Home Việt Nam Các trạm xăng không đủ sản lượng để cung cấp cho thị trường

Các trạm xăng không đủ sản lượng để cung cấp cho thị trường

by Thu Hà
Many gasoline stations in Ho Chi Minh City continue to face a shortage of stocks, VnExpress has found.

Theo tìm hiểu của VnExpress, nhiều trạm xăng ở thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt.

In the last two days, a gas station in Thanh Xuan Ward in HCMC’s District 12 claimed to completely run out one time and had been rationing sales the rest of the time.

Trong hai ngày qua, một trạm xăng ở Phường Thạnh Xuân, Quận 12 của Thành phố Hồ Chí Minh đã một lần tuyên bố hết sạch xăng đã và đang hạn chế bán trong thời gian tới.

Its employees said supply has been in small quantities at a time.

Các nhân viên của cửa hàng cho biết có thời điểm nguồn cung cấp là rất ít.

Many gas stations on national road 1A in District 12 have put up signs saying they are out of fuel and re-waiting for tankers to bring stocks.

Nhiều cây xăng trên quốc lộ 1A, quận 12 treo biển thông báo đã hết xăng và đang chờ xe bồn chở đến.

A number of stations in districts like Go Vap and 7 and Thu Duc City have also put up such signs frequently.

Một số trạm ở quận Gò Vấp, quận 7 và quận Thủ Đức cũng đề biển hết xăng như vậy.

Le Van My, general director of Hoc Mon Trading Joint Stock Company, which owns 11 gas stations and 21 retail agents in the city, said supply is low now.

Ông Lê Văn Mỹ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn, sở hữu 11 cây xăng và 21 đại lý bán lẻ trên địa bàn thành phố, cho biết hiện nay nguồn cung đang thấp.

Each of the gas stations used to be allocated 5,000-10,000 liters a day, but are now getting only 1,000-2,000 liters, and sometimes as low as 700 liters.

Mỗi cây xăng trước đây được cấp 5.000-10.000 lít mỗi ngày, nhưng nay chỉ nhận được 1.000-2.000 lít, thậm chí có lúc xuống còn 700 lít.

Tran Duy Dong, director of the Ministry of Industry and Trade’s domestic market department, told VnExpress: “This week and next week, key enterprises will receive bigger volumes of imports, making up for the reduced supply by Nghi Son Refinery. In around 10 days, market demand and supply will be balanced”.

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, nói với VnExpress: “Tuần này và tuần sau, các doanh nghiệp đầu mối sẽ nhận được lượng nhập khẩu lớn hơn, bù đắp cho lượng cung của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn giảm trong khoảng 10 ngày tới, cung cầu thị trường sẽ được cân bằng ”.

Nghi Son has been provided with short-term financing to resume operations, but crude oil has not arrived yet and so it is still operating at 55-60 percent of capacity, he revealed.

Nghi Sơn đã được cung cấp nguồn tài chính ngắn hạn để hoạt động trở lại, nhưng dầu thô vẫn chưa về nên vẫn đang hoạt động ở mức 55-60% công suất, ông chia sẻ.

On March 15, it will return to full capacity, he said.

Ông nói thêm, vào ngày 15 tháng 3, nhà máy sẽ trở lại hết công suất.

It will take major suppliers another 30-45 days to receive imported fuel.

Các nhà cung cấp lớn sẽ mất thêm 30-45 ngày nữa để nhận được nhiên liệu nhập khẩu.

The Dung Quat Oil Refinery has increased its capacity from 103 percent to 105 percent since the Lunar New Year holiday in early February. The ministry wants it to operate at the maximum capacity possible.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng tăng công suất từ 103% lên 105% kể từ dịp tết Nguyên Đán hồi đầu tháng 2. Bộ muốn nhà máy vận hành hết công suất có thể.

By Feb. 1, more than 205,000 cubic meters of imported gasoline and diesel had landed in Vietnamese ports.

Đến ngày 1/2, hơn 205.000 m3 xăng và dầu diesel nhập khẩu đã cập cảng Việt Nam.

More are on the way. Petrolimex will get 180,000 cubic meters this month, PVOil, 66,000 cubic meters and Hong Duc, 80,000 cubic meters.

Hơn là trên đường đi. Petrolimex sẽ đạt 180.000 mét khối trong tháng này, PVOil là 66.000 mét khối và Hồng Đức là 80.000 mét khối.

Though Dong expects supply and demand to be balanced in the next 10 days, distributors expect the shortage to continue because it is still difficult for Vietnamese oil refineries to operate normally when the import of crude oil is slow and there is a global shortage due to the Ukraine crisis.

Mặc dù ông Đông kỳ vọng cung cầu sẽ được cân bằng trong 10 ngày tới, nhưng các nhà phân phối cho rằng tình trạng thiếu hụt sẽ tiếp tục do các nhà máy lọc dầu Việt Nam vẫn khó hoạt động bình thường khi việc nhập khẩu dầu thô chậm và thiếu hụt toàn cầu do khủng hoảng Ukraine.

In the domestic market, not only gas stations but also distributors and importers have suffered severe losses.

Ở thị trường trong nước, không chỉ trạm xăng mà các nhà phân phối, nhập khẩu đều thua lỗ nặng.

My said his company racks up losses of several hundred million dong (VND100 million = $4,300) a day.

My cho biết công ty của anh ấy lỗ vài trăm triệu đồng (100 triệu đồng = 4.300 đô la) một ngày.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/business/industries/gas-stations-still-unable-to-supply-normal-volumes-4429556.html

Từ mới:

shortage (n) /ˈʃɔː.tɪdʒ/ : sự thiếu, số lượng thiếu

tanker (n) /ˈtæŋ.kər/ : tàu chở dầu

allocate (v) /ˈæl.ə.keɪt/ : phân phối, phân phát

crude (adj)  /kruːd/ : nguyên, sống, thô

distributor (n)  /dɪˈstrɪb.jə.tər/ : người phân phối, nhà phân phối

You may also like

Leave a Comment