Home Việt Nam Các khu nghỉ dưỡng ở Hòa Bình thu hút người Hà Nội vào dịp cuối tuần

Các khu nghỉ dưỡng ở Hòa Bình thu hút người Hà Nội vào dịp cuối tuần

by Mai Lan
After opening its doors to inter-provincial visitors, resorts in Hoa Binh Province are fully booked for weekends, mostly by Hanoians.

Sau khi mở cửa đón khách liên tỉnh, các khu nghỉ dưỡng ở tỉnh Hòa Bình đã kín chỗ cho những ngày cuối tuần, chủ yếu là người Hà Nội.

The Avana Retreat in Hoa Binh’s Mai Chau District, famed for its terraced rice fields, saw its occupancy soar to 90 percent in the first two weekends after the province reopened doors to inter-provincial tourists on September 22. 

Khu nghỉ dưỡng Avana Retreat ở huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình, nổi tiếng với ruộng lúa bậc thang, đã chia sẻ công suất thuê phòng tăng vọt lên 90% trong hai ngày cuối tuần đầu tiên sau khi tỉnh mở cửa trở lại cho khách du lịch liên tỉnh vào ngày 22 tháng 9.

All its rooms are fully booked for this weekend, the resort said.

Khu nghỉ dưỡng cho biết, tất cả các phòng đều được đặt hết cho cuối tuần này.

The resort’s guests are mainly from Hanoi who usually stay for three days and two nights. Some families have booked longer stays of up to a week though rooms cost VND5 to 20 million ($216.71-866.84) a night.

Khách của khu nghỉ dưỡng chủ yếu đến từ Hà Nội, họ thường ở lại trong ba ngày hai đêm. Một số gia đình đã đặt kỳ nghỉ dài hơn lên đến một tuần mặc dù giá phòng từ 5 đến 20 triệu đồng (216,71-866,84 USD) một đêm.

Nestled deep in the lush forests of Panh Hamlet in Mai Chau Town amidst Hmong, Thai and Dao ethnic communities, the resort’s isolation makes it ideal for those wishing to avoid large crowds amid the pandemic.

Ẩn mình sâu trong những khu rừng tươi tốt của bản Panh ở thị trấn Mai Châu, giữa cộng đồng các dân tộc Hmong, Thái và Dao, sự biệt lập của khu nghỉ dưỡng là địa điểm lý tưởng cho những ai muốn tránh nơi đông đúc trong thời kì đại dịch.

Similarly, a representative of Mai Chau Hideaway Resort said its room occupancy rate in the first week of reopening (September 25-30) reached a ‘moderate’ level, but a week ago all rooms were fully booked. The representative said its occupancy rate on weekends in the coming weeks is forecast to reach over 80 percent.

Tương tự, đại diện của khu nghỉ dưỡng Mai Châu Hideaway cho biết tỷ lệ phòng được đặt trong tuần đầu tiên mở cửa trở lại (25-30 / 9) đạt mức ‘cầm chừng’, nhưng một tuần trước đã kín phòng. Người đại diện cũng chia sẻ rằng tỉ lệ này được dự báo sẽ đạt trên 80% vào dịp cuối tuần trong những tuần tiếp theo.

Eighty percent of tourists to the resort come from Hanoi and they mainly stay from one to two nights and return to the capital as their negative Covid certificate remains effective only for 72 hours.

80% khách du lịch đến khu nghỉ dưỡng đến từ Hà Nội và họ chủ yếu ở lại từ một đến hai đêm và quay trở lại thủ đô vì giấy xác nhận âm tính với Covid của họ chỉ có hiệu lực trong 72 giờ.

Located on an isolated peninsula, the resort has 31 stilt-houses that sport a simple and rustic feel with balconies offering beautiful views of the Hoa Binh Lake. Room prices range from VND1.9 to 2.2 million. 

Tọa lạc trên một bán đảo biệt lập, khu nghỉ dưỡng có 31 ngôi nhà sàn mang phong cách đơn sơ, mộc mạc với ban công nhìn ra quang cảnh tuyệt đẹp của Hồ Hòa Bình. Giá phòng từ 1,9 đến 2,2 triệu đồng.

