Home Việt Nam Netflix ra mắt phim mới tại Việt Nam

Netflix ra mắt phim mới tại Việt Nam

by Mai Lan
Netflix’s upcoming movie, ‘A Tourist’s Guide to Love,’ will be filmed in Vietnam next month, with the participation of international and local stars.

Bộ phim sắp ra mắt của Netflix, ‘A Tourist’s Guide to Love’, sẽ được khởi quay tại Việt Nam vào tháng tới, với sự tham gia của các ngôi sao trong nước và quốc tế.

According to a Netflix representative, the movie will be filmed in April in five tourist destinations in Vietnam, including Da Nang, Hoi An, Ha Giang, Hanoi, and Ho Chi Minh City.

Theo người đại diện của Netflix, phim sẽ bấm máy vào tháng 4 tại 5 địa điểm du lịch của Việt Nam là Đà Nẵng, Hội An, Hà Giang, Hà Nội, TP HCM.

Directed by Steven Tsuchida, this is the first international production to film in Vietnam since the global pandemic.

Do Steven Tsuchida đạo diễn, đây là tác phẩm quốc tế đầu tiên được làm phim tại Việt Nam kể từ sau đại dịch toàn cầu.

Written by Vietnamese-American Eirene Donohue and inspired by her travels to explore her roots, the story follows a travel executive who experiences an unexpected breakup and decides to accept an assignment to learn about the tourist industry in Vietnam.

Được viết bởi Eirene Donohue, người Mỹ gốc Việt và lấy cảm hứng từ những chuyến du lịch khám phá về gốc gác của cô, câu chuyện kể về một chuyên viên điều hành du lịch trải qua một cuộc chia tay bất ngờ và quyết định nhận sự phân công tìm hiểu về ngành du lịch tại Việt Nam.

Along the way, she finds adventure and romance with her Vietnamese expat tour guide when they decide to hijack the tour bus to explore life and love off the beaten path.

Trên đường đi, cô ấy tìm thấy sự phiêu lưu và lãng mạn với người hướng dẫn viên du lịch Việt Nam của mình khi họ quyết định cướp chiếc xe buýt du lịch để khám phá một cuộc sống và tình yêu ít người biết tới.

The movie will feature stars like American actress Rachel Leigh Cook, Vietnamese-American actor Scott Ly and Vietnamese actresses Truc Tran and Le Thien.

Phim có sự tham gia của các ngôi sao như nữ diễn viên người Mỹ Rachel Leigh Cook, nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Scott Ly và hai nữ diễn viên gốc Việt là Trúc Trần và Lê Thiện.

“With Vietnam’s rich culture and breathtaking sites taking centerstage, the production will also involve over 200 local crew members and vendors including those in the production, domestic travel and retail industries,” Netflix stated.

Netflix cho biết: “Cùng với nền văn hóa phong phú và những địa điểm hấp dẫn của Việt Nam làm trung tâm, việc sản xuất cũng sẽ có sự tham gia của hơn 200 thành viên đội công tác địa phương và nhà cung cấp, bao gồm cả những người trong ngành sản xuất, du lịch nội địa và bán lẻ”.

Rachael Leigh Cook, the main character and producer of the movie, said the film “presents a compelling love letter to Vietnam in all its glory, with heart and humor“.

Rachael Leigh Cook, nhân vật chính và nhà sản xuất của bộ phim, cho biết rằng bộ phim sẽ “gửi tặng Việt Nam một bức thư tình hấp dẫn với tất cả sự vinh quang, bằng cả trái tim và sự hài hước”.

Born in 1979, Cook has featured in many movies likes ‘The Baby-Sitters Club’ (1995), ‘She’s All That’ (1999), and ‘Into the West’ (2005).

Sinh năm 1979, Cook đã góp mặt trong nhiều bộ phim như “The Baby-Sitters Club” (1995), “She’s All That” (1999) và “Into the West” (2005).

Netflix, which launched its Vietnamese language website in October 2019, has 222 million subscribers in over 190 markets.

Netflix, ra mắt trang web tiếng Việt vào tháng 10 năm 2019, có 222 triệu người đăng ký tại hơn 190 thị trường.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/culture/netflix-to-film-new-movie-in-vietnam-4436539.html

Từ mới:

assignment (n)                 /əˈsaɪn.mənt/                        sự phân công, giao việc

hijack (v)                           /ˈhaɪ.dʒæk/                           chặn cướp (xe cộ)

breathtaking (adj)            /ˈbreθˌteɪ.kɪŋ/                        hấp dẫn, ngoạn mục

glory (n)                            /ˈɡlɔː.ri/                                  sự vẻ vang, vinh quang

humor (n)                           /ˈhjuː.mər/                             sự hài hước, hóm hỉnh

You may also like

1 comment

Thức 14/03/2022 - 18:53

It’s so nice. Thank you.

Reply

Leave a Comment