Home Việt Nam Các tác phẩm bắt chước ‘Squid Game’ thu về hàng triệu lượt xem trên YouTube

Các tác phẩm bắt chước ‘Squid Game’ thu về hàng triệu lượt xem trên YouTube

by Thu Hà
Two Vietnamese web dramas with content based on South Korean virus survival drama “Squid Game” have attracted millions of views on YouTube.

Hai web drama Việt có nội dung dựa trên bộ phim truyền hình sinh tồn virus của Hàn Quốc “trò chơi con mực” đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

YouTube comedy channels run by Vo Tan Phat and Thien An said they wanted to use the global craze over the the popular Netflix series ‘Squid Game’ to good effect.

Kênh hài YouTube do Võ Tấn Phát và Thiên Ân phụ trách cho biết họ muốn sử dụng cơn sốt toàn cầu qua loạt phim truyền hình nổi tiếng ‘Squid Game’ của Netflix để tạo hiệu ứng tốt.

In Vo Tan Phat’s web drama, a financially exhausted family decides to participate in the game challenges to win money, mimicking the plot from the original film’s plot where contestants ended up competing in deadly classic children’s games for $38 million in cash prizes. The two-episode parody quickly climbed up the YouTube trending tab in Vietnam, each getting more than three million views.

Trong web drama của Võ Tấn Phát, một gia đình kiệt quệ về tài chính quyết định tham gia các trò chơi thử thách để giành tiền, bắt chước tình tiết từ cốt truyện gốc của bộ phim, nơi các thí sinh tranh tài trong các trò chơi trẻ em kinh điển chết người với giải thưởng tiền mặt 38 triệu đô la. Bản parody dài hai tập nhanh chóng leo lên vị trí tab thịnh hành trên YouTube tại Việt Nam, mỗi tập nhận được hơn ba triệu lượt xem.

Similarly, a three-episode parody on the Thien An YouTube channel has gathered millions of views after its release on Oct. 15. This parody also uses five of the six games taken from the original version. The story begins with the firing of five employees of a company, forcing them to engage in a challenge to earn money. After facing several challenges, they realize they need to work together as a team to overcome difficulties.

Tương tự, bản parody dài ba tập trên kênh YouTube Thiên Ân đã thu về hàng triệu lượt xem sau khi phát hành vào ngày 15 tháng 10. Bản parody này cũng sử dụng 5 trong số 6 trò chơi được lấy từ phiên bản gốc. Câu chuyện bắt đầu bằng việc sa thải năm nhân viên của một công ty, buộc họ phải tham gia vào một thử thách để kiếm tiền. Sau khi đối mặt với một số thử thách, họ nhận ra rằng họ cần phải làm việc cùng nhau như một đội để vượt qua khó khăn.

Tan Phat said: “I was inspired and wanted to create an own version of the popular show, but leaning towards a humorous, gentle, familiar angle for Vietnamese people.”

Tấn Phát cho biết: “Tôi lấy cảm hứng và muốn tạo ra một phiên bản riêng của chương trình ăn khách nhưng nghiêng về góc độ hài hước, nhẹ nhàng, thân thuộc với người Việt Nam”.

An said that her team spent VND300 million (over $13,000) on the background, props and costumes. She said she kept the games similar to the original version as much as possible, removing the deadly and violent elements.

An cho biết đội của cô đã chi 300 triệu đồng (hơn 13.000 USD) cho bối cảnh, đạo cụ và trang phục. Cô ấy nói rằng cô ấy giữ các trò chơi giống với phiên bản gốc nhất có thể, loại bỏ các yếu tố chết người và bạo lực.

Vietnamese have not been immune to the global craze over the dystopian South Korean drama series.

Người Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi cơn sốt phim truyền hình dài tập Hàn Quốc trên toàn cầu.

Besides parodies, many other Vietnamese entertainers have also created ‘Squid Game’-inspired content like vlogs and memes online, in which people wear uniforms like the players in the movie and participate in challenges with unruly characters and unfair rules.

Bên cạnh những tác phẩm mô phỏng lại nguyên gốc, nhiều nghệ sĩ Việt khác cũng đã tạo ra những nội dung lấy cảm hứng từ ‘Trò chơi mực’ như vlog và meme trực tuyến, trong đó mọi người mặc đồng phục giống như các cầu thủ trong phim và tham gia thử thách với những nhân vật ngỗ ngược và quy tắc bất công.

The show has sparked several trends among young Vietnamese, from creating Dalgona candies to dressing up as characters in the series.

Chương trình đã khơi dậy một số trào lưu trong giới trẻ Việt Nam, từ tạo hình kẹo Dalgona cho đến hóa trang thành các nhân vật trong truyện.

People have been sharing recipes, trying the challenge out, and re-enacting the episode involving the candy, attracting huge attention on social networks.

Mọi người chia sẻ công thức nấu ăn, thử thách và diễn lại tình tiết liên quan đến viên kẹo, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

During the Halloween weekend, young people thronged the streets of Hanoi and HCMC dressed like the players, guards or the giant creepy doll from the show.

Trong dịp lễ Halloween cuối tuần, giới trẻ đổ ra đường phố Hà Nội và TP HCM hóa trang giống các cầu thủ, bảo vệ hay búp bê kinh dị khổng lồ trong chương trình.

Since premiering on Sept. 17, the nine-episode show on global streaming service Netflix has claimed the number one spot in over 90 countries and territories.

Kể từ khi công chiếu vào ngày 17 tháng 9, bộ phim dài chín tập trên dịch vụ phát trực tuyến toàn cầu Netflix đã giành vị trí số một tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

The series is dark, with debt-ridden participants not simply competing for money, but also playing for their lives. Losing means death.

Các tập phim mang hình ảnh đen tối với những người tham gia nợ nần không chỉ đơn giản là tranh giành tiền mà còn chơi vì mạng sống của họ. Thua cuộc có nghĩa là chết.

*Bài viết của tác giả Tan Cao, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/life/squid-game-parodies-rake-in-millions-of-youtube-views-4386506.html

Từ mới:

comedy(n)/ˈkɒm.ə.di/: kịch vui, hài kịch, phim hài

exhausted (adj)  /ɪɡˈzɔː.stɪd/: kiệt quệ, kiệt sức

mimic (v)  /ˈmɪm.ɪk/ : nhại, bắt chước

inspired (adj) /ɪnˈspaɪəd/: lấy cảm hứng 

humorous (adj) /ˈhjuː.mə.rəs/ : khôi hài, hài hước

element (n)  /ˈel·ə·mənts/ : yếu tố, nguyên tố

unruly (adj) /ʌnˈruː.li/: ngỗ ngược, ngang bướng

re-enacting (v) /ˌriː.ɪˈnækt/ : diễn lại 

premiere (n) /ˈprem.i.eər/ : công chiếu

 

You may also like

1 comment

Kim Ngân 19/11/2021 - 20:49

Chị có thể giải thích giùm em với, em nghĩ là Vietnamese là chỉ người Việt Nam rồi nên không cần sử dụng People nữa ạ. Em cám ơn chị

Reply

Leave a Comment