Home Thế giới 7 triệu chứng do biến thể Omicron gây ra ảnh hưởng đến MẮT bạn không được bỏ qua

7 triệu chứng do biến thể Omicron gây ra ảnh hưởng đến MẮT bạn không được bỏ qua

by Thu Hà
The first sign you have Omicron could be in your eyes, doctors have revealed.
Các bác sĩ đã tiết lộ có thể mắt là dấu hiệu đầu tiên để biết bạn có nhiễm Omicron hay không.

Covid has been shown to cause a vast number of symptoms in those infected, from a cough to diarrhea and burping.
Những người mắc Covid có thể có nhiều triệu chứng như ho, tiêu chảy, ợ hơi

Sometimes, it can cause various problems with the eyes – and it may be more common with the Omicron strain that is now dominant in the UK.
Đôi khi, nó có thể gây ra nhiều vấn đề cho mắt – và nó phổ biến hơn với chủng Omicron hiện đang chiếm ưu thế ở Anh.

The World Health Organization lists “irritated eyes” as a less common symptom of the virus.
Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt “những vấn đề về mắt” là những triệu chứng ít phổ biến hơn của Covid.

Irritation to the eyes could include one, or a combination, or the following symptoms:
Kích ứng mắt có thể bao gồm một hoặc cùng lúc các triệu chứng sau:

  1. Conjunctivitis (“pink eye”) – inflammation on the thin clear tissue over the white of the eye and in the lining of the eyelid
    Viêm kết mạc (“đau mắt đỏ”) – tình trạng viêm ở lớp mô trong suốt phần lòng trắng của mắt và phía trong trong niêm mạc của mí mắt
  2. Red eyes – Đỏ mắt
  3. Itchy eyes Ngứa mắt
  4. Sore eyes Đau mắt
  5. Light sensitivity Nhạy cảm với ánh sáng
  6. Blurred vision Mắt bị mờ
  7. Discharge Chảy nước mắt

Conjunctivitis is thought to affect around five per cent of Covid patients, according to a review of studies published in June 2020.
Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 6 năm 2020, viêm kết mạc được cho là xảy ra với khoảng 5% bệnh nhân mắc Covid.

While the researchers in India said this is rare, they added it may be the first symptom of the virus and worth flagging as an early warning sign.
Các nhà nghiên cứu Ấn Độ cho rằng nó là một triệu chứng hiếm gặp, tuy nhiên đây cũng có thể được coi là dấu hiệu ban đầu của virus và thậm chí còn là một triệu chứng đáng quan ngại ở giai đoạn khởi phát.
Other studies have put the prevalence of eye symptoms much higher.
Một vài nghiên cứu khác cũng đưa ra những triệu chứng của mắt ở những mức độ đáng quan ngại hơn.

One study claimed 44 percent of Covid patients had problems with their eyes, compared with 35.8 percent of healthy people. Discharge and sensitivity to light were most common.
Một nghiên cứu chỉ ra rằng khoảng 44% bệnh nhân mắc Covid gặp những vấn đề về mắt hơn 35.8% so với người khỏe mạnh. Chảy nước mắt và nhạy cảm với ánh sáng là một trong những triệu chứng phổ biến nhất.

An early study, published in the BMJ Open Ophthalmology, found that of 83 Covid patients, 17 per cent had itchy eyes while 16 per cent had sore eyes.
Một nghiên cứu gần đây được công bố trên diễn đàn mở về nhãn khoa BMJ cho biết 83% bệnh nhân mắc Covid, trong đó có 17% bị ngứa ở mắt và 16% bị đau mắt.
It should clear up as you recover.
Những triệu chứng sẽ biến mất khi bạn khỏi bệnh.

However, according to a King’s College study of long Covid, around 15 percent of people reported conjunctivitis months after infection, while the same figure had bloodshot eyes.
Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Đại học King về Covid cho thấy 15% bệnh nhân được chẩn đoán bị viêm kết mạc nhiều tháng sau khi mắc bệnh, trong khi một số lượng bệnh nhân tương đương bị đỏ mắt.

Sign of Omicron
Dấu hiệu của biến thể Omicron

GP Dr Nisa Aslam from Golden Eye said: “Cell receptors by which Covid variants enter the body are present in the eye.
Tiến sĩ Nisa Aslam đến từ Golden Eye cho biết: “Những tế bào thụ thể – biến chủng của Covid xâm nhập vào cơ thể cũng tồn tại ở trong mắt

“The virus penetrates the body by tricking the receptors for the Angiotensin-Converting Enzyme 2 (ACE-2) into thinking the virus is the ACE-2 enzyme.
“Virus thâm nhập vào cơ thể bằng cách đánh lừa các thụ thể tế bào Angiotensin-Converting Enzyme 2 rằng chúng là những enzyme ACE-2

“These receptors are found in different parts of the eye – cells which line the retina, eye white and eyelid.”
Những thụ thể tế bào này được tìm thấy ở nhiều bộ phận khác nhau của mắt như: tế bào võng mạc, lòng trắng và mí mắt.”

