Home Việt Nam Bắt giữ cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Bắt giữ cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành

by Mai Lan
HCMC police have arrested the father of an eight-year-old girl who is said to have died after sustained violent abuse by his fiancée.

Công an TP HCM vừa bắt giữ cha của bé gái 8 tuổi được cho là đã tử vong sau khi bị chính vợ sắp cưới của anh ta bạo hành dã man trong thời dài.

Nguyen Kim Trung Thai, 36, will be investigated for his role in the abuse suffered by the girl.

Nguyễn Kim Trung Thái, 36 tuổi, sẽ bị điều tra về vai trò của anh ta trong vụ xâm hại bé gái.

Police had arrested 26-year-old Nguyen Vo Quynh Trang, his fiancée, on Tuesday.

Công an đã bắt giữ Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, vợ sắp cưới của anh ta vào hôm thứ Ba.

Both are under investigation for the charge of “abuse.”

Cả hai đều đang bị điều tra với cáo buộc “bạo hành.”

Thai had divorced his first wife last year. Since then he and Trang had lived with his eight-year-old daughter at an apartment complex in Binh Thanh District. She is said to have abused the little girl frequently and beat her. Thai repeatedly refused to allow the biological mother to visit the little girl, it has been reported.

Thái đã ly hôn với người vợ đầu tiên vào năm ngoái. Kể từ đó anh ta và Trang sống cùng con gái tám tuổi tại một khu chung cư ở quận Bình Thạnh. Cô được cho là đã thường xuyên bạo hành và đánh đập cháu bé. Thái nhiều lần từ chối không cho mẹ ruột vào thăm con gái nhỏ, theo như báo cáo sự việc.

On Dec. 22, Trang beat the girl so badly that she fainted. The girl was taken to hospital, but declared dead on arrival. The wounds and bruises seen on her body prompted doctors to contact the police.

Ngày 22/12, Trang đánh bé gái đến mức ngất xỉu. Cháu bé đã được đưa đến bệnh viện, nhưng bị xác nhận là đã chết khi đến nơi. Những vết thương và vết bầm tím trên cơ thể cháu đã khiến các bác sĩ phải liên hệ với công an.

Autopsy results determined that the girl had a hematoma under the skin of her forehead, mild cerebral edema, and broken ribs.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định cháu gái bị tụ máu dưới da vùng trán, phù não nhẹ và gãy xương sườn.

Police also said multiple bruises on the little girl included wounds that had already healed, suggesting she had been beaten before.

Công an cũng cho biết nhiều vết bầm tím trên người cô bé bao gồm những vết thương đã lành, cho thấy cháu bé đã bị đánh trước đó.

At the apartment, police found a broken broom and other evidence suggesting the girl was beaten and forced to do chores. Neighbors also said they often heard the little girl cry.

Tại căn hộ, công an tìm thấy một chiếc chổi bị gãy và các bằng chứng khác cho thấy cháu bé đã bị đánh đập và buộc phải làm việc nhà. Những người hàng xóm cũng cho biết họ thường xuyên nghe thấy tiếng khóc của cháu.

Thai admitted to the police that he knew his fiancé often used rods and sticks to beat his daughter for “educating,” but did not “react strongly” to protect the little girl.

Thái khai nhận với công an rằng anh ta biết vợ sắp cưới của mình thường xuyên dùng que và gậy đánh con gái để “giáo dục”, nhưng không hề “phản ứng quyết liệt” để bảo vệ con gái.

After Trang was arrested, the biological mother of the girl, Nguyen Thi Hanh, had requested an investigation into her ex-husband’s role in their daughter’s death.

Sau khi Trang bị bắt, mẹ ruột của bé gái là bà Nguyễn Thị Hạnh đã yêu cầu điều tra về vai trò của chồng cũ trong cái chết của con gái họ.

Hanh also requested her brother Nguyen Quang Vinh to work with the police on the case.

Bà Hạnh cũng yêu cầu anh trai là Nguyễn Quang Vinh làm việc với bên công an về vụ việc.

Vinh said the charge of “abuse” was not adequate for what Trang had done to his niece. The father should also be investigated for the crime, based on evidence of past abuse like scars on the body, Vinh said.

Ông Vinh cho rằng tội danh “bạo hành” là chưa tương xứng với những gì Trang đã gây ra với cháu gái mình. Ông Vinh nói, người cha cũng nên bị điều tra tội danh dựa trên những bằng chứng về việc bạo hành trong quá khứ bị như những vết sẹo trên cơ thể.

After Trang was arrested, the Vietnam Association for the Protection of Children’s Rights had sent a petition to local authorities, suggesting that her behavior suggested culpable homicide, a much more serious crime than “abuse.”

Sau khi Trang bị bắt, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đã có đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương, cho rằng hành vi của cô ta là tội giết người, một tội nặng hơn nhiều so với tội “bạo hành”.

Prime Minister Pham Binh Minh has ordered the Ministry of Public Security and the HCMC administration to urgently investigate the case.

Thủ tướng Phạm Bình Minh đã yêu cầu Bộ Công an và chính quyền TP.HCM khẩn trương điều tra vụ việc.

*Bài viết của tác giả Quoc Thang, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/father-arrested-in-death-of-8-year-old-girl-abused-by-fiancee-4410576.html

Từ mới :

sustained (adj)                  /səˈsteɪnd/                      diễn ra trong thời gian dài

bruise (n)                          /bruːz/                               vết bầm tím

autopsy (n)                      /ˈɔː.tɒp.si/                          khám nghiệm tử thi

hematoma (n)                 /hiː.məˈtəʊ.mə/                  sự tụ máu

edema (n)                         /ɪˈdiː.mə/                           sự phù nề

petition (n)                      /pəˈtɪʃ.ən/                            đơn kiến nghị 

homicide (n)                  /ˈhɒm.ɪ.saɪd/                       việc giết người

You may also like

Leave a Comment