Home Học tiếng AnhNgữ pháp tiếng Anh A number of và The number of trong tiếng Anh | Cách dùng

A number of và The number of trong tiếng Anh | Cách dùng

by Admin
Trong ngữ pháp Tiếng Anh có 2 cụm từ chỉ số lượng thường gây nhầm lẫn cho người học là A number of và The number of. Nếu bạn muốn biết sự khác nhau giữa 2 cụm từ này là gì để có thể dễ dàng sử dụng thì hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé!

A. PHÂN BIỆT A NUMBER OF VÀ THE NUMBER OF

Cả A number of và The number of đều kết hợp với Nsố nhiều. Tuy nhiên, động từ chính sau đó lại được chia khác nhau:

 • A number of chia động từ ở ngôi thứ ba số nhiều.

Ex: A number of people have found their job.

      (Một số lượng người đã tìm thấy công việc của họ)

 • The number of chia động từ ở ngôi thứ ba số ít.

Ex: The number of days-off is 2.

    (Số ngày nghỉ là 2)

Cụ thể về chức năng và cách dùng của A number of và The number of ở các phần tiếp theo.

A NUMBER OF

A number of là những từ chỉ số lượng

A number of: Một số những, một số lượng lớn những

Chức năng và vị trí

– A number of dùng để chỉ người/vật với một số lượng nhiều, lớn. Thông thường, A number of kết hợp với danh từ số nhiều và động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.

– Vị trí của A number of trong câu: có vị trí đứng đầu câu hoặc có thể đứng giữa câu sau động từ Tobe/ động từ chính.

Cách dùng

A number of + Nsố nhiều + Vchia ở dạng số nhiều

Ex: – A number of students read that books.

  (Một số những học sinh đã đọc những quyển sách này)

-There are a number of important announcements from my teacher.

(Có một số những thông báo quan trọng từ cô giáo của tôi).

* Note: A number of = Some/ Several : Một số những, một vài,…

Ex: A number of people are going to clean this office.

  (Một số những người sẽ lau dọn văn phòng này).

= Some/ Several people are going to clean this office.

  (Một vài người sẽ lau dọn văn phòng này).

a number of trong tiếng anh

A number of people are going to clean this office.

THE NUMBER OF

The number of là những từ chỉ số lượng

The number of: Số lượng những, một số

Chức năng và vị trí

– The number of dùng để chỉ người/vật với một số lượng nhiều. Thông thường, The number of kết hợp với danh từ số nhiều và động từ phải được chia ở ngôi thứ ba số ít.

– Vị trí của The number of trong câu: có vị trí đứng đầu câu hoặc có thể đứng giữa câu sau động từ Tobe/ động từ chính.

Cách dùng

The number of + Nsố nhiều + Vchia ở ngôi thứ 3 số ít

Ex: The number of cars stolen from this street is large.

(Số lượng xe bị mất từ con phố này là rất lớn)

*Note: Khi chia động từ với The number of cần lưu ý về nghĩa của câu:

Trường hợp 1: Theo nghĩa chỉ về số lượng mà động từ trong câu được chia số ít.

Ex: The number of applicants here is very big.

        (Số lượng người nộp đơn ở đây là rất lớn)

Trường hợp 2: Theo nghĩa chỉ về tính chất mà động từ trong câu được chia số nhiều.

Ex: The number of applicants there is quite big.

(Số lượng người nộp đơn ở đó khá lớn tuổi)

the number of trong tiêng anh

The number of applicants there is quite big.

Xem thêm: Tân ngữ (Object) trong tiếng Anh là gì?

BÀI TẬP VỀ PHÂN BIỆT A NUMBER OF VÀ THE NUMBER OF

 Chia các động từ trong ngoặc sau vào chỗ trống:

 1. The number of participants in my club (increase) __________every day.
 2. A number of cakes (make) ___________ by my mother yesterday.
 3. The number of people who knew the answer to the first question (tobe) _________ very low.
 4. A number of people (read) ____________  in about this book.
 5. The number of pollution in To Lich river (grow) _________ every day.

ĐÁP ÁN

 1. increases
 2. were made
 3. was
 4. have read
 5. is growing

Trên đây là cách phân biệt A number of và The number of trong Tiếng Anh cũng như cách dùng riêng của từng cấu trúc. Chúng mình hy vọng những kiến thức lý thuyết và bài tập vận dụng đã phần nào giúp bạn nắm chắc hơn về 2 cấu trúc này. Chúc bạn thành công chinh phục ngữ pháp Tiếng Anh!

Xem thêm: Although, Though, Even though, Despite, In spite of:Cách dùng & phân biệt

You may also like

Leave a Comment