Home Việt Nam NovaWorld Phan Thiết, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện

NovaWorld Phan Thiết, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện

by Admin
Air evacuation services using helicopters and business jets will be an integral part of the NovaWorld healthcare experience.

Dịch vụ sơ tán bằng trực thăng và phản lực thương gia sẽ là một phần không thể thiếu khi trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ tại NovaWorld.

The health tourism sector is gradually recovering from the interruptions caused by Covid-19, according to a December 2021 analysis by the Institute of Global Health. The industry is expected to grow at an average of 20.9 annually in the period 2020 – 25.

Theo phân tích của Viện y tế toàn cầu vào tháng 12 năm 2021, du lịch sức khoẻ đang dần khôi phục sau khoảng thời gian gián đoạn vì covid 19. Lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ tăng trưởng trung bình hằng năm khoảng 20.9% trong giai đoạn 2020-2025.

Medical tourists are frequently wealthier and travel more. They are also willing to spend a lot of money on health and wellness-related travel experiences, services and amenities.

Khách du lịch chăm sóc sức khỏe ngày càng có điều kiện và đi du lịch nhiều hơn. Họ sẵn sàng chi nhiều tiền cho các trải nghiệm, dịch vụ và tiện nghi liên quan đến sức khoẻ.

In light of this potential, projects focusing on the growth of wellness are attracting investors’ attention.

Trước tiềm năng này, các dự án chú trọng phát triển vào sức khoẻ đang thu hút các nhà đầu tư.

NovaWorld Phan Thiet (Binh Thuan Province) is set to offer medical emergency services by helicopter and business jet amid the revival of health tourism in Vietnam.

NovaWorld Phan Thiết (Bình Thuận) được thiết lập để cung cấp dịch vụ cấp cứu bằng máy bay trực thăng và máy bay thương mại trong bối cảnh lĩnh vực du lịch sức khỏe đang hồi sinh tại Việt Nam.

In March Novaland, the project developer signed an agreement with Vietstar Airlines and leading hospitals to provide immersive services, including emergency airlift from its various projects to hospitals and vice versa.

Vào tháng 3, Novaland, đơn vị phát triển dự án đã ký thỏa thuận với Vietstar Airlines và các bệnh viện hàng đầu để cung cấp đa dạng các dịch vụ, bao gồm dịch vụ vận chuyển khẩn cấp từ các nơi khác nhau đến bệnh viện và ngược lại.

Vietstar Airlines will bring some of the world’s premier jet aircraft to Vietnam like Legacy, Gulfstream and Airbus and the AgustaWestland Leonardo AW139 helicopter.

Vietstar Airlines sẽ đưa một số máy bay phản lực hàng đầu thế giới đến Việt Nam như Legacy, Gulfstream và Airbus và máy bay trực thăng AgustaWestland Leonardo AW139.

The Gulfstream is notable for its cutting-edge technology, first-class cabin capacity and transcontinental range, and has been compared to “flying mansions.”

Gulfstream nổi tiếng nhờ công nghệ tối tân, không gian cabin đẳng cấp, có tầm bay xuyên lục địa, được ví như những “dinh thự bay”.

The airplane and helicopter emergency services do not just promise a high-end experience for affluent people but are also of great medical importance.

Các dịch vụ khẩn cấp trên máy bay và trực thăng hứa hẹn không chỉ là trải nghiệm cao cấp cho giới thượng lưu mà còn có ý nghĩa lớn về mặt y khoa.

According to Associate Professor Dr Do Kim Que, deputy director of United Hospital, evacuation by air has the greatest impact in many circumstances when patients are in a medical emergency. For instance, the ‘golden’ period for emergency treatment for people with a heart or brain stroke is measured in hours.

Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoa Kỳ, việc sơ tán bằng đường hàng không phát huy tối đa tác dụng trong nhiều trường hợp khi bệnh nhân đang cấp cứu. Ví dụ, với người bị đột quỵ tim hoặc não khoảng thời gian ‘vàng’ để cấp cứu được tính bằng giờ.

“In future this transportation team will also provide a lifetime chance for those who require organ transplantation. Because acquiring permission to transfer by civilian aircraft is a complicated process.”

“Trong tương lai, đội vận chuyển này cũng sẽ mang đến cơ hội sống cho những người cần cấy ghép nội tạng. Bởi vì việc xin phép chuyển giao bằng máy bay dân dụng là một quá trình phức tạp.”

Bui Tuong Chi, director of commercial business and ground operations at Vietstar Airlines, said the company would deploy the medical emergency team to transport emergency patients to Hanoi, HCMC and overseas.

Ông Bùi Tường Chi, Giám đốc kinh doanh thương mại và khai thác mặt đất của Vietstar Airlines cho biết, hãng sẽ triển khai đội cấp cứu y tế để vận chuyển bệnh nhân cấp cứu đi Hà Nội, TP HCM và ra nước ngoài.

Patients will be received and transported by a technical team comprising doctors along with pilots and ground support.

