Home Việt Nam Những người làm du lịch kiếm bộn tiền trong dịp nghỉ cuối tuần kéo dài

Những người làm du lịch kiếm bộn tiền trong dịp nghỉ cuối tuần kéo dài

by Admin
It was a bonanza for tourism workers as hotels, restaurants and tourist attractions across the country operated at close to maximum capacity during the recently concluded three-day break.

Đó là một sự may mắn đối với những người làm ngành du lịch nhu khách sạn, nhà hàng và các điểm du lịch trên khắp cả nước đã hoạt động hết công suất trong kỳ nghỉ 3 ngày vừa rồi.

Tran Minh Phuc, a cyclo driver in Hue, earned around VND5 million ($218.26) a day during the long weekend that wrapped on Monday, 10 times higher than normal days.

Trần Minh Phúc, một người đạp xích lô ở Huế, kiếm được khoảng 5 triệu đồng (218,26 USD) một ngày trong những ngày cuối tuần kéo dài tới tận thứ hai, cao gấp 10 lần so với ngày thường.

He took tourists across the city’s iconic tourist attractions including the Truong Tien Bridge, the Ngo Mon Gate in front of the Imperial Citadel and the Dong Ba Market, charging VND150,000 for a 20-minute cyclo ride.

Anh đưa du khách đi khắp các điểm du lịch mang tính biểu tượng của thành phố bao gồm cầu Trường Tiền, Ngọ Môn trước cố đô và chợ Đông Ba, chi phí 150 nghìn đồng cho 20 phút đạp xích lô.

Phuc said he had switched to farming during the two years of the pandemic and returned to his old job after tourism activities in Hue resumed earlier this year.

Anh Phúc cho biết anh đã chuyển sang làm nông nghiệp trong suốt hai năm xảy ra đại dịch và quay trở lại công việc đạp xích lô sau khi các hoạt động du lịch ở Huế mở lại vào đầu năm nay.

During the holiday, he worked non-stop from 6 a.m. to 10 p.m. and had almost no time for lunch.

Trong kỳ nghỉ lễ, anh ấy làm việc không ngừng nghỉ từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối và hầu như không có thời gian cho bữa trưa.

Thua Thien-Hue Province, welcomed 35,000 visitors during the three-day break, six times higher than the New Year holiday.

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đón 35.000 lượt khách trong ba ngày nghỉ, cao gấp sáu lần so với kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Hotel occupancy rates reached 70-80 percent, with many three-to-five-star hotels in the downtown area operating at maximum capacity.

Tỷ lệ khách sạn kín phòng đạt 70 – 80%, với nhiều khách sạn từ 3 đến 5 sao ở khu vực trung tâm thành phố đã hoạt động tối đa công suất.

Nguyen Thi Khanh Huong, receptionist at a three-star hotel in downtown Hue, said they were fully booked between April 8 and 11, with guests mainly being runners participating in the VnExpress Marathon Imperial Hue.

Nguyễn Thị Khánh Hương, lễ tân một khách sạn 3 sao ở trung tâm thành phố Huế cho biết khách sạn đã kín chỗ trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến 11/4, với chủ yếu là các vận động viên tham gia giải VnExpress Marathon Imperial Huế.

“This is the first time my hotel was full after nearly two years.”

“Đây là lần đầu tiên khách sạn của tôi hết phòng sau gần 2 năm.”

Nguyen Hieu, CEO of tourism firm Vitamin Tours, which specializes in providing tours including hotel accommodation, said his company was busy during the holiday, with many last minute bookings.

Ông Nguyễn Hiếu, Giám đốc điều hành của công ty du lịch Vitamin Tours, chuyên cung cấp các tour du lịch bao gồm cả lưu trú cho biết công ty của ông bận rộn trong kỳ nghỉ lễ, với nhiều lịch đặt phòng vào phút chót.

Hieu said many three-star hotels in Sa Pa in the northern highlands and four-to-five star hotels in Ha Long, home to Ha Long Bay, were nearly fully booked April 9-10.

Ông Hiếu cho biết, nhiều khách sạn 3 sao ở Sa Pa thuộc vùng cao phía Bắc và khách sạn 4-5 sao ở Vịnh Hạ Long, gần như kín phòng từ ngày 9-10/4.

Two restaurants on Xuan Vien Street in Sa Pa with a capacity of about 1,000 guests were overcrowded during the holiday. The restaurant chain owner had to mobilize more staff to serve about 2,500-3,000 guests every day.

