Home Thế giới Cây thông Noel thật sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần hơn cây thông nhân tạo

Cây thông Noel thật sẽ tốt cho sức khỏe tinh thần hơn cây thông nhân tạo

by Nguyễn Hằng
 

The scent of pine and sticky sap waft through the house. A Douglas fir stands tall in the living room, adorned with shiny ornaments and shimmering lights.Almost nothing is as synonymous with holiday decorations as a fresh-cut evergreen tree.

Hương thơm của gỗ thông và nhựa cây thoang thoảng khắp nhà. Một cây linh sam Douglas đứng sừng sững trong phòng khách, được trang trí bởi những phụ kiện sáng bóng cùng với bóng đèn lung linh.

The tradition began in Germany in the 16th century and spread to other countries over the next three centuries, according to Encyclopaedia Britannica. The artificial tree was invented in the United States, with the plastic ones we know today originating in the 1950s and 1960s.

Theo Encyclopaedia Britannica, truyền thống này bắt đầu ở Đức vào thế kỷ 16 và phát triển sang các nước khác trong ba thế kỷ tiếp theo. Cây thông nhân tạo được phát minh tại Hoa Kỳ, cùng với những loại cây bằng nhựa có nguồn gốc từ những năm 1950 và 1960 mà chúng ta biết ngày nay.

Artificial trees have grown in popularity due to their convenience and longevity, but they don’t offer the same mental health benefits as spending time around real trees, some studies report.

Một số nghiên cứu báo cáo rằng cây nhân tạo trở nên phổ biến do sự tiện lợi và độ bền của chúng, nhưng chúng không có lợi về sức khỏe tinh thần như cây thật.

Christmas trees for your wellbeing

Cây thông noel vì sự an lành của bạn

Exposing yourself to a natural environment is known to reduce psychological stress, according to a 2018 study published in Behavioral Sciences.“I would expect that bringing a bit of the great outdoors indoors would affect us positively,” said psychologist Sonja Peterson-Lewis, an associate professor at Temple University in Philadelphia.

Theo một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Behavioral Sciences, việc tiếp xúc với môi trường tự nhiên có thể làm giảm căng thẳng tâm lý. Nhà tâm lý học Sonja Peterson-Lewis, phó giáo sư tại Đại học Temple ở Philadelphia cho biết: “Tôi hy vọng rằng việc mang một chút không gian tuyệt vời ở ngoài trời vào trong nhà sẽ ảnh hưởng tích cực đến chúng ta”.

Multiple studies have shown that forest bathing, mindfully taking a walk through a forest, can have a positive impact on a person’s well-being. One study found that forest bathing reduced people’s cortisol levels, the hormone responsible for stress.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng tắm rừng, đi bộ trong rừng đúng cách có thể có tác động tích cực đến sức khỏe của con người. Trong đó, một nghiên cứu cho thấy việc tắm rừng làm giảm mức độ cortisol, loại hormone gây căng thẳng ở người.

People can still gain some of the same benefits of forest bathing — such as stress reduction — from indoor plants, according to a study published in the International Journal of Environmental Health Research. Having a real Christmas tree has a plethora of mental health benefits including a reduction in anxiety and depression, said Charlie Hall, professor and Ellison chair in the department of horticultural sciences at Texas A&M University in College Station.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Sức khỏe Môi trường Quốc tế, các loại cây trồng trong nhà cũng đem lại một số lợi ích như việc tắm rừng- chẳng hạn như giảm căng thẳng. Charlie Hall, giáo sư và chủ nhiệm Ellison tại khoa khoa học làm vườn tại Đại học Texas A&M ở College Station, cho biết: Một cây thông Noel thật sẽ mang lại rất nhiều lợi ích về sức khỏe tinh thần, bao gồm giảm lo âu và trầm cảm.

“People tend to be compassionate in the presence of live plants in the house, and of course Christmas trees fit the bill,” Hall said.

Hall nói: “Con người trở nên trắc ẩn hơn khi có thực vật sống trong nhà, và tất nhiên cây thông Noel phù hợp với mục đích đó”.

If you go and pick out your tree at a Christmas tree farm with loved ones, then the mental health benefits are even greater, he said. Selecting a tree with others promotes bonding and exposes you to the outdoors, which boosts your psychological health.

Nếu bạn dành thời gian chọn cây thông tại trang trại cây thông Noel cùng những người thân yêu, thì lợi ích về sức khỏe tinh thần còn lớn hơn. Việc chọn cây thông Noel với những người khác thúc đẩy sự gắn kết giữa bạn với họ và bạn sẽ được tiếp xúc với môi trường bên ngoài, rất có lợi cho sức khỏe tâm lý của bạn.

Nguồn CNN

To waft through /wɒft/-v: di chuyển nhẹ nhàng trên không trung, thoang thoảng

A gentle breeze wafted the scent of roses in through the open window.– Một làn gió nhẹ thoảng hương hoa hồng qua khung cửa sổ đang mở.

To adorn /əˈdɔːn/-v: trang trí

The bride’s hair was adorned with white flowers.-Tóc của cô dâu được trang trí với những bông hoa màu trắng.

Forest bathing: Tắm rừng

“Tắm rừng” còn được gọi là shinrin-yoku và thuật ngữ tiếng Nhật này có nghĩa là tắm trong rừng hoặc tham gia hoạt động trong rừng với các giác quan được sử dụng. Nó cũng được gọi là tắm cây hoặc liệu pháp thiên nhiên tốt cho sức khỏe, theo boldsky.

Plethora /ˈpleθ.ər.ə/-n: rất nhiều, quá nhiều

There’s a plethora of books about the royal family. -Có rất nhiều sách về gia đình hoàng gia.

To fit the bill: phù hợp với một nhu cầu cụ thể

This new software fits the bill.– Phần mềm mới này phù hợp với nhu cầu đó.

 

You may also like

Leave a Comment