The Mai Chau Ecolodge and the Serena Resort Kim Boi, which reopened September 25, have received a large number of bookings as well.

Khu nghỉ dưỡng Mai Chau Ecolodge và Serena  Kim Bôi khai trương trở lại ngày 25/9 cũng đã nhận được số lượng lớn đặt phòng.

Hoa Binh Province requires people coming or returning from areas under lockdown or social distancing to show Covid negative certificates of RT-PCR tests done within 72 hours before arrival. Those coming from safe Covid areas only need to furnish a negative certificate of rapid antigen test done within the previous 72 hours.

Tỉnh Hòa Bình yêu cầu những người đến hoặc trở về từ các khu vực bị phong tỏa hoặc giãn cách xã hội phải xuất trình giấy chứng nhận âm tính của Covid bằng phương pháp RT-PCR được thực hiện trong vòng 72 giờ trước khi đến. Những người đến từ các khu vực an toàn với Covid chỉ cần cung cấp giấy chứng nhận âm tính về xét nghiệm kháng nguyên nhanh được thực hiện trong vòng 72 giờ trước đó.

Nguyen Thu Huong of Hanoi stayed with her family at the Serena Resort Kim Boi in the eponymous district on October 4. Before arriving at the resort, Huong and husband had rapid Covid tests done VND150,000 per person while her two children under six were exempt from Covid testing.

Chị Nguyễn Thu Hương đến từ Hà Nội ở cùng gia đình tại khu nghỉ dưỡng Serena Kim Bôi, huyện Kim Bôi vào ngày 4 tháng 10. Trước khi đến resort, vợ chồng chị Hương đã làm xét nghiệm Covid nhanh với giá 150 nghìn đồng / người trong khi hai con dưới 6 tuổi của chị được miễn xét nghiệm Covid.

“After a long time of strict social distancing measures, my family had a great relaxing time inside the resort,” Huong said.

“Sau một thời gian dài áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, gia đình tôi đã có khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời trong khu nghỉ dưỡng,” chị Hương nói.

Her family only stayed one night and returned to Hanoi with their testing certificate.

Gia đình cô chỉ ở lại một đêm và trở về Hà Nội với giấy xác nhận đã kiểm tra Covid của họ.

“If the country switches to living with the pandemic, pandemic prevention regulations including testing are unavoidable; so I didn’t feel inconvenienced. We enjoyed our trip. It was comfortable,” Huong said.

“Nếu đất nước chuyển sang sống chung với đại dịch, các quy định về phòng chống đại dịch bao gồm xét nghiệm là không thể tránh khỏi; vì vậy tôi không cảm thấy bất tiện. Chúng tôi rất thích chuyến đi của mình. Nó thật thoải mái”, chị Hương nói.

*Bài viết của tác giả Lan Hương trên báo VnExpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/travel/hoa-binh-resorts-find-favor-as-hanoians-weekend-retreats-4371343.html

*Từ mới:

inter-provincial   (adj)    /,intəprə’vinʃəl /   liên tỉnh

terraced             (adj)    /ˈter.əst/              bậc thang

occupancy         (n)      /ˈɒk.jə.pən.si/      sự chiếm hữu

Nestle                (v)      /ˈnes.əl/                 ẩn mình, nép mình

ethnic                (adj)    /ˈeθ.nɪk/               dân tộc

negative            (adj)   /ˈneɡ.ə.tɪv/             phủ định, âm tính

 rustic                (adj)   /ˈrʌs.tɪk/                 mộc mạc,quê mùa

 furnish              (v)     /ˈfɜː.nɪʃ/                  cung cấp

antigen              (n)    /’æntidʤən/            sinh kháng thể, kháng nguyên

exempt              (v)    /ig’zempt/                  miễn

regulation          (n)    /,regju’leiʃn/              quy định

unavoidable      (adj)  /ˌʌn.əˈvɔɪ.də.bəl/     không thể tránh được, tất yếu

You may also like

Leave a Comment