Home Việt Nam Ngôi sao nhạc pop bị phạt 3.000 USD vì MV ‘tự sát’

Ngôi sao nhạc pop bị phạt 3.000 USD vì MV ‘tự sát’

by Mai Lan
Son Tung M-TP faced a fine of VND70 million ($3,050) while his MV titled ‘There’s No One At All’ was permanently deleted for depicting controversial, violent and suicidal content.

Sơn Tùng M-TP phải đối mặt với khoản tiền phạt 70 triệu đồng (3.050 USD) khi mà MV của anh mang tên ‘Không còn ai cả’ đã bị xóa vĩnh viễn vì mô tả nội dung gây tranh cãi, bạo lực và tự tử.

‘There’s No One At All’, Tung’s first English MV, contains images, actions, means of expression, and forms of performance that carry negative and inappropriate messages related to ethics, community health, and socio-psychology, Pham Cao Thai, chief inspector of the Ministry of Culture, Sports and Tourism, said.

MV tiếng Anh đầu tiên của Tùng có những hình ảnh, hành động, cách thể hiện, hình thức biểu diễn mang thông điệp tiêu cực, không phù hợp liên quan đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng, tâm lý xã hội, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

The MV features an orphan who is lonely and ostracized growing up, instilling a rebellious streak in him. The video ends with him jumping off a tall building.

MV kể về một đứa trẻ mồ côi, cô đơn và bị tẩy chay khi lớn lên, truyền cho anh ta tính cách nổi loạn. Đoạn video kết thúc với cảnh anh ta nhảy khỏi một tòa nhà cao tầng.

The Department of Performing Arts under the culture ministry requested that the MV be taken offline on April 29, half a day after its release, for containing “negative, non-educational messages.”

Cục Nghệ thuật Biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa đã yêu cầu MV phải được thực hiện ngoại tuyến vào ngày 29 tháng 4, nửa ngày sau khi phát hành, vì chứa “thông điệp tiêu cực, phi giáo dục”.

The department said the music video, released Thursday night, carried “negative, non-educational messages with scenes of violence, chases and destruction, ending with a character committing suicide.”

Bộ cho biết video ca nhạc, phát hành tối thứ Năm, mang “thông điệp tiêu cực, phi giáo dục với những cảnh bạo lực, rượt đuổi và tàn phá, kết thúc bằng cảnh một nhân vật tự sát.”

The video has greatly impacted viewers and can promote “negative behavior” in society, especially among children, the department said.

Bộ cho biết video đã gây ảnh hưởng lớn đến người xem và có thể thúc đẩy “hành vi tiêu cực” trong xã hội, đặc biệt là ở trẻ em.

Luu Dinh Phuc, head of the broadcasting authority, said they have requested Google, the platform where the video was uploaded, to take it down.

Lưu Đình Phúc, người đứng đầu cơ quan phát thanh truyền hình, cho biết họ đã yêu cầu Google, nền tảng nơi video được tải lên, gỡ xuống.

Son Tung M-TP made a public apology on the evening of April 29.

Sơn Tùng M-TP đưa ra lời xin lỗi công khai vào tối 29/4.

“I am aware of my position and the impact I have on young people. I am always striving to instill good values in society and the country,” he said.

“Tôi nhận thức được vị trí của mình và tầm ảnh hưởng của mình đối với giới trẻ. Tôi luôn nỗ lực để thấm nhuần những giá trị tốt đẹp trong xã hội và đất nước”, anh nói.

There are always hidden messages and inner depths in his MV, which the artist placed throughout the video in order for the audience to find and feel his art, Tung added.

Tùng cho biết thêm, luôn ẩn chứa những thông điệp và nội tâm sâu kín trong MV, được người nghệ sĩ đặt xuyên suốt video để khán giả có thể tìm thấy và cảm nhận nghệ thuật của mình.

“I hope that through my MV, more people will understand the feelings inside lonely people and their need to be loved and protected. We need to open our hearts to them before it’s too late. You are not alone, there are many people like you,” the singer said, explaining the motifs behind the MV.

“Tôi hy vọng rằng thông qua MV của mình, nhiều người sẽ hiểu được cảm xúc bên trong những người cô đơn và nhu cầu được yêu thương, che chở của họ. Chúng ta cần mở lòng với họ trước khi quá muộn. Các bạn không đơn độc, còn rất nhiều người giống như các bạn “, nam ca sĩ giải thích về những mô-típ đằng sau MV.

Some people believe that rather than being banned, the MV should be labeled with age warnings for visual content when viewed.

Một số người cho rằng thay vì bị cấm, MV nên được dán nhãn cảnh báo độ tuổi cho nội dung hình ảnh khi xem.

Son Tung M-TP, whose real name is Nguyen Thanh Tung, is one of Vietnam’s biggest pop stars. The singer from the northern province of Thai Binh has won an MTV Europe Music Award and was included in the 2018 Forbes 30 Under 30 list for Vietnam.

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một trong những ngôi sao nhạc Pop đình đám nhất Việt Nam. Chàng ca sĩ đến từ tỉnh Thái Bình, miền Bắc đã giành được giải thưởng âm nhạc MTV châu Âu và lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30 năm 2018 của Việt Nam.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/culture/pop-star-fined-3000-for-suicidal-mv-4459987.html

Từ mới:

inappropriate (adj)                    /ˌɪn.əˈprəʊ.pri.ət/                   không phù hợp, không thích đáng

strive (v)                                    /straɪv/                                    đấu tranh, phấn đấu

instill (v)                                    /ɪnˈstɪl/                                    làm cho thấm nhuần

label (v)                                      /ˈleɪ.bəl/                                  dán nhãn

visual (adj)                                /ˈvɪʒ.u.əl/                                  thuộc thị giác, hình ảnh

You may also like

1 comment

Ms Thủy 09/05/2022 - 08:56

Dịch sai: Cô ca sĩ

Reply

Leave a Comment