Home Việt Nam Cặp đôi tổ chức đám cưới giản dị tại phố sách TP.HCM

Cặp đôi tổ chức đám cưới giản dị tại phố sách TP.HCM

by Mai Lan
A Vietnamese couple has decided to organize a casual wedding at a book street in downtown Ho Chi Minh City and accept children’s books as wedding gifts.

Một cặp đôi Việt Nam đã quyết định tổ chức đám cưới giản dị tại phố sách ở trung tâm TP.HCM và nhận sách thiếu nhi làm quà cưới.

The wedding of Tu Anh and Mai Mai took place at the Ho Chi Minh City Book Street, located on Nguyen Van Binh Street in District 1, on Sunday.

Đám cưới của Tú Anh và Mai Mai diễn ra tại phố sách TP.HCM, nằm trên đường Nguyễn Văn Bình, quận 1, vào ngày chủ nhật vừa qua.

Anh – the groom – is famous not only for being a book lover but also for having a heart of gold.

Chú rể Tú Anh là người không chỉ nổi tiếng mê sách mà còn có tấm lòng vàng.

He is the leader of the ‘Chu Nhat Yeu Thuong’ (Loving Sunday) charitable group that has been building libraries and donating books to ethnic minority children in Vietnam over the past years.

Anh là trưởng nhóm từ thiện ‘Chủ Nhật Yêu Thương’ nơi đã xây dựng thư viện và quyên góp sách cho trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong những năm qua.

Prior to their wedding, Anh announced on his Facebook account that the event would take place at the Ho Chi Minh City Book Street, and that they would accept children’s books as gifts.

Trước đám cưới của họ, Anh đã thông báo trên tài khoản Facebook của mình rằng sự kiện sẽ diễn ra tại phố sách Thành phố Hồ Chí Minh và họ sẽ nhận sách thiếu nhi làm quà tặng.

A lot of friends and even strangers came to the wedding to send their best wishes to the couple, as well as to donate their old books.

Rất nhiều bạn bè, thậm chí cả những người xa lạ đã đến dự đám cưới để gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến cặp đôi, cũng như trao tặng những cuốn sách cũ của họ

Many of them stated that this was such a good and meaningful way for the couple to mark their special day.

Nhiều người cho rằng đây là một cách hay và ý nghĩa để cặp đôi tạo dấu ấn trong ngày đặc biệt của mình.

Aside from the gifts, Anh and Mai also purchased a lot of new books sold along the street.

Ngoài những món quà, Tú Anh và Mai còn mua rất nhiều sách mới bày bán dọc phố.

“This is indeed my dream wedding. There are no ceremony, no bridal procession, and no unnecessary spending,” Anh remarked.

Tú Anh nói rằng: “Đây quả thực là đám cưới trong mơ của tôi. Không có lễ ăn hỏi, không có lễ rước dâu và càng không có những chi tiêu không cần thiết ”

“I’m just really happy that we are able to celebrate our marriage despite the difficulties brought about by the pandemic.”

“Tôi thực sự hạnh phúc khi chúng tôi có thể tổ chức hôn lễ bất chấp những khó khăn do đại dịch mang lại.”

The books Anh and Mai received are not for their future kids, but are for the charitable campaign of ‘Chu Nhat Yeu Thuong.’

Những cuốn sách mà Tú Anh và Mai nhận được không phải dành cho những đứa trẻ trong tương lai của họ, mà là dành cho chiến dịch từ thiện ‘Chủ Nhật Yêu Thương’.

Between May and September, the group had to stop sending books to remote areas due to the serious COVID-19 outbreak in Ho Chi Minh City as well as across the country.

Trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9, nhóm đã phải ngừng gửi sách đến các vùng sâu vùng xa do đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên cả nước.

The members instead purchased vegetables from farmers in the Central Highlands and donated them to people in locked-down areas in Ho Chi Minh City.

Thay vào đó, các thành viên đã mua rau củ từ những người nông dân ở Tây Nguyên và tặng lại cho những người dân trong các khu vực bị phong tỏa ở Thành phố Hồ Chí Minh.

As soon as restrictions were loosened in October, the group was back on track with their usual charitable work.

Ngay sau khi các hạn chế được nới lỏng vào tháng 10, nhóm đã quay lại với công việc từ thiện thông thường của mình.

All members gathered at a tenanted house every Sunday to classify and package books before sending them to ethnic minority children.

Tất cả các thành viên đã tập trung vào mỗi Chủ nhật tại một ngôi nhà thuê để phân loại và đóng gói sách trước khi gửi cho những trẻ em dân tộc thiểu số.

 

*Bài viết trên báo Tuoitrenews, xem bài viết tại link:

https://tuoitrenews.vn/news/ttnewsstyle/20211122/couple-celebrates-lowkey-wedding-at-ho-chi-minh-city-book-street/64302.html

 

Từ mới:

charitable (adj)                /ˈtʃær.ə.tə.bəl/             từ thiện

prior (adj)                         /praɪər/                       trước

bridal procession (n)      /braɪ.dəl prəˈseʃ.ən/    lễ ăn hỏi

pandemic  (n)                  /pænˈdem.ɪk/              đại dịch

outbreak (n)                    /ˈaʊt.breɪk/                  sự bùng phát

restriction (n)                 /rɪˈstrɪk.ʃən/                  sự hạn chế

 

 

 

You may also like

Leave a Comment