Home Việt Nam Doanh nghiệp, người lao động ở Hội An hy vọng vào sự hồi sinh ngành du lịch

Doanh nghiệp, người lao động ở Hội An hy vọng vào sự hồi sinh ngành du lịch

by Thu Hà
Tourism dependent businesses and workers in Hoi An are eager to welcome tourists back and recharge careers that have been dormant for two years.

Các doanh nghiệp và người lao động dựa vào du lịch ở Hội An háo hức chờ đón sự trở lại của du khách và khôi phục kinh doanh sau 2 năm ngừng hoạt động.

Hotels, restaurants and other tourist facilities in the ancient town have been renovating their facilities. The town has shown signs of regaining its pre-pandemic bustle.

Khách sạn, nhà hàng và các cơ sở du lịch khác trong thị trấn đang cải tạo cơ sở vật chất. Thị trấn đã có dấu hiệu tích cực trong việc lấy lại sự nhộn nhịp như trước đại dịch.

When colorful hot air balloons were arranged along the Hoai River on March 24 as part of a series of events to welcome the National Tourism Year 2022, many hotels opened their doors to welcome guests and coffee shops began to get crowded.

Những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu được bố trí dọc sông Hoài vào ngày 24 tháng 3 là một phần trong chuỗi sự kiện chào đón năm du lịch quốc gia 2022, nhiều khách sạn mở cửa để chào đón khách du lịch và các quán cà phê bắt đầu đông khách.

Ten days ago, a restaurant chain along Cua Dai beach hired people to clean up the facility and rearrange tables and chairs, and install outdoor lighting. Some shops have been buying more artificial grass to spread on the sand.

Mười 10 ngày trước, một chuỗi nhà hàng dọc bãi biển Cửa Đại đã thuê người về dọn dẹp cơ sở vật chất và sắp xếp lại bàn ghế, lắp đèn sáng ngoài trời. Một vài cửa hàng đã mua thêm cỏ nhân tạo để trải lên bãi cát.

Nguyen Le Quyen, 25, manager of the Hoa Hung restaurant on Cua Dai, said that before the pandemic the restaurant used to serve 500 guests at a time.

Nguyễn Lệ Quyên, 25 tuổi là quản lý nhà hàng Hòa Hưng ở biển Cửa Đại, nói rằng trước đại dịch nhà hàng có thể phục vụ tới 500 khách 1 lúc.

“Though we have resumed operations after a long time of closure due to the pandemic, we only have a few customers a day. There are days we only sell a few coconuts,” she said.

Cô chia sẻ :” Dù hoạt động đã được nối lại sau một thời gian dài đóng cửa vì đại dịch, nhưng chúng tôi chỉ có vài khách mỗi ngày. Có ngày chỉ bán được một vài trái dừa.”

Quyen said she was expecting the reopening of international tourism will help tourism-reliant workers to “revive” after nearly two years of struggling with the pandemic.

Quyên nói cô hi vọng sẽ mở cửa lại cho khách du lịch quốc tế để giúp những người lao động phụ thuộc vào du lịch ” tái sinh” sau hai năm vật lộn với đại dịch.

This year, Hoi An has organized many tours for tourists to experience what officials call green tourism products.

Năm nay, Hội An tổ chức nhiều tour cho du khách trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh theo cách gọi của các nhà chức trách.

The Thanh Dong organic vegetable village in Cam Thanh Commune has become famous for its green gardens. Over the last few days, residents have been doing their farm work with greater enthusiasm, hoping that tourists will return soon.

Làng rau hữu cơ Thanh Đông, xã Cẩm Thành đã trở nên nổi tiếng với vườn rau xanh mướt. Trong vài ngày qua, người dân đã làm công việc ở nông trại hăng hái hơn, với hi vọng du lịch sẽ trở lại sớm hơn.

Dinh Thi Mien, 68, one of 10 vegetable growing households in Thanh Dong, said that in the past, the vegetable garden had opened its doors to serve tourists and sell organic vegetables to them and local restaurants. This helped them earn about VND6-7 million a month, she said.

Bà Định Thị Miến, 68 tuổi, là một trong 10 hộ trồng rau ở Thanh Đông nói rằng, trước đây các vườn rau đã mở cửa phục vụ khách du lịch và bán các sản phẩm hữu cơ cho họ và các nhà hàng địa phương. Điều này giúp họ kiếm được 6-7 triệu mỗi tháng.

However, they were badly affected as tourism activities were suspended because of the pandemic.

Tuy nhiên những vườn rau đã bị ảnh hưởng nặng nề vì các hoạt động du lịch bị tạm ngưng bởi đại dịch.

