Home Việt Nam Chú rể rước dâu bằng thuyền thúng mùa lũ

Chú rể rước dâu bằng thuyền thúng mùa lũ

by Thu Hà
Prolonged rain has flooded many roads in central Quang Ngai Province, but Ngoc and Vy still decided to organize their wedding as scheduled.

Mưa kéo dài đã làm ngập nhiều tuyến đường ở trung tâm tỉnh Quảng Ngãi nhưng Ngọc và Vy vẫn quyết định tổ chức đám cưới như đã định trước.

At 7:00 a.m. on Oct. 24, Minh Ngoc put on his wedding suit, held a bunch of flowers in his hand, and waded through 400 meters of the flooded alley on Nguyen Cong Phuong Street in Quang Ngai Town, where a car was waiting to take him and his family to the bride’s house. With their pants rolled up, their thighs were still drenched.

7h sáng ngày 24/10, Minh Ngọc mặc trên mình bộ vest cưới, cầm bó hoa trên tay lội qua con hẻm dài 400m bị ngập trên đường Nguyễn Công Phương, Thị xã Quảng Ngãi, nơi ô tô đang đậu chờ đưa anh và gia đình về nhà gái. Mặc dù đã xắn quần lên, nhưng vẫn ướt đẫm.

About three kilometers away, the bride, Khanh Vy, had already dressed up. “The water level is getting higher and higher, without receding,” sighed Thanh Thao, 46, the bride’s mother.

Cách đó khoảng 3km, cô dâu Khánh Vy đã mặc sẵn váy cưới.“Mực nước ngày càng dâng cao, không rút được”, chị Thanh Thảo, 46 ​​tuổi, mẹ của cô dâu, thở dài.

Thirty minutes later, 14 members of the groom’s family arrived at the bride’s house, also located in a flooded alley.

Ba mươi phút sau, 14 thành viên nhà trai đến nhà cô dâu trong con hẻm bị ngập nước.

Procedures in a traditional wedding ceremony were held, before Vy bid goodbye to her family and left for her husband’s house at 9 a.m. On a normal day, it takes 10 minutes to go from the bride’s house to the groom’s, but now it took more than 30 minutes due to a detour to avoid flooded areas across town.

Các thủ tục trong một lễ cưới truyền thống được tổ chức, trước khi Vy tạm biệt gia đình và lên đường về nhà chồng lúc 9 giờ sáng. Ngày thường, từ nhà gái đến nhà trai chỉ mất 10 phút, nhưng bây giờ mất nhiều hơn 30 phút do đi đường vòng để tránh các khu vực ngập lụt khắp thị trấn.

“When it’s flooded, I’ll carry you,” Ngoc told his wife. Later he borrowed a basket boat, telling his wife to get in before wading back down the flooded alley. “It’s strange that in the middle of Quang Ngai Town, he can pick up his bride with a basket boat,” said KyLu Nguyen, who took photos for the couple on their wedding day.

“Khi nào ngập lụt, anh sẽ cõng em”, anh Ngọc nói với vợ. Sau đó, anh mượn một chiếc thuyền thúng, bảo vợ vào trước khi lội ngược lại con hẻm ngập nước. KyLu Nguyen, người chụp ảnh cho cặp đôi trong ngày cưới cho biết: “Thật lạ khi ở giữa thị xã Quảng Ngãi mà anh ấy có thể đón dâu bằng thuyền thúng”.

As a photographer, he is no stranger to weddings with basket boats in suburban communes and districts, but this is the first time he has witnessed prolonged floods in town, forcing people to travel by boat. “It’s been hard, but it’s a memorable experience,” he said.

Là một nhiếp ảnh gia, anh không lạ gì đám cưới bằng thuyền thúng ở các xã, huyện ngoại thành, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến ​​cảnh lũ lụt kéo dài ở thị trấn, buộc người dân phải di chuyển bằng thuyền. “Thật khó khăn, nhưng đó là một trải nghiệm đáng nhớ,” anh nói.

Ngoc and Vy were happy and excited to hold their wedding amid a flood. “The weather did not affect our happy day,” Ngoc said.

Ngọc và Vy vui mừng, háo hức tổ chức đám cưới giữa trời mưa lũ. “Thời tiết không ảnh hưởng đến ngày vui của chúng tôi”, anh Ngọc nói.

