Home Việt Nam Đề xuất mở cửa trở lại du lịch quốc tế vào giữa tháng 3

Đề xuất mở cửa trở lại du lịch quốc tế vào giữa tháng 3

by Thu Hà
The Ministry of Culture, Sports and Tourism is seeking opinions from relevant agencies on a draft proposal to fully reopen inbound and outbound tourism from March 15 with eased restrictions.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo đề xuất mở lại hoàn toàn du lịch trong và ngoài nước từ ngày 15/3 với việc nới lỏng những hạn chế.

Prime Minister Pham Minh Chinh has several times directed a full reopening of the borders to foreign tourists no later than the end of April and ideally at the end of March.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần chỉ đạo mở lại cửa khẩu cho du khách nước ngoài chậm nhất là cuối tháng 4 và lý tưởng nhất là cuối tháng 3.

The ministry is collecting feedback from relevant ministries to complete its draft proposal before submitting it to the government.

Bộ cũng lấy ý kiến đóng góp từ các bộ liên quan để hoàn thành bản dự thảo đề xuất trước khi trình lên chính phủ.

Under the proposal, as it fully reopens its air, land and sea borders, Vietnam would only require foreign tourists to furnish a certificate that they have been fully vaccinated or have recovered from Covid.

Theo như đề xuất, khi mở cửa lạ hoàn toàn bên giới trên không, đất liền và trên biển, Việt Nam có thể sẽ chỉ yêu cầu khách du lịch cung cấp giấy tiêm vắc xin đầy đủ hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid.

Instead of having to submit a negative PCR test result done 72 hours before departure, tourists will be allowed to show a negative rapid antigen test result done in 24 hours at their accommodation facilities after arrival.

Thay vì phải cung cấp giấy xét nghiệm bằng phương pháp PCR âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành, khách du lịch sẽ được phép trình kết quả test nhanh được xét nghiệm trong vòng 24 giờ tại chỗ lưu trú của họ sau khi đến.

They also only need to furnish medical or travel insurance including coverage for Covid-19 treatment worth at least $20,000, instead of $50,000 as previously required.

Họ cũng chỉ cần cung cấp bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch bao gồm điều trị Covid 19 với ít nhất 20,000$, không còn là 50,000$ như trước đây.

Fully vaccinated tourists can book three-day tour packages with designated travel agencies, while unvaccinated tourists have to book a seven-day tour package at the minimum. They can freely move around after that.

Với những khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ có thể đặt gói du lịch 3 ngày với các công ty du lịch được chỉ định, với những hành khách chưa tiêm đầy đủ phải đặt gói du lịch ít nhất là 7 ngày. Sau đó họ có thể di chuyển ra xung quanh tự do.

Vietnam is set to remove restrictions on international flights starting February 15, allowing frequency to return to pre-pandemic levels.

Việt Nam cho dỡ bỏ hạn chế đối với các chuyến bay quốc tế bắt đầu từ ngày 15 tháng 2, tần bay suất cho phép trở lại như trước khi đại dịch.

The government started allowing foreign tourists under a vaccine passport program last November. So far, nearly 9,000 foreign arrivals have been welcomed under the program with several pre-set conditions and constraints, half of them Vietnamese overseas coming to see their relatives.

Chính phủ bắt đầu cho phép khách du lịch nước ngoài theo chương trình hộ chiếu vắc xin. Hơn nữa, gần 9,000 khách nước ngoài đã được chào đón theo chương trình này với một số điều kiện và ràng buộc đặt trước, một nửa trong số đó là việt kiều về thăm gia đình.

Under the program, Khanh Hoa, Kien Giang, Quang Nam, Quang Ninh, and Binh Dinh provinces, along with Ho Chi Minh City and Da Nang City are the only localities foreign tourists can visit.

Theo chương trình này, Khánh Hòa, Kiên Giang, Quảng Nam, Quảng Ninh và tỉnh Bình Định, cùng với đó là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là những địa phương mà khách du lịch có thể đến thăm quan.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/travel/ministry-proposes-mid-march-for-full-reopening-of-international-tourism-4427531.html

Từ mới:

seek (v)  /siːk: tìm, yêu cầu, đòi hỏi

inbound (adj) /ˈɪn.baʊnd: trong nước

designate (v) /ˈdez.ɪɡ.neɪt: chỉ rõ, định rõ

frequency (n)  /ˈfriː.kwən.si/  : tính thường xuyên, tính thường hay xảy ra

constraint (n) /kənˈstreɪnt: sự bắt ép, sự ép buộc

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment