First things firstĐiều thứ nhất I'ma say all the words inside my headTôi sẽ nói tất cả những lời nói trong đầu tôi I'm fired up and tired of the way that things have been, oh oohTôi đã quá hăng hái và phát chán về những chuyện đã xảy ra, oh-ooh The way that things have been, oh oohNhững thứ đã xảy ra, oh-ooh Second thing secondĐiều thứ hai Don't you tell me what you think that I can beĐừng nói tôi có thể trở thành con người mà bạn nghĩ I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh oohTôi là người nhổ neo, là bậc thầy cảu đại dương trong tôi, oh-ooh The master of my sea, oh oohBậc thầy của đại dương trong tôi, oh-ooh I was broken from a young ageTôi đã bị tổn thương từ khi còn nhỏ Taking my sulking to the massesMang sự hờn dỗi của mình đến với mọi người Writing my poems for the fewViết lên một vài bài thơ That looked at me, took to me, shook to me, feeling meVề chính tôi, lấy từ tôi, lay chuyển tôi, cảm thấy tôi Singing from heartache from the painCất tiếng hát tận đáy lòng từ nỗi đau của tôi Take up my message from the veinsNhặt thông điệp của tôi từ những tĩnh mạch Speaking my lesson from the brainNói ra những bài học từ trí óc Seeing the beauty through the...Cảm nhận vẻ đẹp thông qua... Pain!Nỗi đau You made me a, you made me a believer, believerNgười khiến ta trở thành một tín đồ Pain!Nỗi đau You break me down, you build me up, believer, believerNgươi hạ gục ta, làm cho ta mạnh mẽ hơn, một người cả tin Pain!Nỗi đau Oh let the bullets fly, oh let them rainHãy để cho viên đạn bay qua, oh để chúng rơi như mưa My life, my love, my drive, it came fromCuộc sống của ta, tình yêu của ta, nghị lực của ta, tất cả đều đến từ... Pain!Nỗi đau You made me a, you made me a believer, believerNgươi khiến ta trở thành một tín đồ Third things thirdĐiều thứ ba Send a prayer to the ones up aboveGửi lời cầu nguyện tới người pr trên thiên đường All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh oohTất cả những căm ghét mà ngươi nghe thấy đã khiến tâm hồn ngươi trở thành chú chim bồ câu, oh-ooh Your spirit up above, oh oohTinh thần ngươi ở trên cao, oh-ooh I was choking in the crowdTa đã kìm nén trong đám đông Building my rain up in the cloudĐể những suy nghĩ của ta có thể bay cao Falling like ashes to the groundRơi xuống như những tro tàn trên mặt đất Hoping my feelings, they would drownHi vọng những cảm xúc, có thể bị chìm đắm But they never did, ever lived, ebbing and flowingNhưng không bao giờ, nó vẫn sống, dù không mạnh mẽ nhưng vẫn trôi chảy Inhibited, limitedBị ngăn cản, hạn chế Til it broke up and it rained downCho tới khi chúng vỡ ra và rơi xuống It rained down, likeChúng rơi xuống, như... Pain!Nỗi đau You made me a, you made me a believer, believerNgươi hạ gục ta, làm cho ta mạnh mẽ hơn, một người cả tin Pain!Nỗi đau You break me down, you built me up, believer, believerNgươi hạ gục ta, làm cho ta mạnh mẽ hơn, một người cả tin Pain!Nỗi đau Let the bullets fly, oh let them rainHãy để cho viên đạn bay qua, oh để chúng rơi như mưa My life, my love, my drive, it came fromCuộc sống của ta, tình yêu của ta, nghị lực của ta, tất cả đều đến từ... Pain!Nỗi đau You made me a, you made me a believer, believerNgươi khiến ta trở thành một tín đồ Last things lastĐiều cuối cùng By the grace of the fire and the flamesBởi sự uyển chuyển của ngọn lửa You're the face of the future, the blood in my veins, oh oohNgươi chính là tương lai, huyết mạch trong ta, oh-ooh The blood in my veins, oh oohHuyết mạch trong ta, oh-ooh But they never did, ever lived, ebbing and flowingNhưng không bao giờ, nó vẫn sống, dù không mạnh mẽ nhưng vẫn trôi chảy Inhibited, limitedBị ngăn cản, hạn chế Til it broke up and it rained downCho tới khi chúng vỡ ra và rơi xuống It rained down, likeChúng rơi xuống, như... Pain!Nỗi đau You made me a, you made me a believer, believerNgươi khiến ta trở thành một tín đồ Pain!Nỗi đau You break me down, you built me up, believer, believerNgươi hạ gục ta, làm cho ta mạnh mẽ hơn, một người cả tin Pain!Nỗi đau Let the bullets fly, oh let them rainHãy để cho viên đạn bay qua, oh để chúng rơi như mưa My life, my love, my drive, it came fromCuộc sống của ta, tình yêu của ta, nghị lực của ta, tất cả đều đến từ... Pain!Nỗi đau You made me a, you made me a believer, believerNgươi khiến ta trở thành một tín đồ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát Believer – Imagine Dragons

Believer – Imagine Dragons

by Admin
Lời bài hát Believer – Imagine Dragons

First things first

I’ma say all the words inside my head

I’m fired up and tired of the way that things have been, oh ooh

The way that things have been, oh ooh

Second thing second

Don’t you tell me what you think that I can be

I’m the one at the sail, I’m the master of my sea, oh ooh

The master of my sea, oh ooh

I was broken from a young age

Taking my sulking to the masses

Writing my poems for the few

That looked at me, took to me, shook to me, feeling me

Singing from heartache from the pain

Take up my message from the veins

Speaking my lesson from the brain

Seeing the beauty through the…

Pain!

You made me a, you made me a believer, believer

Pain!

You break me down, you build me up, believer, believer

Pain!

Oh let the bullets fly, oh let them rain

My life, my love, my drive, it came from

Pain!

You made me a, you made me a believer, believer

Third things third

Send a prayer to the ones up above

All the hate that you’ve heard has turned your spirit to a dove, oh ooh

Your spirit up above, oh ooh

I was choking in the crowd

Building my rain up in the cloud

Falling like ashes to the ground

Hoping my feelings, they would drown

But they never did, ever lived, ebbing and flowing

Inhibited, limited

‘Til it broke up and it rained down

It rained down, like

Pain!

You made me a, you made me a believer, believer

Pain!

You break me down, you built me up, believer, believer

Pain!

Let the bullets fly, oh let them rain

My life, my love, my drive, it came from

Pain!

You made me a, you made me a believer, believer

Last things last

By the grace of the fire and the flames

You’re the face of the future, the blood in my veins, oh ooh

The blood in my veins, oh ooh

But they never did, ever lived, ebbing and flowing

Inhibited, limited

‘Til it broke up and it rained down

It rained down, like

Pain!

You made me a, you made me a believer, believer

Pain!

You break me down, you built me up, believer, believer

Pain!

Let the bullets fly, oh let them rain

My life, my love, my drive, it came from

Pain!

You made me a, you made me a believer, believer

You may also like

1 comment

PHẠM THỊ MAI LINH 07/09/2021 - 15:08

mình góp ý là web nên cập nhật nhiều bài hát hay hơn nữa vì hơi ít bài, bên báo cũng khá ok nhưng có thêm phần audio đọc chuẩn cùng quiz thì se hoàn thiện hơn ak

Reply

Leave a Comment