In her 400-square-meter garden, Mien grows a variety of herbs and veggies including basil, perilla, chili, eggplant, zucchini and lemon.

Trong 400 mét vuông vườn, bà Miến trồng đa dạng các loại rau thơm gồm húng quế, tía tô, ớt, cà tím, bí ngòi và chanh.

She felt happy to hear that Vietnam has fully reopened international tourism and is eager for tourists to return after a long time.

Bà cảm thấy hạnh phúc khi nghe tin Việt Nam hoàn toàn mở cửa du lịch cho khách quốc tế và hồ hởi đón khách du lịch sau khoảng thời gian dài.

Nguyen Van Chuc, 66, who manages the vegetable village, said some travel companies have contacted him to bring back tourists.

Nguyễn Văn Chúc, 66 tuổi, một quản lý ở làng rau, nói rằng một vài công ty du lịch đã ký hợp đồng với ông để đón khách du lịch quay lại.

“We want to see the return of tourists but we are also a little worried about catching Covid infections from tourists as most of us are over 60 years old,” Chuc said.

Ông Chúc nói ” Chúng tôi mong muốn nhìn thấy sự trở lại của du lịch nhưng cũng lo lắng việc lây nhiễm Covid từ khách du lịch vì đa phần chúng tôi đều đã ngoài 60.”

Tran Van Khoa, director of the Jack Tran Tours Hoi An Tourism Company, which specializes in operating eco-tours, said although it was not yet the peak summer vacation, many groups of tourists were ready to visit Hoi An.

Trần Văn Khoa, Giám đốc Công ty Du lịch Jack Tran Tours Hội An chuyên điều hành các tour du lịch sinh thái nói rằng mặc dù chưa tới đỉnh điểm của kỳ nghỉ mùa hè nhưng nhiều nhóm du lịch đã sẵn sàng để tới thăm Hội An.

“I hope the National Tourism Year event would be a turning point in reviving tourism in Quang Nam and neighboring localities like Da Nang and Hue,” he said.

” Tôi hi vọng sự kiện năm du lịch quốc gia 2022 sẽ là bước ngoặt cho sự hồi sinh của du lịch tỉnh Quảng Nam và các vùng lân cận như Đà Nẵng và Huế.” ông nói thêm.

Khoa said his company currently has more than 30 employees, about 80 percent of pre-pandemic levels.

Ông Khoa cho biết hiện công ty của ông đã có hơn 30 nhân viên, khoảng 80% so với mức trước đại dịch.

Quang Nam Province is hoping to welcome 4.2 million domestic tourists this year and targets tourism revenues of VND6 trillion ($263 million).

Tỉnh Quảng Nam hi vọng sẽ đón 4.2 triệu khách du lịch trong nước năm nay và mục tiêu doanh thu từ du lịch sẽ là 6 tỉ.

In 2019, the year before the onset of the pandemic, it received 7.6 million visitors, over half of them foreigners.

Năm 2019, một năm trước khi đại dịch tấn công, tỉnh đón 7.6 triệu khách du lịch, hơn 1 nửa khách là người nước ngoài.

Vietnam, which closed inbound tourism in March 2020, allowed foreign visitors quarantine-free entry from March 15 after nearly two years of stringent restrictions.

Việt Nam đóng cửa du lịch trong nước vào tháng 3 năm 2020, và cho phép khách nước ngoài nhập cảnh mà không cần cách ly từ ngày 15 tháng 3 sau gần 2 năm hạn chế nghiêm ngặt.

It has also resumed its visa waiver policy for citizens from 24 countries, including Japan, South Korea and several European economies.

Việt Nam cũng đã tiếp tục chính sách miễn thị thực cho công dân từ 24 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nền kinh tế châu Âu.

Nguồn: https://e.vnexpress.net/news/travel/hoi-an-businesses-workers-pin-hopes-on-tourism-revival-4443589.html

Từ mới:

eager (adj) /ˈiː.ɡər/ : háo hức, hăm hở

dormant (adj)  /ˈdɔː.mənt: không hoạt động, im lìm

bustle (v) /ˈbʌs.əl: hối hả, rối rít, bận rộn

artificial (adj) /ˌɑː.tɪˈfɪʃ.əl: nhân tạo, giả tạo

zucchini (n) /zuˈkiː.ni: cây bí, quả bí ngòi

stringent (adj) /ˈstrɪn.dʒənt: nghiêm ngặt, nghiêm khắc

 

 

 

 

 

 

 

You may also like

Leave a Comment