Ngoc and Vy had been in love for a while before deciding to organize their engagement ceremony and wedding on Oct. 24, when Covid-19 restrictions in Quang Ngai eased. But the central province experienced prolonged and heavy rain one day before their important day, with rainfall of up to 300 millimeters and widespread flooding.

Ngọc và Vy yêu nhau được một thời gian thì quyết định tổ chức lễ đính hôn và đám cưới vào ngày 24/10, khi quy định giãn cách xã hội vì Covid-19 ở Quảng Ngãi được nới lỏng. Nhưng các tỉnh miền Trung đã trải qua trận mưa lớn và kéo dài một ngày trước ngày quan trọng của họ, với lượng mưa lên tới 300 mm và lũ lụt trên diện rộng.

According to Nham Xuan Sy, director of Quang Ngai Provincial Hydro-Meteorological Station, from the evening of Oct. 22 to the night of Oct. 23, rainfall in Quang Ngai Town reached 532 millimeters, higher than the 2009 record of 525 millimeters. Quang Ngai had to evacuate 2,500 people living in flooded areas.

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ tối 22-10 đến đêm 23-10, lượng mưa tại thị xã Quảng Ngãi đạt 532 mm, cao hơn mức kỷ lục năm 2009 là 525 mm. Quảng Ngãi đã phải sơ tán 2.500 người dân trong vùng lũ.

“If the water does not recede, the wedding has to be delayed,” Ngoc and Vy’s families thought. But tables were booked, invitations sent, so it was next to impossible to postpone.

Gia đình Ngọc và Vy nghĩ “Nếu nước không rút, đám cưới phải hoãn lại”. Nhưng bàn tiệc đã được đặt trước, lời mời đã được gửi đi, vì vậy việc trì hoãn tiếp theo là điều không thể.

One night before the wedding, the couple and their families could not sleep, worrying the heavy rain and rising water would affect the ceremony. “As long as the children are happy, the rain and floods are nothing,” said Vy’s mother.

Một đêm trước ngày cưới, hai vợ chồng gia đình không ngủ được, lo trời mưa to, nước dâng cao sẽ ảnh hưởng đến buổi lễ. “Chỉ cần các con vui, mưa lũ cũng không ảnh hưởng gì”, mẹ Vy chia sẻ.

The video of Ngoc and Vy’s wedding with a basket boat received nearly two million likes and hundreds of thousands of shares within a day. Many netizens sent their blessings to the young couple.

Đoạn video đám cưới với thuyền thúng của Ngọc và Vy đã nhận được gần hai triệu lượt thích và hàng trăm nghìn lượt chia sẻ chỉ trong vòng một ngày. Nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc phúc đến đôi bạn trẻ.

“The wedding is so impressive, welcoming the bride by a basket boat is really creative amid the flood. The bride and groom will never forget this day. Wishing you both happiness,” a user named Ky Duyen commented.

“Đám cưới ấn tượng quá, đón dâu bằng thuyền thúng quả là sáng tạo giữa trời lũ. Cô dâu chú rể sẽ không bao giờ quên ngày này. Chúc hai bạn hạnh phúc”, một người dùng có tên Kỳ Duyên bình luận.

*Bài viết của tác giả Quynh Nguyen, trên báo VnExpress, link tại : https://e.vnexpress.net/news/life/trend/floods-see-groom-take-bride-home-by-basket-boat-4376684.html

Từ mới: 

waded  (v) /weɪd/ : lội qua

alley (n) /ˈæl.i/ : ngõ, hẻm, đường đi, lối đi

drenched (v) /drentʃ/ : bị ướt sũng, ướt sạch

recede (v) /rɪˈsiːd/ : rút xuống ( nước, thủy triều,…)

detour (n) /ˈdiː.tɔːr/ : đường vòng

basket boat  (n) : Thuyền thúng

stranger (n) /ˈstreɪn.dʒər/ : người lạ

suburban (adj) /səˈbɜː.bən/ : khu ngoại ô, ngoại thành

engagement (n) /ɪnˈɡeɪdʒ.mənt/ : đính hôn, sự hứa hẹn

prolonged (adj) /prəˈlɒŋd/: kéo dài, nối thêm

evacuate (v) /ɪˈvæk.ju.eɪt/ : sơ tán, tản cư

impressive (adj) /ɪmˈpres.ɪv/ : gây ấn tượng sâu sắc

 

You may also like

Leave a Comment