Home Việt Nam Hổ dát vàng: quà Tết cho người Việt

Hổ dát vàng: quà Tết cho người Việt

by Mai Lan
Vietnamese are paying hundreds of dollars for gold plated tiger models as gifts as Lunar New Year draws near, bucking a major economic slowdown caused by the pandemic.

Người Việt Nam đang phải trả hàng trăm đô la cho các mô hình hổ mạ vàng để làm quà tặng khi Tết Nguyên đán đang đến gần, đi ngược với sự suy giảm kinh tế nghiêm trọng do đại dịch gây ra.

Tet, as it is known in Vietnam, is the most important festival of the year and the occasion for people to give gifts to loved ones and business partners.

Như đã biết ở Việt Nam, Tết là lễ hội quan trọng nhất trong năm và là dịp để mọi người tặng quà cho những người thân yêu và đối tác làm ăn.

With the year of the tiger starting on February 1, many are choosing pricy models of the striped felines.

Với năm con hổ bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, nhiều người đang lựa chọn những mẫu mèo kẻ sọc sang trọng.

Thousands of 24-carat gold plated tigers are hitting high-end souvenir shops in Hanoi, selling for between $300 and $3,000.

Hàng nghìn con hổ mạ vàng 24 carat đang tràn vào các cửa hàng lưu niệm cao cấp ở Hà Nội, được bán với giá từ 300 đến 3.000 USD.

“The gold-plated tiger model will bring me the feeling of being in a higher class,” said architect Pham Quang Duc who bought himself a winged tiger model for home decoration.

“Mô hình hổ dát vàng sẽ mang lại cho tôi cảm giác ở đẳng cấp cao hơn”, kiến ​​trúc sư Phạm Quang Đức – người đã sắm cho mình một mô hình hổ có cánh để trang trí nhà cho biết.

The year of the tiger is supposed to bring power and prosperity, and artisans said they tried to reflect this in their work.

Năm con hổ được cho là sẽ mang lại quyền lực và thịnh vượng, và các nghệ nhân cho biết họ đã cố gắng phản ánh điều này trong tác phẩm của mình.

“The tiger in my design not only shows the animal’s ferocity, but also the power, the aim of striving forward and conquering,” artisan Vu Dung told AFP of his tiger with eagle wings.

“Con hổ trong thiết kế của tôi không chỉ thể hiện sự hung dữ của con vật mà còn là sức mạnh, là mục tiêu phấn đấu và sự chinh phục”, nghệ nhân Vũ Dũng nói với AFP về chú hổ có đôi cánh đại bàng của mình.

“Possessing a gold plated tiger model would mean its owner is in the high class in society and is successful economically,” he added.

Ông nói thêm: “Sở hữu một mô hình hổ mạ vàng đồng nghĩa với việc chủ nhân của nó thuộc tầng lớp cao trong xã hội và thành công về mặt kinh tế.

It takes days of detailed work for artisans to make the sparkling gold-plated figurines.

Các nghệ nhân phải mất nhiều ngày làm việc tỉ mỉ để tạo ra những bức tượng được mạ vàng lấp lánh.

The process requires painting, gilding, and polishing the model, which often starts with clay, then ending with a copper sculpture before being plated with the precious metal.

Quá trình này đòi hỏi phải sơn, mạ vàng và đánh bóng mô hình, thường bắt đầu bằng đất sét, sau đó kết thúc điêu khắc bằng đồng trước khi được mạ bằng kim loại quý.

“We have to make sure the gold plating layer must be spread evenly on the model, including every crevice,” worker Lai Huy Nam told AFP at his workshop in Hanoi.

“Chúng tôi phải đảm bảo lớp mạ vàng phải được trải đều trên mô hình, kể cả từng kẽ hở”, anh Lại Huy Nam nói với AFP tại xưởng của mình ở Hà Nội.

Vietnam has suffered economically from the Covid-19 pandemic, with growth hitting a 30-year low last year and more than 1.4 million jobs lost.

Việt Nam đã phải gánh chịu hậu quả kinh tế từ đại dịch Covid-19, với mức tăng trưởng đạt mức thấp nhất trong 30 năm vào năm ngoái và hơn 1,4 triệu việc làm bị mất.

“The tiger with wings model shows my hope for my works to take off and have some breakthrough in the new year,” Duc said.

“Mô hình hổ thêm cánh cho tôi hy vọng những tác phẩm của mình sẽ cất cánh và có bước đột phá nào đó trong năm mới”, anh Đức nói.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/life/burning-bright-vietnam-s-gold-plated-new-year-tiger-4419222.html

Từ mới: 

buck (v)                /bʌk/                   đi ngược lại với cái gì đó

feline (n)              /ˈfiː.laɪn/              giống mèo

prosperity (n)      /prɒsˈper.ə.ti/       sự thịnh vượng

ferocity (n)          /fəˈrɒs.ə.ti/           sự hung bạo

sparkling (adj)    /ˈspɑː.klɪŋ/           sáng lấp lánh

figurine (n)         /ˌfɪɡ.əˈriːn/              bức tượng nhỏ

gild (v)                /ɡɪld/                       mạ vàng

crevice (n)          /ˈkrev.ɪs/                  đường nứt, kẽ hở

You may also like

Leave a Comment