Home Việt Nam Hãng taxi Vinasun sa thải 2.500 nhân viên

Hãng taxi Vinasun sa thải 2.500 nhân viên

by Mai Lan
Taxi company Vinasun laid off more than 2,500 employees, including some 1,800 drivers last year with the Covid-19 pandemic causing business to shrink significantly.

Công ty taxi Vinasun đã sa thải hơn 2.500 nhân viên, trong đó có khoảng 1.800 tài xế vào năm ngoái với việc đại dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh suy giảm đáng kể.

According to its newly released financial report, Vinasun had 1,877 employees at the end of 2021, down more than 2,500 people against the beginning of the year. It laid off some 1,900 employees in the last quarter alone.

Theo báo cáo tài chính mới công bố, Vinasun có 1.877 nhân viên vào cuối năm 2021, giảm hơn 2.500 người so với đầu năm. Họ đã sa thải khoảng 1.900 nhân viên chỉ trong quý vừa qua.

The recovery of the transport market after the prolonged social distancing was not as fast as expected, resulting in low workload and a large number of cars idling in in parking lots, Vinasun deputy general director Ta Long Hy told VnExpress Saturday, explaining the downsizing,

Phó tổng giám đốc Vinasun Tạ Long Hỷ trao đổi với VnExpress hôm thứ Bảy và giải thích về việc cắt giảm quy mô là do sự phục hồi của thị trường vận tải sau thời gian xa cách xã hội kéo dài không nhanh như mong đợi, dẫn đến khối lượng công việc ít và một lượng lớn ô tô chạy không hoạt động trong các bãi đậu xe.

“Some people wanted to change jobs, return to their hometowns or were stranded in pandemic-hit areas, which was another contributing factor to the sharp increase in the people leaving their jobs,” he added.

Ông nói thêm: “Một số người muốn thay đổi công việc, trở về quê hương của họ hoặc bị mắc kẹt trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi đại dịch, đó là một yếu tố góp phần làm tăng mạnh số người từ bỏ việc làm của họ.

2021 is the third consecutive year Vinasun has drastically cut its staff. It had laid off approximately 1,000 and 1,400 people in 2019 and 2020, respectively.

Năm 2021 là năm thứ ba liên tiếp Vinasun cắt giảm mạnh nhân sự. Nó đã sa thải khoảng 1.000 và 1.400 người tương ứng vào năm 2019 và 2020.

Vinasun recorded revenues of VND484 billion ($21 million) last year, down more than 50 percent against 2020, and made after-tax losses of VND280 billion, nearly four times its original estimate.

Năm ngoái, Vinasun ghi nhận doanh thu 484 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2020 và lỗ sau thuế 280 tỷ đồng, gần gấp bốn lần ước tính ban đầu.

The company has been making losses for two consecutive years and if the situation does not improve this year, its stock may be delisted on the Ho Chi Minh Stock Exchange.

Công ty đã thua lỗ trong hai năm liên tiếp và nếu tình hình không được cải thiện trong năm nay, cổ phiếu của công ty có thể bị hủy niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/business/companies/taxi-firm-vinasun-lays-off-2-500-employees-4422769.html

Từ mới:

shrink (v)                  /ʃrɪŋk/                    thu nhỏ, teo nhỏ lại

prolonged (adj)        /prəˈlɒŋd/              kéo dài, được nối dài thêm

idle (adj)                    /ˈaɪ.dəl                  ngồi không, không có việc làm

consecutive (adj)     /kənˈsek.jə.tɪv/      liên tục, liên tiếp
delist (v)                    /diːˈlɪst/                  gỡ cái gì đó khỏi danh sách

You may also like

Leave a Comment