Home Việt Nam Bảo tàng Chứng tích chiến tranh – Niềm tự hào của Việt Nam

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh – Niềm tự hào của Việt Nam

by Admin
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh

TripAdvisor readers have picked Saigon’s War Remnants Museum among the world’s top 10 museums.

Độc giả của TripAdvisor đã bình chọn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Sài Gòn thuộc một trong số 10 bảo tàng hàng đầu thế giới.

Founded in 1975, the museum on Vo Van Tan Street in District 3 is a must-see for anyone who wants to know Vietnam’s history.

Được thành lập vào năm 1975, bảo tàng nằm trên đường Võ Văn Tần ở Quận 3 là một nơi không thể bỏ qua cho bất kỳ ai muốn hiểu về lịch sử Việt Nam.

It has more than 20,000 artifacts, images and documentaries that relive the atrocities(1), including war crimes perpetrated(2) by colonial and imperial forces, and millions of Vietnamese suffer the consequences to this day.

Nó có hơn 20.000 hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu làm sống lại những tội ác, kể cả những tội ác chiến tranh gây ra bởi các lực lượng thực dân và đế quốc, và hàng triệu người Việt Nam phải chịu hậu quả cho đến ngày nay.

Musee d’Orsay in Paris dominates(3) the list of top 25 museums picked by the U.S. travel website, followed by the National 9/11 Memorial & Museum and the Metropolitan Museum of Art in New York, the British Museum in London, and Prado National Museum in Madrid.

Musee d’Orsay ở Paris đứng đầu danh sách 25 bảo tàng hàng đầu được bình chọn bởi trang web du lịch của Hoa Kỳ, tiếp theo là Bảo tàng & Đài tưởng niệm Quốc gia 11/9 và Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở New York, Bảo tàng Anh ở Luân Đôn và Bảo tàng Quốc gia Prado ở Madrid.

In the regional ranking, the War Remnants Museum tops the list, beating the Palace Museum in China’s Forbidden City and Hiroshima Peace Memorial Museum in Japan.

Trong bảng xếp hạng khu vực, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đứng đầu danh sách, đánh bại Bảo tàng Cung điện Tử Cấm Thành của Trung Quốc và Bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Hiroshima ở Nhật Bản.

The Vietnamese Women’s Museum and Vietnam Museum of Ethnology in Hanoi and the Robert Taylor Museum of Worldwide Arms in the southern province of Vung Tau made it to the top 25 list in Asia.

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tại Hà Nội và Bảo tàng Vũ khí Toàn cầu Robert Taylor ở tỉnh Vũng Tàu đã lọt vào top 25 ở châu Á.

The list, compiled(4) by TripAdvisor, the world’s most popular travel guide and review website, takes into account(5)  the quality and number of traveler reviews and ratings published on its website over a 12-month period.

Danh sách được biên soạn bởi TripAdvisor, trang web đánh giá và hướng dẫn du lịch nổi tiếng nhất thế giới, xem xét dựa trên chất lượng cũng như số lượng đánh giá và xếp hạng của khách du lịch được công bố trên trang web trong khoảng thời gian 12 tháng.

Xem thêm: Bài tập thì quá khứ đơn

  1. Atrocity (noun): sự tàn ác, hung bạo

They are on trial for committing atrocities against the civilian population.

These people are guilty of acts of appalling atrocity (= cruelty).

  1. Perpetrate (verb): phạm, gây ra

In this country, half of all violent crime is perpetrated by people who have been drinking alcohol.

  1. Dominate (verb): thống trị, vượt trội

He refuses to let others speak and dominates every meeting.

They work as a group – no one person is allowed to dominate.

  1. Compile (verb): biên soạn, sưu tập

We’re compiling some facts and figures for a documentary on the subject.

They have compiled a directory of services for children.

5. Take sth into account: xem xét, đánh giá một thứ gì đó

I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper.

 

You may also like

Leave a Comment