If Omicron has a greater ability to bind to ACE-2 receptors than other variants, as some research suggests, eye symptoms may be more frequently reported, Dr Aslam said.
Theo một số nhà nghiên cứu nếu biến thể Omicron có khả năng đánh lừa thụ thể tế bào ACE-2 cao hơn những biến thể khác thì những triệu chứng ở mắt sẽ trở nên phổ biến hơn.” Aslam cho hay.

She said: “A preliminary (as yet not peer reviewed) paper shows that the Omicron variant has a greater capacity for binding to ACE-2 receptors compared with the Beta and Delta variants.
Tiến sĩ cho biết: “Một nghiên cứu chưa được công bố chỉ ra rằng biến chủng Omicron có khả năng đánh lừa những thụ thể tế bào ACE-2 cao hơn biến thể Beta và Delta.”

“This would suggest that conjunctivitis could be a symptom of the Omicron variant.
“Đây là một trong những cơ sở để nói rằng viêm kết mạc có thể sẽ là một triệu chứng của biến chủng Omicron.

“In addition, case studies have found that conjunctivitis (red eye) is present in people who test positive for coronavirus, even if they are otherwise asymptomatic.”
Hơn nữa, từ những nghiên cứu thực tế cho thấy viêm kết mạc (đau mắt đỏ) được tìm thấy ở những người dương tính với virus ngay cả khi họ không có những triệu chứng khác.

It’s important not to ignore symptoms of the coronavirus – which can include fatigue, headache, runny nose, cough, sore throat, loss of smell or taste and a fever.
Điều quan trọng chính là chúng ta không được phớt lờ bất cứ triệu chứng nào của virus – bao gồm mệt mỏi, đau đầu, sổ mũi, ho khan, đau họng, mất khứu giác hay vị giác và sốt.

But if you have only eye problems, there may be another underlying cause other than Covid.
Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ gặp phải những vấn đề về mắt thì có thể chúng không xuất phát từ Covid.

For example, conjunctivitis may be triggered by other viruses, bacteria, allergies and chemicals.
Ví dụ, đau mắt đỏ có thể gây ra bởi những loại virus khác hoặc vi khuẩn, những tác nhân gây dị ứng hay hóa chất.

Some bacteria that cause conjunctivitis are contagious, so it’s possible it was caught from somebody else.
Một số vi khuẩn gây đau mắt đỏ có thể lây truyền thế nên việc nó có thể lây từ người sang người là điều có thể xảy ra.

How to treat eye symptoms
Điều trị những triệu chứng về mắt như thế nào

In some people with the virus, eye symptoms may not be bothersome.
Ở một số người mắc bệnh, những triệu chứng về mắt không phải là một điều đáng quan ngại.

But others may need relief with some over-the-counter medicine.
Tuy nhiên một vài bệnh nhân có thể phải dùng đến thuốc.

Conjunctivitis can be treated at home in the first instance.
Đau mắt đỏ có thể chữa trị tại nhà ở giai đoạn mới nhiễm bệnh.

The NHS says to clean off crusts on the eyes by boiling water, letting it cool down, and then gently wiping the eyes with the water on a clean cotton wool pad.
Theo NHS bạn cần rửa sạch ghèn mắt bằng nước được đun sôi, để nguội, sau đó lau mắt nhẹ nhàng bằng một miếng bông sạch.

You can also hold a cold flannel on your eyes for a few minutes to cool them down.
Bạn cũng có thể đắp một chiếc khăn lạnh lên mắt vài phút để làm mát.

You can also get treatment from a pharmacist – although you might have to do this online if you are in self-isolation, or get someone to do it for you.
Bạn cũng có thể sử dụng thuốc được kê đơn từ dược sĩ – dù bạn có thể phải liên lạc online nếu đang tự cách ly, hoặc có thể nhờ ai đó giúp đỡ bạn. 

Nguồn: https://www.thesun.co.uk/health/17361425/omicron-symptoms-affecting-eyes/

Từ mới:

diarrhea  /ˌdaɪ.əˈriː.ə/ (n) : bệnh tiêu chảy

combination (n) /ˌkɒm.bɪˈneɪ.ʃən: sự kết hợp, sự phối hợp

inflammation (n) /ˌɪn.fləˈmeɪ.ʃən: sự viêm nhẹ

penetrate (v) /ˈpen.ɪ.treɪt: thâm nhập, nhìn thấu

asymptomatic (Adj)  /ˌeɪ.sɪmp.təˈmæt.ɪk: không có triệu chứng bị bệnh

bothersome (Adj)  /ˈbɒð.ə.səm: làm khó chịu, gây phiền

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment