Home Thế giới Bảo về sức khỏe trong thời tiết nắng nóng

Bảo về sức khỏe trong thời tiết nắng nóng

by Nguyệt Minh
Hot weather kills hundreds of people every year. The World Health Organization estimates that from 1998 to 2017 more than 166,000 people died as a result of extreme heatwaves. That includes the more than 70,000 people who died during the 2003 heatwave in Europe.
Thời tiết nắng nóng giết chết hàng trăm người mỗi năm. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính rằng từ năm 1998 đến năm 2017, hơn 166.000 người đã chết do các đợt nắng nóng khắc nghiệt. Con số đó bao gồm hơn 70.000 người đã chết trong đợt nắng nóng năm 2003 ở châu Âu.
Yet, heat-related deaths and sickness are preventable. There are steps you can take to stay safe during periods of very high temperatures.
Tuy nhiên, những cái chết và bệnh tật liên quan đến nhiệt độ là có thể ngăn ngừa được. Bạn có thể thực hiện các bước để giữ an toàn trong thời gian nhiệt độ rất cao.
Many things can affect your body’s ability to cool itself during extremely hot weather.
Nhiều thứ có thể ảnh hưởng đến khả năng tự làm mát của cơ thể khi thời tiết quá nóng.
For example, when the humidity is high, body sweat will not dry as quickly. This restricts the body’s ability to release heat. So, pay attention to not only the temperature in your area but also the level of humidity.
Ví dụ, khi độ ẩm cao, mồ hôi cơ thể sẽ không khô nhanh. Điều này hạn chế khả năng giải phóng nhiệt của cơ thể. Vì vậy, không chỉ chú ý đến nhiệt độ trong khu vực quanh bạn, mà còn phải lưu ý đến mức độ ẩm.di-tam-bien-sam-son
Also, take note of nighttime temperatures. Experts say heat waves often become dangerous when the nighttime temperature does not drop much past the highest daytime temperature. Our bodies repair themselves at night when we sleep. So, hot nighttime temperatures put great pressure on the human body.
Ngoài ra, hãy lưu ý đến nhiệt độ ban đêm. Các chuyên gia cho biết các đợt nắng nóng thường trở nên nguy hiểm khi nhiệt độ ban đêm không giảm nhiều so với nhiệt độ cao nhất ban ngày. Cơ thể chúng ta tự phục hồi vào ban đêm khi chúng ta ngủ. Vì vậy, nhiệt độ ban đêm nóng nực gây áp lực lớn lên cơ thể con người.
Some foods and drugs can also affect the body’s temperature. Alcohol, caffeine, and sugar, for example, can weaken the body’s system for cooling itself.
Một số loại thực phẩm và thuốc cũng có thể ảnh hưởng đến nhiệt độ của cơ thể. Ví dụ: rượu, caffein và đường có thể làm suy yếu hệ thống tự làm mát của cơ thể.
On its website, the Centers for Disease Control and Prevention, or CDC, explains that some people are at high risk of suffering from heat-related illnesses.
Trên trang web của mình, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, hay CDC, giải thích rằng một số người có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến nhiệt.
A person’s age and weight play a part in surviving high temperatures. People over 65 years of age and under the age of two are especially at risk of becoming sick from heat.
Tuổi và cân nặng của một người đóng một vai trò quan trọng để họ có thể sống sót ở nhiệt độ cao. Những người trên 65 tuổi và dưới hai tuổi đặc biệt có nguy cơ bị ốm do nóng.
Your general health is also important to consider. The CDC states that long-term diseases and conditions such as diabetes, heart disease and mental illness can put a person at greater risk.
Sức khỏe tổng quát của bạn cũng là điều quan trọng cần xem xét. CDC tuyên bố rằng các bệnh và tình trạng lâu dài như bệnh tiểu đường, bệnh tim và bệnh tâm thần có thể khiến một người có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.uong-nhieu-nuoc
On its website the CDC also explains different types of heat-related illness – what to look for and what to do.
Trên trang web của mình, CDC cũng giải thích các loại bệnh khác nhau liên quan đến nhiệt – cần đi khám và làm gì.
These are the symptoms of heat exhaustion:
• heavy sweating
• cold, damp skin that looks lighter than usual
• fast, weak heartbeat
• feeling sick to your stomach, or nausea
• muscle pains, often called cramps
• tired and weak feeling
dizziness
• headache
passing out
Đây là các triệu chứng của kiệt sức do nhiệt:
• đổ mồ hôi nhiều
• da lạnh, ẩm trông sáng hơn bình thường
• nhịp tim nhanh, yếu
• cảm thấy đau bụng hoặc buồn nôn
• đau cơ, thường được gọi là chuột rút
• cảm giác mệt mỏi và yếu
• chóng mặt
• đau đầu
• ngất đi
If you have these symptoms, you must move to a cool place, loosen your clothing, put a cool wet cloth on your body or take a cool bath and drink water. Get medical attention if you begin vomiting, or if your sickness worsens or lasts for more than an hour.
Nếu có các triệu chứng này, bạn phải di chuyển đến nơi thoáng mát, nới lỏng quần áo, đắp khăn ướt mát trên người, hoặc tắm nước mát và uống nước. Tìm sự chăm sóc y tế nếu bạn bắt đầu nôn mửa, hoặc nếu bệnh của bạn nặng hơn hoặc kéo dài hơn một giờ.
Nguồn VOA
Humidity            /hjuːˈmɪd.ə.ti/          – n : độ ẩm
Ex: I don’t like the humidity of this climate. – Tôi không thích độ ẩm của khí hậu này.
Sweat             /swet/         – n : mồ hôi
Ex: The athletes were drenched in sweat. – Các vận động viên ướt đẫm mồ hôi.
Vomit             /ˈvɒm.ɪt/      – v : nôn mửa
Ex: He’s been vomiting all night. – Anh ấy đã bị nôn suốt đêm.
Pass out         /pɑːs/           –  v : ngất xỉu
Ex: I was hit on the head and passed out. – Tôi bị đánh vào đầu và bất tỉnh.
Symptom            /ˈsɪmp.təm/        – n : triệu chứng
Ex: If the symptoms get worse, consult your doctor. – Nếu các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.
Dizziness          /ˈdɪz.i.nəs/           – n : chóng mặt
Ex: The sight of blood may cause dizziness in some people. – Nhìn thấy máu có thể gây ra chóng mặt ở một số người.

You may also like

Leave a Comment