Home Việt Nam Bộ Thương mại yêu cầu các nhà phân phối nhập khẩu nhiều nhiên liệu hơn vì tình trạng thiếu hụt xăng dầu tiếp tục diễn ra

Bộ Thương mại yêu cầu các nhà phân phối nhập khẩu nhiều nhiên liệu hơn vì tình trạng thiếu hụt xăng dầu tiếp tục diễn ra

by Mai Lan
The Ministry of Industry and Trade has instructed 10 gasoline distributors to import 840,000 cubic meters of gasoline and 1.56 million cubic meters of diesel to overcome weeks-long shortages.

Bộ Công Thương đã chỉ đạo 10 đơn vị phân phối xăng dầu nhập khẩu 840.000 mét khối xăng và 1,56 triệu mét khối dầu diesel để khắc phục tình trạng khan hiếm kéo dài hàng tuần nay.

This is in addition to the extra 850,000 cubic meters of gasoline and diesel distributors imported in the last four weeks to increase supply after the Nghi Son Refinery cut output sharply due to ongoing liquidity issues.

Con số này cộng với việc các nhà phân phối xăng và dầu diesel đã nhập thêm 850.000 m3 trong bốn tuần qua để tăng nguồn cung sau khi Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn cắt giảm sản lượng mạnh do vấn đề thanh khoản đang diễn ra.

The 200,000 barrel-per-day refinery is currently operating at 55-60 percent of capacity. It typically meets a third of Vietnam’s needs, according to Reuters.

Với việc hiện đang hoạt động với 55-60% công suất, chỉ 200.000 thùng dầu được lọc mỗi ngày. Nhà máy chỉ đáp ứng được một phần ba nhu cầu của cả Việt Nam, theo Reuters .

Petrolimex will import over one million cubic meters and PVOil, nearly 489,000.

Petrolimex sẽ nhập khẩu hơn một triệu mét khối và PVOil là gần 489.000.

Retail gasoline prices reached a new peak earlier this week after having increased by 12.8 percent this year.

Giá xăng bán lẻ đạt đỉnh mới vào đầu tuần này sau khi tăng 12,8% trong năm nay.

As gasoline stations in the south continued to report shortages, the government on Wednesday said it would auction 102 million tons of RON 92 gasoline from the national reserves this month.

Do các trạm xăng ở miền Nam tiếp tục thông báo tình trạng thiếu hụt, chính phủ hôm thứ Tư cho biết họ sẽ bán đấu giá 102 triệu tấn xăng RON 92 từ kho dự trữ quốc gia trong tháng này.

Vietnam imported 803,000 cubic meters of petroleum products in the first half of February, a significant jump from an average monthly amount of 500,000 cubic meters, government data showed.

Theo dữ liệu của chính phủ, Việt Nam đã nhập khẩu 803.000 mét khối các sản phẩm xăng dầu trong nửa đầu tháng Hai, một bước nhảy vọt đáng kể so với mức trung bình 500.000 mét khối hàng tháng.

Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/economy/trade-ministry-tells-distributors-to-import-more-fuel-as-shortage-continues-4431865.html

Từ mới:

instruct (v)                      /ɪnˈstrʌkt/                      chỉ dẫn, chỉ dạy

liquidity (n)                    /lɪˈkwɪd.ə.ti/                   tính thanh khoản

retail (n)                         /ˈriː.teɪl/                           bán lẻ

auction (v)                    /ˈɔːk.ʃən/                           buổi đấu giá

significant (adj)            /sɪɡˈnɪf.ɪ.kənt/                 quan trọng, đáng kể

 

You may also like

Leave a Comment