Home Việt Nam Vận động viên Indonesia “quấy rối” tình nguyện viên Việt Nam tại SEA Games

Vận động viên Indonesia “quấy rối” tình nguyện viên Việt Nam tại SEA Games

by Mai Lan
An Indonesian badminton player allegedly hurled verbal abuse at Vietnamese volunteers as he departed the SEA Games 31 tournament last Sunday.

Một vận động viên cầu lông Indonesia bị cho là đã có lời lẽ quấy rối các tình nguyện viên Việt Nam khi anh ta rời giải SEA Games 31 vào Chủ nhật tuần trước.

Yeremia Rambitan, 22, runner-up in the men’s doubles contest, had finished the last day of the badminton tournament on May 22.

Yeremia Rambitan, 22 tuổi, á quân nội dung cầu lông đôi nam, đã kết thúc ngày thi đấu cuối cùng của giải vào ngày 22/5.

The Indonesian badminton athletes were saying goodbye to Vietnamese volunteers in the northern province of Bac Giang when Yeremia allegedly laughed and used “inappropriate language” in a loud voice. The incident was livestreamed on social media, the Indosport reported.

Các vận động viên cầu lông Indonesia đang chào tạm biệt các tình nguyện viên Việt Nam ở phía bắc tỉnh Bắc Giang thì Yeremia bị cho là đã cười to và sử dụng “ngôn ngữ không phù hợp” với giọng lớn. Sự việc được phát trực tiếp trên mạng xã hội, tờ Indosport đưa tin.

Yeremia explained that he had said things in jest, but he still faced a backlash from the Indonesian community.

Yeremia giải thích rằng anh đã nói những điều hài hước, nhưng anh vẫn vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng Indonesia.

The Badminton Association of Indonesia (PBSI) issued an official statement regarding the incident Thursday, with general secretary Muhammad Fadil issuing a warning to Yeremia. He said Yeremia had apologized for his actions and promised not to repeat it.

Hiệp hội Cầu lông Indonesia (PBSI) đã đưa ra tuyên bố chính thức liên quan đến vụ việc hôm thứ Năm, trong đó tổng thư ký Muhammad Fadil đã đưa ra án phạt với Yeremia. Ông cho biết Yeremia đã xin lỗi về hành động của mình và hứa sẽ không tái phạm.

Yeremia’s coach Aryono Miranat said he only learned of his ward’s actions when he was returning to his country. He said he would like to apologize if Yeremia’s words had hurt anyone.

Huấn luyện viên Aryono Miranat của Yeremia cho biết ông chỉ biết về hành động của học trò khi trở về nước. Ông nói rằng ông ấy muốn xin lỗi nếu những lời của Yeremia đã làm tổn thương bất cứ ai.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/sea-games-31/indonesian-athlete-verbally-harasses-vietnamese-volunteers-at-sea-games-4468507.html

Từ mới:

allegedly (adv)                        /əˈledʒ.ɪd.li/                         bị cho là làm điều gì đó xấu xa

inappropriate (adj)                  /ˌɪn.əˈprəʊ.pri.ət/                không phù hợp

backlash (n)                            /ˈbæk.læʃ/                             phản ứng dữ dội

incident (n)                               /ˈɪn.sɪ.dənt/                         sự cố

ward (n)                                    /wɔːd/                                    người được bảo trợ

You may also like

Leave a Comment