Home Thế giới Triều Tiên bắn thử tên lửa hành trình tầm xa

Triều Tiên bắn thử tên lửa hành trình tầm xa

by Mai Lan
North Korea test fired long-range cruise missiles and short-range ballistic missiles this week, state media said Friday, part of a record-breaking streak of launches this year.

Truyền thông quốc gia cho biết hôm thứ Sáu tuần này Triều Tiên đã phóng thử tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đạn đạo tầm ngắn, một phần trong chuỗi các vụ phóng kỷ lục trong năm nay.

Pyongyang has conducted six weapons tests since the start of the year, including hypersonic missiles, one of the most intense barrages in a calendar month on record, while ignoring U.S. offers of talks.

Bình Nhưỡng đã tiến hành sáu cuộc thử nghiệm vũ khí kể từ đầu năm, bao gồm tên lửa siêu thanh, một trong những cuộc thử nghiệm khốc liệt nhất trong tháng dương lịch được ghi nhận, cùng với việc phớt lờ lời đề nghị đàm phán của Mỹ.

This week, it “conducted the test-fire for updating long-range cruise missile system and the test-fire for confirming the power of conventional warhead for surface-to-surface tactical guided missile,” the official Korean Central News Agency said.

Trong tuần này, họ đã “tiến hành vụ bắn thử để cập nhật hệ thống tên lửa hành trình tầm xa và vụ bắn thử khác để xác nhận sức mạnh của đầu đạn thông thường đối với tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên cho biết.

KCNA said the Tuesday test involved long-range cruise missiles flying over the East Sea — also known as the Sea of Japan — and hitting “the target island 1,800 km away.”

KCNA cho biết vụ thử hôm thứ Ba liên quan đến tên lửa hành trình tầm xa bay qua Biển Đông – còn được gọi là Biển Nhật Bản – và đã đánh trúng “hòn đảo mục tiêu cách đó 1.800 km”.

Thursday’s launch then saw short-range ballistic missiles hit a “target island”, KCNA added, “proving that the explosive power of the conventional warhead complied with the design requirements.”

KCNA cho biết thêm, vụ phóng hôm thứ Năm đã chứng kiến ​​tên lửa đạn đạo tầm ngắn đánh trúng một “đảo mục tiêu”, “chứng minh rằng sức công phá của đầu đạn thông thường đã tuân thủ các yêu cầu về mặt thiết kế.”

The flurry of sanctions-busting tests this month come after Kim re-avowed his commitment to military modernization at a key party speech in December.

Sự bùng nổ của các cuộc thử nghiệm trừng phạt trong tháng này diễn ra sau khi ông Kim tái khẳng định cam kết hiện đại hóa quân đội trong một bài phát biểu quan trọng của đảng vào tháng 12.

Washington imposed new sanctions in response, prompting Pyongyang to double down on weapons testing and hint last week that it could abandon a years-long self-imposed moratorium on nuclear and long-range tests.

Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới để đáp trả, khiến Bình Nhưỡng tăng gấp đôi việc thử nghiệm vũ khí vào tuần trước và cho thấy rằng nước này có thể từ bỏ lệnh tạm hoãn kéo dài nhiều năm đối với các vụ thử hạt nhân và tầm xa.

Kim also visited a munitions factory that produces “a major weapon system”, KCNA said.

KCNA cho biết, ông Kim cũng đã đến thăm một nhà máy sản xuất vũ khí đạn dược.

In a photograph released by the news agency, a beaming Kim, wearing his usual long black belted leather jacket, is seen surrounded by uniformed officials.

Trong một bức ảnh do hãng thông tấn công bố, một ông Kim tươi cười rạng rỡ, mặc áo khoác da dài màu đen thường thấy, được bao quanh bởi các quan chức mặc đồng phục.

The string of tests comes at a delicate time in the region, with Kim’s sole major ally China set to host the Winter Olympics next month and South Korea gearing up for a presidential election in March.

Chuỗi thử nghiệm diễn ra vào thời điểm nhạy cảm trong khu vực, với việc đồng minh lớn duy nhất của ông Kim là Trung Quốc sẽ tổ chức Thế vận hội mùa đông vào tháng tới và Hàn Quốc chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3.

Domestically, North Korea is preparing to celebrate the 80th anniversary of the birth of late leader Kim Jong Il in February, as well as the 110th birthday of founder Kim Il Sung in April.

Trong nước, Triều Tiên đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Jong Il vào tháng 2, cũng như sinh nhật lần thứ 110 của nhà sáng lập Kim Nhật Thành vào tháng 4.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/world/north-korea-says-it-test-fired-long-range-cruise-missiles-4422036.html

Từ mới: 

hypersonic (adj)        /ˌhaɪpə(ː)ˈsəʊnɪk/                (thuộc) tốc độ siêu thanh

warhead (n)                /ˈwɔː.hed/                             đầu đạn

cruise (n)                     /kruːz/                                  cuộc tuần tra

ballistic (adj)              /bəˈlɪs.tɪk/                             (thuộc) đạn đạo

sanction (n)                /ˈsæŋk.ʃən/                           hình phạt, sự trừng phạt

moratorium (n)          /ˌmɒr.əˈtɔː.ri.əm/                   sự tạm hoãn

munitions (n)             /mjuːˈnɪʃ.ənz/                        đạn dược

You may also like

Leave a Comment