Home Việt Nam Tiểu thuyết viễn tưởng của Việt Nam xuất bản ở Bắc Mỹ

Tiểu thuyết viễn tưởng của Việt Nam xuất bản ở Bắc Mỹ

by Mai Lan
Canada’s Ukiyoto Publishing has released the English version of ‘Rung Doi’ (Hungry Forest) by Nguyen Trong Luan in North America.

Nhà xuất bản Ukiyoto của Canada đã phát hành phiên bản tiếng Anh tại Bắc Mỹ tác phẩm  ‘Rung Doi’ (Rừng đói khát) của tác giả Nguyễn Trọng Luân.

The book tells the story of D76 unit soldiers, from their beginnings as cassava diggers to their departure from Laos to the battlefields of the Central Highlands in Vietnam.

Tác phẩm kể về câu chuyện của những người lính đơn vị D76, từ thuở mới vào nghề đào sắn đến khi từ Lào về chiến trường Tây Nguyên, Việt Nam.

D76 was assigned a special task that had nothing to do with combat. They were told to go around Laos to dig up cassava, slice it, dry it and bring it to the base to feed the hungry soldiers in their base. It was their first mission during the first few months of war.

D76 được giao một nhiệm vụ đặc biệt không liên quan gì đến chiến đấu. Họ được bảo phải đi khắp đất nước Lào để đào sắn, thái lát, phơi khô và đem về căn cứ để nuôi những người lính đang đói trong căn cứ của mình. Đó là nhiệm vụ đầu tiên của họ trong vài tháng đầu tiên của cuộc chiến.

But these soldiers were starving themselves when they went out hunting for food in the cold forest. Though they didn’t participate in the fight, many died of malaria.

Nhưng những người lính này đã chết đói khi họ đi săn tìm thức ăn trong khu rừng lạnh giá. Mặc dù họ không tham gia chiến đấu, nhưng nhiều người đã chết vì bệnh sốt rét.

The book, first published in Vietnam in 2016, was well-received back home.

Tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2016 và đã được đón nhận nồng nhiệt ở quê nhà.

The English version was translated by Vo Thi Anh Tuyet, Don Bumstead and Cao Tran Viet Nga.

Bản tiếng Anh do Võ Thị Ánh Tuyết, Don Bumstead và Cao Trần Việt Nga dịch.

Both the paperback and e-book versions are being sold on Amazon and Ukiyoto Publishing’s website.

Cả phiên bản sách bìa mềm và sách điện tử đều đang được bán trên Amazon và trang web của Nhà xuất bản Ukiyoto.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/culture/vietnamese-fiction-novel-published-in-north-america-4439970.html

Từ mới:

cassava (n)                    /kəˈsɑː.və/                        cây sắn

battlefield (n)                /ˈbæt.əl.fiːld/                     chiến trường

combat (n)                    /ˈkɒm.bæt/                         trận chiến, trận đánh

malaria (n)                    /məˈleə.ri.ə/                        bệnh sốt rét

paperback (n)              /ˈpeɪ.pə.bæk/                       sách bìa mềm

You may also like

Leave a Comment