Home Học tiếng AnhBài tập tiếng Anh Bài tập thì Hiện tại hoàn thành (Có đáp án chi tiết)

Bài tập thì Hiện tại hoàn thành (Có đáp án chi tiết)

by Admin
Trong tiếng Anh thì hiện tại hoàn thành có cách sử dụng khá đơn giản nhưng lại rất dễ gây nhầm lẫn cho người mới học. Trước khi bắt đầu làm bài tập, chúng ta hãy cùng ôn qua một chút kiến thức cốt lõi nhất của thì hiện tại hoàn thành nhé:

Tóm tắt cách dùng thì hiện tại hoàn thành

Cách dùng:

 • Thì dùng để diễn tả hành động vừa mới xảy ra.
 • Thì dùng để diễn tả các hành động bắt đầu trong quá khứ, vừa mới kết thúc nhưng kết quả của nó vẫn còn ảnh hưởng tới hiện tại.
 • Thì dùng để diễn tả các hành động bắt đầu trong quá khứ, kéo dài trong hiện tại, và có thể tiếp diễn trong tương lai.

Phân biệt với Quá khứ Đơn: đã xảy ra trong quá khứ, và đã kết thúc hoàn toàn.

Hiện tại Hoàn thành: đã xảy ra trong quá khứ, nhưng kết quả còn có thể liên quan đến hiện tại và tương lai.

Cấu trúc:

(+) Dạng Khẳng định: S + Have/Has + V_pp + O

(-) Dạng Phủ định:  S + Have/Has + Not + V_pp + O

(?) Dạng Nghi vấn:  Have/Has + S + V_pp + O ?

Cách dùng Has/Have:

–  I/You/They/We:   Have

–  He/She/It:             Has

Trạng từ thường gặp:

 • just, recently, lately: gần đây, vừa rồi
 • already: rồi
 • before: trước đây
 • ever: đã từng
 • never: chưa bao giờ
 • for + khoảng thời gian: trong khoảng
 • since + điểm thời gian: từ khi…
 • yet: chưa
 • so far = until now = up to now: đến bây giờ
Bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án chi tiết

Bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án chi tiết

Bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án

I. Hoàn thành câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành

 1. We (not / work)________________ today.
 2. I (buy) ________________ a new car.
 3. I (not / plan) ________________ my holiday yet.
 4. Which country (be / you) ________________ ?
 5. She (write) ________________ four letters.
 6. He (not / see) ________________ her for a long time.
 7. (be / you) ________________ at company?
 8. The film (not / start) ________________
 9. (speak / she) ________________ to her boss?
 10. No, she (have / not) ________________ the time yet.

Xem thêm: Bài tập thì quá khứ đơn có đáp án chi tiết

II. Hoàn thành câu sử dụng thì HTHT

 1. Loan ________________me an e-mail. (to send)
 2. Linh and Ngọc ________________the museum. (to visit)
 3. We ________________at the pet shop. (to be)
 4. He ________________already ________________his rucksack. (to pack)
 5. Tuấn ________________an accident. (to have)
 6. I ________________the shopping for my mother. (to do)
 7. I ________________just ________________my room. (to clean)
 8. Long ________________his room. (to paint)
 9. Thư and Tú ________________to a concert. (to go)
 10. My boyfriend ________________smoking. (to give up)

III. Bài tập tổng hợp các thì khác nhau

 1. you / keep a pet for two years
 2. you / eat Taiwan food before?
 3. it / rain for a long time?
 4. who / we / forget to invite?
 5. we / not / hear that poem already
 6. she / not / forget her books
 7. He / steal all the chocolate
 8. I / explain it well?
 9. who / she / meet recently?
 10. how / we / finish already?
 11. she / study Latin
 12. I / know her for two months
 13. where / you / study English?
 14. what countries / they / visit in Asia?
 15. she / hurt her leg
 16. He / leave his phone in a bus
 17. I / not / lose my ticket
 18. He / call his mother?
 19. She / take a taxi?
 20. He / go / to the library today

IV. Bài tập nâng cao

 1. Did you like the new ‘Starwar’ movie? I __________ it yet.

A. did not see

B. haven’t seen

2. Linh is a very close friend of mine. We __________ each other for seven years.

A. have known

B. know

3. Do you know what time Ánh __________ the office?

A. left

B. has left

4. You __________ late for work too many times this year. If you’re not careful you’ll be fired.

A. were

B. have been

5. I __________ quite a few emotional problems last month but this month things are getting better.

A. had

B. have had

6. We had an exchange student from Laos who __________ the sea so we’re taking her to a beach this weekend.

A. never saw

B. has never seen

7. Since I started working here I __________ more experienced at dealing with challenges.

A. have become

B. became

8. I can’t remember the last time I __________ to the pool.

A. went

B. have been

Nếu bạn còn cảm thấy yếu kiến thức nền thì mình thiết nghĩ bạn nên đọc lại 12 thì trong tiếng Anh trước đã. Dưới đây là bài viết chi tiết về từng thì, bạn tham khảo nhé:

Thì Hiện tại đơn

Thì Hiện tại tiếp diễn

Thì Hiện tại hoàn thành

Thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì Quá khứ đơn

Thì Quá khứ tiếp diễn

Thì Quá khứ hoàn thành

Thì Tương lai đơn

Thì Tương lai tiếp diễn

Thì Tương lai hoàn thành

Thì Tương lai hoàn thành tiếp diễn

Đáp án

I.