Hai nhà hàng trên đường Xuân Viên ở Sa Pa với sức chứa khoảng 1.000 khách đã quá tải trong dịp lễ. Ông chủ chuỗi nhà hàng đã phải huy động thêm nhân viên để phục vụ khoảng 2.500-3.000 khách mỗi ngày.

Le Tan Triet, sales and marketing director of Terracotta Hotel & Resort Da Lat in the Central Highlands resort town, said that they operated at 95 percent capacity during the holiday.

Ông Lê Tấn Triết, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của Terracotta Hotel & Resort Đà Lạt tại thị trấn nghỉ dưỡng Tây Nguyên, cho biết họ đã hoạt động hết 95% công suất trong kỳ nghỉ lễ.

Hoang Thuy Linh, deputy director of Marketing and Communication of leading tour operator Saigontourist, said they served more than 8,000 clients during the holiday.

Bà Hoàng Thùy Linh, Phó Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Công ty lữ hành hàng đầu Saigontourist, cho biết đã phục vụ hơn 8.000 lượt khách trong dịp lễ.

Most guests bought combo package tours to beach tourist hotspots such as Phu Quoc, Nha Trang, Quy Nhon and Da Nang.

Phần lớn khách mua trọn gói tới các điểm du lịch biển như Phú Quốc, Nha Trang, Quy Nhơn và Đà Nẵng.

“We see this as a positive signal, stirring bigger hopes for the long break for the Reunification Day (April 30) holiday,” Linh said.

“Chúng tôi nhìn thấy tín hiệu tích cực, khơi dậy những hi vọng cho kỳ nghỉ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,” bà Linh nói.

Da Nang City received nearly 80,000 tourists during the holiday, around eight times higher than New Year holiday.

Thành phố Đà Nẵng đã đón gần 80,000 du khách vào kỳ nghỉ vừa qua, cao hơn 8 lần so với dịp lễ năm mới.

Cao Tri Dung, chairman of Da Nang Tourism Association, said firms were optimistic and excited about the revival of the domestic tourism market after nearly two years.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết các doanh nghiệp lạc quan và vui mừng trước sự hồi sinh của thị trường du lịch trong nước sau gần hai năm.

“This weekend holiday has generated a good momentum, an opportunity for localities and businesses to practice, stabilize personnel and improve quality to welcome back tourists during the upcoming holiday at the end of April,” Dung said.

“Kỳ nghỉ dịp cuối tuần này đã tạo đà tốt, là cơ hội để các địa phương, doanh nghiệp tập dượt, ổn định nhân sự, nâng cao chất lượng để đón du khách trở lại trong dịp nghỉ lễ cuối tháng 4 sắp tới”, ông Dũng nói.

The three-day weekend, including the Hung Kings commemoration day on Sunday, came a week after the Health Ministry announced that the Covid-19 pandemic showed signs of winding down in the country, with drops in infections, severe cases and deaths. It said the pandemic has been brought under control.

Ba ngày cuối tuần, bao gồm cả ngày Giỗ Tổ Hùng Vương vào chủ nhật, một tuần sau khi Bộ Y tế thông báo rằng đại dịch Covid-19 có dấu hiệu giảm trên cả nước, với số ca mắc, ca chuyển nặng và ca tử vong giảm. Bộ cho biết đại dịch đã được kiểm soát.

The Reunification Day and Labor Day fall during the weekend, which means people will have two extra days off, totalling a four-day break.

Ngày giải phóng miền Nam và ngày quốc tế lao động rơi vào cuối tuần, người dân sẽ có hai ngày nghỉ bù, tổng số ngày nghỉ là 4 ngày.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/travel/vietnam-tourism-workers-cash-in-on-long-weekend-rush-4450593.html

Từ mới:

bonanza (n) /bəˈnæn.zə/ : sự phát đạt, sự thịnh vương, sự may mắn

iconic (adj) /aɪˈkɒn.ɪk: có tính biểu tượng, hình tượng

receptionist (n)  /rɪˈsep.ʃən.ɪst/ : lễ tân

accommodation (n)  /əˌkɒm.əˈdeɪ.ʃən/ : phòng ỏ, phòng đủ tiện nghi

mobilize (v)  /ˈməʊ.bɪ.laɪz: huy động, vận động, động viên

stirring (adj)  /ˈstɜː.rɪŋ/ : sôi nổi, kích thích, kích động

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment