Home Việt Nam Ba kịch bản dự báo tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh

Ba kịch bản dự báo tăng trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh

by Nguyệt Minh
In the best-case scenario, with economic activities resuming by September 15, the HCMC economy will only shrink by 0.85 percent this year, two universities have said.

Hai trường đại học cho biết: Ở kịch bản tốt nhất, với việc các hoạt động kinh tế sẽ hoạt động trở lại từ 15/9, kinh tế TP.HCM sẽ chỉ giảm 0,85% trong năm nay.

In the medium scenario with the ongoing Covid-19 wave being controlled by September 15 and the new normal condition being established in October, the city’s economy will decline 1.74 percent, according to a research by the University of Economics & Law and the HCMC National University’s Institute for Development & Research in Banking Technology.

Trong kịch bản trung bình: Khi dịch Covid-19 đang xảy ra được kiểm soát vào ngày 15 tháng 9 và trạng thái “bình thường mới” được thiết lập vào tháng 10, nền kinh tế thành phố sẽ suy giảm 1,74% – dựa theo một nghiên cứu của Đại học Kinh tế & Luật và Đại học Quốc gia TP. Viện Nghiên cứu & Phát triển Công nghệ Ngân hàng.

In the worst scenario with the Covid wave lasting till the end of September, and the new normal being set up late October, HCMC’s economy will down by 13.48 percent.

Trong kịch bản xấu nhất: Với đại dịch Covid kéo dài đến cuối tháng 9 và trạng thái “bình thường mới” được thiết lập vào cuối tháng 10, kinh tế TP.HCM sẽ giảm 13,48%.

duong-tren-cao

The research has been based on two assumptions. First, HCMC and neighboring provinces basically control the fourth wave of Covid-19 in September, so socioeconomic activities can resume in the new normal condition in October.

Nghiên cứu dựa trên hai giả định. Thứ nhất, TP.HCM và các tỉnh lân cận về cơ bản đã kiểm soát được đợt dịch Covid-19 lần thứ tư vào tháng 9, do đó các hoạt động kinh tế xã hội có thể hoạt động lại trong điều kiện “bình thường mới” vào tháng 10.

Second, vaccination against Covid-19 is further conducted on a large scale, so that 70-80 percent of populations of HCMC and the neighboring provinces get two doses by early fourth quarter of this year, and 70-80 percent of Vietnamese people get at least one dose by December.

Thứ hai, việc tiêm chủng vắc xin Covid-19 tiếp tục được tiến hành trên quy mô lớn, để 70-80% dân số của TP.HCM cùng các tỉnh lân cận được tiêm hai liều vào đầu quý IV năm nay và 70-80% người Việt Nam được tiêm ít nhất một liều trước tháng 12.

“Without the State’s timely support, the unemployment rate of HCMC and the south will increase sharply in the coming time,” the researchers stated.

Các nhà nghiên cứu nêu rõ: “Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước, tỷ lệ thất nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh và miền nam sẽ tăng mạnh trong thời gian tới”.

They proposed that the government and the municipal authorities should cut taxes, increase spending on investment, employment and essential consumption.

Họ đề xuất rằng chính phủ và chính quyền thành phố nên cắt giảm thuế, tăng chi tiêu cho đầu tư, việc làm và tiêu dùng thiết yếu.dia-danh-tphcm

HCMC, home to a series of industrial parks and foreign-invested firms, has been the country’s largest money-maker for decades and has always been assigned the highest state budget collection target.

TP.HCM – nơi tập trung hàng loạt khu công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, là nơi thu về tiền bạc lớn nhất cả nước trong nhiều thập kỷ và luôn được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước cao nhất.

The city has so far recorded more than 258,500 local Covid cases. It has undergone a series of social distancing orders, with the latest extended until Sept. 15. Since August 23, the city has further tightened its travel curbs and only certain groups are allowed to go out.

Cho đến nay, thành phố đã ghi nhận hơn 258.500 trường hợp nhiễm Covid-19 tại địa phương. Thành phố đã phải trải qua một loạt lệnh giãn cách xã hội, với lệnh mới nhất được gia hạn cho đến ngày 15 tháng 9. Kể từ ngày 23 tháng 8, thành phố đã thắt chặt hơn nữa việc hạn chế đi lại và chỉ một số nhóm nhất định được phép ra ngoài.