Bệnh nhân sẽ được tiếp nhận và di chuyển bởi đội ngũ kỹ thuật bao gồm các bác sĩ cùng với phi công và đội hỗ trợ mặt đất.

An ambulance, pacemaker, sputum suction machine, oxygen, and other specialized medical equipment will be provided onboard if required. The aircraft will also have at least one doctor and a nurse and a care team.

Xe cấp cứu, máy trợ tim, máy hút đờm, bình oxy và các thiết bị y tế chuyên dụng khác sẽ được cung cấp trên khoang máy bay theo nhu cầu. Máy bay cũng sẽ có ít nhất một bác sĩ và một y tá và một đội chăm sóc.

Chi said: “Medical emergency services are the optimal choice for doctors to access and save patients’ lives in time. To service a variety of clients, we will select helicopters and jets with the appropriate flight range”.

Bà Chi cho biết: “Dịch vụ cấp cứu y tế là lựa chọn tối ưu để các bác sĩ có thể tiếp cận và cứu sống bệnh nhân kịp thời. Để phục vụ nhiều đối tượng khách hàng, chúng tôi sẽ lựa chọn máy bay trực thăng và máy bay phản lực có cự ly bay phù hợp”.

The medical emergency transportation service is an outcome of Novaland’s efforts to create an ecosystem of high-end healthcare services that meet the demanding needs of VIP customers, thereby improving the quality of healthcare tourism services and making NovaWorld Phan Thiet an international wellness tourism destination.

Dịch vụ vận chuyển cấp cứu y tế là kết quả nỗ lực của Novaland nhằm tạo ra một hệ sinh thái các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cao cấp đáp ứng nhu cầu khắt khe của khách hàng VIP, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch chăm sóc sức khỏe và đưa NovaWorld Phan Thiết trở thành điểm đến du lịch chăm sóc sức khỏe quốc tế.

During a helicopter tour of NovaWorld Phan Thiet, the 2021 Miss Earth, Destiny Wagner, Belize, was impressed with the project’s comprehensive and self-contained service.

Trong chuyến tham quan trực thăng tại NovaWorld Phan Thiết, Hoa hậu Trái đất năm 2021, Destiny Wagner, Belize, đã rất ấn tượng với dịch vụ khép kín và toàn diện của dự án.

“Novaland has done an excellent job of combining tourism, resorts, and healthcare into one project. NovaWorld will not just be a real estate brand, but also a lifestyle.”

“Novaland đã hoàn thành xuất sắc việc kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng và y tế vào một dự án. NovaWorld sẽ không chỉ là một thương hiệu bất động sản mà còn là một phong cách sống.”

The 1,000-hectare NovaWorld Phan Thiet has hundreds of international facilities like the 10,000-seat Arena indoor sports and entertainment center, a 36-hole PGA golf course, a 3,500-seat ATP tennis arena, a 42-kilometer international marathon course, a theme park, a 25-hectare water park, more than 20 international hotels and resorts, etc.

NovaWorld Phan Thiết rộng 1.000 ha có hàng trăm tiện ích mang tầm quốc tế như trung tâm thể thao giải trí trong nhà Arena 10.000 chỗ ngồi, sân golf PGA 36 lỗ, sân tennis ATP 3.500 chỗ, sân marathon quốc tế 42 km, công viên chủ đề, công viên nước rộng 25ha, hơn 20 khách sạn và khu nghỉ dưỡng quốc tế, v.v.

In the last two years NovaGroup has signed agreements with several major hospitals and prestigious healthcare brands, both local and foreign.

Trong hai năm gần đây tập đoàn Nova đã ký thoả thuận với một số bệnh viện lớn và thương hiệu chăm sóc y tế có uy tín cả trong và ngoài nước.

Thanks to well-planned and comprehensive investment in utilities, services and experiences, NovaWorld Phan Thiet is expected to become an international destination serving a variety of tourism needs like MICE and wellness and raising Vietnam’s profile on the global resort tourism map.

Nhờ sự đầu tư bài bản và toàn diện cho tiện ích, dịch vụ và trải nghiệm, NovaWorld Phan Thiết được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến quốc tế phục vụ các nhu cầu du lịch như MICE, chăm sóc sức khỏe và nâng tầm Việt Nam trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng toàn cầu.

Nguồn : https://e.vnexpress.net/news/business/novaworld-phan-thiet-to-offer-comprehensive-wellness-experience-4446932.html

Từ mới:

evacuation (n) /ɪˌvæk.juˈeɪ.ʃən/ : sự di tản, di cư

amenities (n)  /əˈmiː.nə.ti/ : tiện nghi, tính nhã nhặn

mansions (n)  /ˈmæn.ʃənz/ : lâu đài, biệt thự

affluent (Adj)  /ˈæf.lu.ənt/ : giàu có, thịnh vượng

circumstances (n) /ˈsɜː.kəm.stɑːns/ : hoàn cảnh, trường hợp, tình huống

prestigious (Adj)  /presˈtɪdʒ.əs: có uy tín, có thanh thế

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment