Home Việt Nam Tử hình tên hiếp dâm và giết hại cháu gái 12 tuổi

Tử hình tên hiếp dâm và giết hại cháu gái 12 tuổi

by Mai Lan
A man in the southern province of An Giang was sentenced to death for raping and murdering a 12-year-old girl.

Một người đàn ông ở tỉnh An Giang, miền Nam nước ta đã bị kết án tử hình vì cưỡng hiếp và sát hại bé gái 12 tuổi.

Tran Phuoc Tan, 40, received death for murdering and raping a person aged below 16, An Giang People’s Court ruled Wednesday.

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang ra phán quyết hôm thứ Tư cho Trần Phước Tân, 40 tuổi, lãnh án tử hình vì giết người và hiếp dâm trẻ em dưới 16 tuổi.

In November 2021, Tan had visited his lover’s hometown in Phu Tan District, where he attended the party of a friend whose 12-year-old daughter asked for a phone to study online.

Tháng 11/2021, Tân về quê người yêu ở huyện Phú Tân, nơi hắn dự tiệc của một người bạn có con gái 12 tuổi xin điện thoại để học trên mạng.

On Nov. 6, he asked to fetch the girl to buy a phone, but instead brought her to a motel and assaulted her. Following a missing person’s report submitted by her family, Tan’s lover, aware of his actions, asked him to bring her home.

Vào ngày 6 tháng 11, hắn ta yêu cầu chở bé gái đi mua điện thoại nhưng thay vào đó lại đưa cháu vào một nhà nghỉ và hiếp dâm. Dựa theo thông tin do gia đình nạn nhân cung cấp, người yêu của Tân đã biết được hành động của hắn nên đã yêu cầu hắn chở cô bé về nhà.

Afraid people would discover his crime, he took the girl to a mountain and killed her. Tan was caught by police after running 20 km away from the murder site.

Sợ mọi người phát hiện ra tội ác của mình, anh ta đã đưa bé gái lên núi và giết cháu. Tấn bị cảnh sát bắt sau khi chạy khỏi địa điểm giết người 20 km.

Tan had been sentenced to 11 years in jail for child rape in a different case, which he served until September 2020

Tân đã bị kết án 11 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em trong một vụ án khác mà hắn ta đã thụ án cho đến tháng 9 năm 2020.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/news/man-receives-death-for-murdering-raping-12-year-old-4474125.html

Từ mới:

rape (v)                      /reɪp/                        hiếp dâm
murder (v)                /ˈmɜː.dər/                   giết người
fetch (v)                    /fetʃ/                           đi đâu đó để mang cái gì về
motel (n)                  /məʊˈtel/                     nhà nghỉ
crime (n)                  /kraɪm/                        tội danh, tội ác

You may also like

Leave a Comment