Can I call you baby?Anh có thể gọi em là baby không? Can you be my friend?Em có thể là bạn của anh không? Can you be my lover up until the very end?Em có thể là người yêu của anh đến tận cuối đời? Let me show you love, oh I don't pretendHãy để anh chỉ cho em thấy tình yêu, ồ, anh không giả vờ Stick by my side even when the world is givin' in (Yeah)Hãy dính lấy anh ngay cả khi thế giới đang nhượng bộ (Yeah) Oh, oh, oh, don'tOh, oh, oh, đừng Don't you worryEm đừng lo lắng I'll be there, whenever you want meAnh sẽ ở đó, bất cứ khi nào em muốn anh I need somebody who can love me at my worstAnh cần ai đó người mà có thể yêu anh ngay cả điều tồi tệ nhất nơi anh Know I'm not perfect but I hope you see my worthDẫu biết anh không hoàn hảo nhưng anh hy vọng em thấy được giá trị của anh "Cause it" s only you, nobody new, I put you firstBởi em là duy nhất, chẳng có ai mới, em đặt em lên hàng đầu And for you, girl, I swear I'll do the worstVà vì em, cô gái à, anh thề anh sẽ làm điều tồi tệ nhất Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-oohOoh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-oohOoh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh If you stay forever, let me hold you handNếu em ở đây mãi, hãy để anh ôm em trong vòng tay I can fill those places in your heart no one else canAnh có thể lấp đầy những chỗ trống trong trái tim em Let me show you love, oh I don't pretend (Yeah)Hãy để anh chỉ cho em thấy tình yêu, ồ, anh không giả vờ (Yeah) I'll be right here, baby, you know I'll sink or swimAnh sẽ ở ngay đây, baby, em biết không anh sẽ nhất sống nhì chết Oh, oh, oh, don'tOh, oh, oh, đừng Don't you worryEm đừng lo lắng I'll be there, whenever you want meAnh sẽ ở đó, bất cứ khi nào em muốn anh I need somebody who can love me at my worstAnh cần ai đó người mà có thể yêu anh ngay cả điều tồi tệ nhất nơi anh Know I'm not perfect but I hope you see my worth (Yeah)Dẫu biết anh không hoàn hảo nhưng anh hy vọng em thấy được giá trị của anh (Yeah) "Cause it" s only you, nobody new, I put you first (Put you first)Bởi em là duy nhất, chẳng có ai mới, em đặt em lên hàng đầu (đặt em lên hàng đầu) And for you, girl, I swear I'll do the worstVà vì em, cô gái à, anh thề anh sẽ làm điều tồi tệ nhất Ooh, ooh, ooh, ooh-ooh-oohOoh, ooh, ooh, ooh-ooh-ooh Ooh, ooh-ooh, ooh-ooh-oohOoh, ooh-ooh, ooh-ooh-ooh I need somebody who can love me at my worstAnh cần ai đó người mà có thể yêu anh ngay cả điều tồi tệ nhất nơi anh Know I'm not perfect but I hope you see my worthDẫu biết anh không hoàn hảo nhưng anh hy vọng em thấy được giá trị của anh "Cause it" s only you, nobody new, I put you firstBởi em là duy nhất, chẳng có ai mới, em đặt em lên hàng đầu And for you, girl, I swear I'll do the worstVà vì em, cô gái à, anh thề anh sẽ làm điều tồi tệ nhất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Home Bài hát At My Worst – Pink Sweat$

At My Worst – Pink Sweat$

by Nguyệt Minh
You may also like

Leave a Comment