Fourteen-year-old Leia has a life-threatening nut allergy.Leia, 14 tuổi, đang mắc chứng dị ứng đậu nguy hiểm đến tính mạng. That means eating or even touching some nuts could lead to anaphylaxis.Điều này có nghĩa là khi cô bé ăn hay chỉ cần chạm và đậu phộng thôi cũng sẽ bị sốc phản vệ. I'll get hives, normally on my leg.Người cháu sẽ nổi mẩn ngứa, thường là trên đùi. And my lips will go really puffy.Môi sẽ phồng lên. And my neck will go really red, and it would start to close up, and it's hard to breathe.Cổ dần chuyển sang màu đỏ và khi nó bắt đầu lành lại thì cháu thấy khó thở. But for the past three years, Leia has been part of a ground-breaking study here at Evelina Children's Hospital.Nhưng trong ba năm qua, Leia là một phần của một nghiên cứu đột phá tại Bệnh viện Nhi Evelina. We were able to show, at the beginning of the study, that she was allergic to all these six nuts,Khi bắt đầu nghiên cứu, chúng tôi có thể thấy rằng cô bé bị dị ứng với tất cả sáu loại hạt này, but that she was actually tolerant of these five nuts, that she could then introduce into the diet.nhưng cô bé thực tế vẫn có thể ăn được 3 loại hạt ở nhóm này và có thể đưa vào chế độ ăn uống. And we followed up Leia for three years, and after three years, she had actually outgrown her cashew nut allergy.Chúng tôi theo dõi tình trạng của Leia trong ba năm, và sau ba năm, cô ấy thực sự đã vượt qua chứng dị ứng hạt điều. And so she could then actually eat more nuts than what she was allergic to.Vì vậy, cô bé có thể ăn nhiều loại hạt hơn là bị dị ứng. And this is really important because most people who have a nut allergy diagnosis are told to avoid all nuts and also potentially sesame seed.Điều này thực sự quan trọng bởi vì hầu hết những người bị chẩn đoán dị ứng hạt được khuyên nên tránh sử dụng tất cả các loại hạt, có thể là kể cả hạt vừng. So being able to introduce different nuts into their diet under medical supervision,Việc có thể đưa các loại hạt khác nhau vào chế độ ăn uống của mình dưới sự giám sát y tế we're able to expand their diet, reduce dietary restrictions, reduce social restrictions,chúng tôi mở rộng chế độ ăn uống của họ, giảm các hạn chế về chế độ ăn uống cũng như hạn chế xã hội and we've also shown that it improves their quality of life by reducing their anxieties.và chúng tôi cũng đã chứng minh rằng phương pháp đó đã làm bệnh nhân bớt lo lắng, cải thiện chất lượng cuộc sống. I'm a lot more… like… confident, and… just, like, happier, because I can do more things.Cháu... thấy tự tin và vui vẻ hơn khi cháu có thể làm được nhiều thứ.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home BBC New treatment for nut allergy: Cách chữa trị mới cho bệnh dị ứng hạt

New treatment for nut allergy: Cách chữa trị mới cho bệnh dị ứng hạt

by Phạm Thư
https://www.youtube.com/watch?v=y35hzCYU7jg

New treatment for nut allergy

Cách chữa trị mới cho bệnh dị ứng hạt

Transcript

Fourteen-year-old Leia has a life-threatening nut allergy. That means eating or even touching some nuts could lead to anaphylaxis1.

Leia, 14 tuổi, đang mắc chứng dị ứng đậu nguy hiểm đến tính mạng. Điều này có nghĩa là khi cô bé ăn hay chỉ cần chạm và đậu phộng thôi cũng sẽ bị sốc phản vệ.

Leia, nut allergy sufferer

Leia, bệnh nhân mắc chứng dị ứng hạt

I’ll get hives2, normally on my leg. And my lips will go really puffy. And my neck will go really red, and it would start to close up, and it’s hard to breathe.

Người cháu sẽ nổi mẩn ngứa, thường là trên đùi. Môi sẽ phồng lên. Cổ dần chuyển sang màu đỏ và khi nó bắt đầu lành lại thì cháu thấy khó thở.

But for the past three years, Leia has been part of a ground-breaking study here at Evelina Children’s Hospital.

Nhưng trong ba năm qua, Leia là một phần của một nghiên cứu đột phá tại Bệnh viện Nhi Evelina.

New treatment for nut allergy

Dr Helen Brough, Evelina Children’s Hospital, London
We were able to show, at the beginning of the study, that she was allergic to all these six nuts, but that she was actually tolerant3 of these five nuts, that she could then introduce into the diet.

Khi bắt đầu nghiên cứu, chúng tôi có thể thấy rằng cô bé bị dị ứng với tất cả sáu loại hạt này, nhưng cô bé thực tế vẫn có thể ăn được 3 loại hạt ở nhóm này và có thể đưa vào chế độ ăn uống.

And we followed up Leia for three years, and after three years, she had actually outgrown her cashew nut allergy. And so she could then actually eat more nuts than what she was allergic to.  And this is really important because most people who have a nut allergy diagnosis4 are told to avoid all nuts and also potentially sesame seed.

Chúng tôi theo dõi tình trạng của Leia trong ba năm, và sau ba năm, cô ấy thực sự đã vượt qua chứng dị ứng hạt điều. Vì vậy, cô bé có thể ăn nhiều loại hạt hơn là bị dị ứng. Điều này thực sự quan trọng bởi vì hầu hết những người bị chẩn đoán dị ứng hạt được khuyên nên tránh sử dụng tất cả các loại hạt, có thể là kể cả hạt vừng.

 So being able to introduce different nuts into their diet under medical supervision, we’re able to expand their diet, reduce dietary restrictions5, reduce social restrictions, and we’ve also shown that it improves their quality of life by reducing their anxieties.

Việc có thể đưa các loại hạt khác nhau vào chế độ ăn uống của mình dưới sự giám sát y tế sẽ giúp chúng tôi mở rộng chế độ ăn uống của họ, giảm các hạn chế về chế độ ăn uống cũng như hạn chế xã hội và chúng tôi cũng đã chứng minh rằng phương pháp đó đã làm bệnh nhân bớt lo lắng, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Leia, nut allergy sufferer

Leia, bệnh nhân mắc chứng dị ứng hạt

I’m a lot more… like… confident, and… just, like, happier, because I can do more things.

Cháu… thấy tự tin và vui vẻ hơn khi cháu có thể làm được nhiều thứ.

Need-to-know language…

1. anaphylaxis (n) sốc phản vệ

Ex: I had anaphylaxis as I ate dragon fruit: Tôi bị sốc phản vệ khi ăn quả thanh long.

2. to get hives (n) bị nổi mẩn ngứa

Ex: I got hives  when I had a soup with lemongrass in it: Tôi nổi mẩn ngứa khi ăn phải canh có hành

3. To be tolerant of (adj) chịu được

Ex: I am not tolerant of the smell of durians: Tôi không thể chịu được mùi sầu riêng

4. diagnosis (n) sự chẩn đoán

Ex:  The doctor’s final diagnosis is that I have severe depression: Chẩn đoán cuối cùng của bác sĩ là tôi bị trầm cảm nặng,

5. dietary restrictions (n) các loại thức ăn nên hạn chế sử dụng, thức ăn kiêng

Ex: Since I am allergic to nuts so I have dietary restrictions:  Vì tôi dị ứng với đậu nên tôi hạn chế sử dụng đồ ăn kiêng.

Luyện tập+

You may also like

Leave a Comment