Home Việt Nam Tiền vệ Quang Hải quyết tâm rời CLB Hà Nội

Tiền vệ Quang Hải quyết tâm rời CLB Hà Nội

by Mai Lan
Nguyen Quang Hai wants a new challenge in Europe and he will play only two more domestic games before leaving.

Nguyễn Quang Hải muốn thử thách mới ở châu Âu và anh sẽ chỉ chơi hai trận trong nước nữa trước khi lên đường.

After Hanoi FC’s V. League game Wednesday, Hai, who scored the winning goal, discussed his future with club owner Do Quang Hien.

Sau trận đấu của Hà Nội FC tại V. League hôm thứ Tư, Hải, người ghi bàn thắng quyết định, đã bàn bạc với chủ CLB ông Đỗ Quang Hiển về tương lai của anh .

The 25-year-old midfielder said that he wants to play football outside of Vietnam for a year. He admitted that there were many Vietnamese players who tried to play football abroad but failed. However, he’s not afraid of failure and wants a fresh start. Hai also expressed the desire to return to Hanoi after his spell in Europe.

Tiền vệ 25 tuổi cho biết anh muốn chơi bóng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam trong một năm. Anh thừa nhận có nhiều cầu thủ Việt Nam từng thử đá ở nước ngoài nhưng không thành công. Tuy nhiên, anh ấy không sợ thất bại và muốn có một khởi đầu mới. Hải cũng bày tỏ mong muốn được trở lại Hà Nội sau thời gian thi đấu ở châu Âu.

This is the first time that Hai spoke to Hien directly about his contract. In previous meetings, he worked with Hien’s son Do Vinh Quang, who is also the club president.

Đây là lần đầu tiên Hải nói chuyện trực tiếp với ông Hiển về hợp đồng của mình. Trong những lần gặp trước, anh đã làm việc với con trai bầu Hiển là Đỗ Vinh Quang, hiện cũng là chủ tịch CLB.

Hai’s contract with Hanoi will expire on April 12. He would only accept an extension if the club let him play in Europe on loan this year. Quang hasn’t approved this proposal.

Hợp đồng của Hải với Hà Nội sẽ hết hạn vào ngày 12 tháng 4. Anh chỉ chấp nhận gia hạn nếu CLB để anh sang châu Âu thi đấu theo dạng cho mượn trong năm nay. Ông Quang vẫn chưa chấp thuận đề xuất này.

In 2019, Hanoi let right-back Doan Van Hau go to Dutch club SC Heerenveen on loan for a year.

Năm 2019, Hà Nội đã để hậu vệ phải Đoàn Văn Hậu đến CLB Hà Lan SC Heerenveen theo dạng cho mượn có thời hạn 1 năm.

Another source confirmed to VnExpress that everything was decided and Hai would only play two more games for Hanoi this season.

Một nguồn tin khác khẳng định với VnExpress rằng mọi chuyện đã được định đoạt và Hải sẽ chỉ chơi thêm hai trận nữa cho Hà Nội trong mùa giải năm nay.

A product of Hanoi’s youth academy, Hai has won every possible domestic title with the club, along with the 2018 Vietnam Golden Ball. He promised not to join any other club in Vietnam after leaving Hanoi. Earlier this week, a V. League club offered Hai a contract with great incentives and salary, but he turned it down.

Là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Hà Nội, Hải đã giành được mọi danh hiệu quốc nội có thể cùng CLB, cùng Quả bóng vàng Việt Nam 2018. Anh hứa sẽ không gia nhập bất kỳ câu lạc bộ nào khác ở Việt Nam sau khi rời Hà Nội. Đầu tuần này, một CLB ở V. League đã đề nghị với Hải một bản hợp đồng với mức lương và nhiều ưu đãi nhưng anh đã từ chối.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/football/star-midfielder-set-to-depart-vietnam-for-europe-4440509.html

Từ mới:

domestic (adj)            /dəˈmes.tɪk/                    nội địa, trong nước

desire (n)                    /dɪˈzaɪər/                         sự khao khát, mong muốn

extension (n)              /ɪkˈsten.ʃən/                     sự kéo dài, gia hạn

proposal (n)                /prəˈpəʊ.zəl/                    sự đề xuất

incentive (n)                /ɪnˈsen.tɪv/                      sự khuyến khích, thúc đẩy

You may also like

Leave a Comment