Nguồn VnExpress

Scenario   /sɪˈnɑː.ri.əʊ/    – n : kịch bản

Ex: A doomsday scenario is not out of the question.  –   Một kịch bản về ngày tận thế không nằm ngoài câu hỏi.

Research    /rɪˈsɜːtʃ/ /ˈriː.sɜːtʃ/   – n : sự nghiên cứu

Ex: He has dedicated his life to scientific research.   –   Ông đã dành cả cuộc đời của mình cho nghiên cứu khoa học.

Condition    /kənˈdɪʃ.ən/    – n : điều kiện

Ex:  Riis devoted his life to improving conditions in urban slums.   –   Riis đã dành cả cuộc đời của mình để cải thiện điều kiện sống ở các khu ổ chuột ở đô thị.

Scale    /skeɪl/    – n : quy mô

Ex: We don’t yet know the scale of the problem.   –   Chúng tôi vẫn chưa biết quy mô của vấn đề.

Target      /ˈtɑː.ɡɪt/    – n : mục tiêu, chỉ tiêu

Ex: Any major airport or station is potentially a terrorist target.   –  Bất kỳ sân bay hoặc nhà ga chính nào cũng có khả năng trở thành mục tiêu khủng bố.

You may also like

14 comments

beobeo 18/09/2021 - 13:57

<3

Reply
Nguyệt Minh 23/09/2021 - 23:21

Hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ! Hãy đón đọc bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Reply
Thanh Vy 16/09/2021 - 12:26

Bài viết đỉnh quá ạ. Em được học thêm rất nhiều từ mới qua bài . Cảm ơnn nhóm viết nha. Mong ra thêm nhiều bài hay như vậy nữa🥰

Reply
Nguyệt Minh 23/09/2021 - 23:22

Hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ! Hãy đón đọc bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Reply
Leon 16/09/2021 - 11:00

Bài dịch hay nhưng nên bổ sung phần giải nghĩa của các từ khó như curbs, timely

Reply
Nguyệt Minh 23/09/2021 - 23:22

Hi, cảm ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ! Hãy đón đọc bài viết tiếp theo của tụi mình nhé!

Reply
Mai Anh 12/09/2021 - 07:25

Bài dịch rất hay và tuyệt vời . Cảm ơn bạn đã share thông tin hữu ích này. Tuy nhiên, mình xin đóng góp đôi chút là chỗ since August 23 bạn có thể để cuối câu thì sẽ hay hơn ạ !

Reply
Nguyệt Minh 12/09/2021 - 22:41

Hi, cám ơn bạn đã ủng hộ chúng mình ạ! Nếu thấy bài viết hay thì bạn cho chúng mình xin 1 like và share đến nhiều đọc giả hơn nữa nhé! Mình sẽ chú ý hơn khi dịch ạ!

Reply
Bika 11/09/2021 - 22:52

Web hữu ích để học tiếng anh ạ, nhờ web này mà e biết thêm những câu hay,
tks ad

Reply
Nguyệt Minh 12/09/2021 - 22:41

Hi, cám ơn bạn đã ủng hộ chúng mình ạ! Nếu thấy bài viết hay thì bạn cho chúng mình xin 1 like và share đến nhiều đọc giả hơn nữa nhé! Thank you <3

Reply
Bùi 10/09/2021 - 09:16

Mình học được nhiều từ vựng, collocation, vừa biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Vừa học vừa có thêm kiến thức. Cảm ơn ad và ekip đã chuẩn bị và tạo ra một trang web thật sự có ích cho xã hội. Chúc cả nhà có thật nhiều sức khoẻ, thật bình an qua mùa dịch này.

Reply
Nguyệt Minh 10/09/2021 - 23:13

Hi, cám ơn bạn đã ủng hộ báo song ngữ ạ! Nếu thấy hay thì bạn cho chúng mình xin 1 like và share đến nhiều đọc giả hơn nữa nhé! Thank you <3

Reply
CHUNG HÀO 09/09/2021 - 12:44

RẤT HỮU ÍCH !! VỪA CẬP NHẬT TIN TỨC VỪA HỌC TIẾNG ANH ♥

Reply
Nguyệt Minh 10/09/2021 - 23:14

Hi, cám ơn bạn đã ủng hộ chúng mình ạ! Nếu thấy bài viết hay thì bạn cho chúng mình xin 1 like và share đến nhiều đọc giả hơn nữa nhé! Thank you <3

Reply

Leave a Comment