 1. have not worked
 2. have bought
 3. have not planned
 4. have you been
 5. has written
 6. has not seen
 7. Have you been
 8. has not started
 9. Has she spoken
 10. has not had

II.

 1. has sent
 2. have visited
 3. have been
 4. has already packed
 5. has had
 6. have done
 7. have just cleaned
 8. has painted
 9. have gone
 10. has given up

III.

 1. You’ve kept a pet for two years.
 2. Have you eaten Taiwan food before?
 3. Has it rained for a long time?
 4. Who have we forgotten to invite?
 5. We haven’t heard that poem already.
 6. She hasn’t forgotten her books.
 7. He’s stolen all the chocolate.
 8. Have I explained it well?
 9. Who has she met recently?
 10. How have we finished already?
 11. She’s studied Latin.
 12. I’ve known her for two months.
 13. Where have you studied English?
 14. What countries have they visited in Asia?
 15. She’s hurt her leg.
 16. He’s left his phone in a bus.
 17. I haven’t lost my ticket.
 18. Has he called his mother?
 19. Has she taken a taxi?
 20. He’s gone to the library today.

IV.

 1. B
 2. A
 3. A
 4. B
 5. A
 6. B
 7. A
 8. A

Xem thêm: Bài tập thì Hiện tại đơn có đáp án

 

You may also like

17 comments

Rose 02/11/2021 - 21:02

Thầy ơi câu 3 ý 7 tại sao lại dùng HTHT thế ạ

Reply
dương hà anh 25/08/2020 - 09:31

BÂY GIỜ EM ĐÃ HIỂU HẾT TẤT CẢ CÁC THÌ RỒI CẢM ƠN THẦY

Reply
Admin 25/08/2020 - 15:37

Thường xuyên ghé thăm web để học thêm nhiều kiến thức tiếng Anh bổ ích em nhé

Reply
phương anh 17/04/2020 - 15:07

cho em hỏi câu 20 bài 3 có today ở cuổi em tưởng là hiện tại đơn chứ ạ

Reply
Khánh Linh 17/04/2020 - 18:12

Hành động vẫn đang xảy ra và kéo dài trong 1 ngày thì dùng hiện tại hoàn thành đúng bạn nhé!

Reply
Đặng Ngô Diệu Anh 08/04/2020 - 10:02

thầy ơi giải thích đi thầy

Reply
Khánh Linh 08/04/2020 - 20:03

Bạn muốn Báo Song Ngữ giải thích câu nào nhỉ?

Reply
Laponeon 31/07/2019 - 14:35

Cho e hỏi bài 2, động từ trong ngoặc sao phải có “to” ở đằng trước vậy ạ, mong được giải đáp ạ. Em mất gốc đang ôn lại.

Reply
Admin 02/08/2019 - 09:08

À mình để “to” để hiểu đó là động từ thôi bạn, còn bạn làm bài chỉ việc chia động từ chính thôi, không cần quan tâm tới từ “to” đó

Reply
Linh 21/07/2019 - 09:06

Ở BÀI 2 E ĐỂ “TO”Ở MỖI CÂU CÓ ĐƯỢC K Ạ?
EG : 1.LOAN HAS “TO” SENT

Reply
Admin 21/07/2019 - 19:50

À không được bạn nhé. trong thì HTHT thì Has/ have + V luôn, không có “to” ở giữa nhé. Còn cấu trúc “has/have to + V: phải làm gì” là cấu trúc khác rồi bạn nhé, không phải ở thì hiện tại hoàn thành

Reply
Linh 21/07/2019 - 08:48

Very Good! Thầy hãy giao nhiều bài tập có ích hơn ạ

Reply
hai thanh pham 14/07/2019 - 04:01

chung toi cam on rat nhieu khi xem trang WEB cua cac ban that huu ich cho nguoi hoc tieng anh

Reply
Admin 15/07/2019 - 18:21

Cảm ơn bạn nhiều

Reply
Luan 08/06/2019 - 16:25

Ở bài 3 toàn htht mà sao lại đề là các thì khác nhau??

Reply
Admin 08/06/2019 - 22:58

À chủ yếu thì là htht, còn vẫn có một số câu khác đó bạn. Vì đang học về htht nên mình để hơi nhiều câu về thì htht chút

Reply
Ba lơi 07/06/2019 - 08:08

Bai rat co lorich

Reply

Leave a Comment