Swing my heart across the lineLay động trái tim anh vượt qua giới hạn In my faces flashing signsVà gương mặt anh đang biểu hiện điều đó Seek it out and ye shall findTìm đi rồi em sẽ tìm thấy Old, but I'm not that oldGià dặn nhưng anh không phải già có tuổi Young, but I'm not that boldTrẻ trung nhưng anh không dạn dĩ And I don't think the world is soldAnh không nghĩ thế giới này đã bị bán đi I'm just doing what we're toldAnh chỉ làm những điều mà chúng ta được chỉ bảo And I feel something so right by doing the wrong thingLàm điều sai trrasi anh lại có cảm giác thật tuyệt And I feel something so wrong by doing the right thingVà khi làm điều đúng đắn anh lại có cảm giác thật sai lầm I could lie, couldn't I, couldn't IAnh có thể la]f dối, liệu anh có thể Everything that kills me makes me feel aliveNhưững thứ tưởng như giết chết anh lại khiến anh tràn đầy sức sống Lately I've been, I've been losing sleepGần đây anh hay mất ngủ Dreaming 'bout the things that we could beMơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been prayin' hardNhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be counting starsRằng chúng ta sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Lately I been, I been losing sleepGần đây anh hay mất ngủ Dreaming 'bout the things that we could beMơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been prayin' hardNhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be-we'll be counting stars I feel her love and I feel it burnAnh cảm nhận được tình yêu của em và anh cảm giác nó đốt cháy Down this river every timeCon sông này Hope is a four-letter wordHy vọng là một từ có bốn chữ Make that money watch it burnKiếm tiền và nhìn chúng bị thiêu rụi Old, but I'm not that oldGià dặn nhưng anh không phải già có tuổi Young, but I'm not that boldTrẻ trung nhưng anh không dạn dĩ I don't think the world is soldAnh không nghĩ thế giới này đã bị bán đi I'm just doing what we're toldAnh chỉ làm những điều mà chúng ta được chỉ bảo And I feel something so wrong by doing the right thingVà khi làm điều đúng đắn anh lại có cảm giác thật sai lầm I could lie, couldn't I, couldn't IAnh có thể lừa dối, liệu anh có thể Everything that drowns me makes me wanna flyNhững thứ tưởng như dìm chết anh lại khiến anh muốn được bay cao Lately I've been, I've been losing sleepGần đây anh hay mất ngủ Dreaming about the things that we could beMơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been prayin' hardNhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be counting starsRằng chúng ra sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Lately I been, I been losing sleepGần đây anh hay mất ngủ Dreaming 'bout the things that we could beMơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been prayin' hardNhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be counting starsRằng chúng ra sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Take that money and watch it burnHãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learnedĐắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money and watch it burnHãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learnedĐắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money and watch it burnHãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learnedĐắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money and watch it burnHãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learnedĐắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Everything that kills meNhững thứ tưởng như giết chết anh Makes me feel aliveLại khiến anh tràn đầy sức sống Lately I've been, I've been losing sleepGần đây anh hay mất ngủ Dreaming 'bout the things that we could beMơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been prayin' hardNhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be counting starsRằng chúng ra sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Lately I've been, I've been losing sleepGần đây anh hay mất ngủ Dreaming 'bout the things that we could beMơ mộng về những thứ mà chúng ta có thể có But, baby I've been, I've been prayin' hardNhưng em yêu à, anh đã cầu nguyện rất nhiều Said no more counting dollars, we'll be-we'll be counting starsRằng chúng ra sẽ không coi trọng tiền bạc nữa, ta sẽ cùng đếm những vì sao Take that money and watch it burnHãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learnedĐắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money and watch it burnHãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learnedĐắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money and watch it burnHãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learnedĐắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch Take that money and watch it burnHãy lấy số tiền này và nhìn chúng bị thiêu rụi Sink in the river the lessons I learnedĐắm mình trong dòng sông mọi tội lỗi được rửa sạch

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Counting stars – OneRepublic

Counting stars – OneRepublic

by Admin
Lời bài hát Counting stars – OneRepublic

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Dreaming about the things that we could be

But, baby I’ve been, I been prayin’ hard

Said no more counting dollars, we’ll be counting stars

Yeah, we’ll be counting stars

I see this life like a swinging vine

Swing my heart across the line

In my faces flashing signs

Seek it out and ye shall find

Old, but I’m not that old

Young, but I’m not that bold

And I don’t think the world is sold

I’m just doing what we’re told

And I feel something so right by doing the wrong thing

And I feel something so wrong by doing the right thing

I could lie, couldn’t I, couldn’t I

Everything that kills me makes me feel alive

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Dreaming ’bout the things that we could be

But, baby I’ve been, I’ve been prayin’ hard

Said no more counting dollars, we’ll be counting stars

Lately I been, I been losing sleep

Dreaming ’bout the things that we could be

But, baby I’ve been, I’ve been prayin’ hard

Said no more counting dollars, we’ll be-we’ll be counting stars

I feel her love and I feel it burn

Down this river every time

Hope is a four-letter word

Make that money watch it burn

Old, but I’m not that old

Young, but I’m not that bold

I don’t think the world is sold

I’m just doing what we’re told

And I feel something so wrong by doing the right thing

I could lie, couldn’t I, couldn’t I

Everything that drowns me makes me wanna fly

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Dreaming about the things that we could be

But, baby I’ve been, I’ve been prayin’ hard

Said no more counting dollars, we’ll be counting stars

Lately I been, I been losing sleep

Dreaming ’bout the things that we could be

But, baby I’ve been, I’ve been prayin’ hard

Said no more counting dollars, we’ll be counting stars

Take that money and watch it burn

Sink in the river the lessons I learned

Take that money and watch it burn

Sink in the river the lessons I learned

Take that money and watch it burn

Sink in the river the lessons I learned

Take that money and watch it burn

Sink in the river the lessons I learned

Everything that kills me

Makes me feel alive

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Dreaming ’bout the things that we could be

But, baby I’ve been, I’ve been prayin’ hard

Said no more counting dollars, we’ll be counting stars

Lately I’ve been, I’ve been losing sleep

Dreaming ’bout the things that we could be

But, baby I’ve been, I’ve been prayin’ hard

Said no more counting dollars, we’ll be-we’ll be counting stars

Take that money and watch it burn

Sink in the river the lessons I learned

Take that money and watch it burn

Sink in the river the lessons I learned

Take that money and watch it burn

Sink in the river the lessons I learned

Take that money and watch it burn

Sink in the river the lessons I learned

You may also like

Leave a Comment