Home Việt Nam John Legend biểu diễn tại Hà Nội

John Legend biểu diễn tại Hà Nội

by Mai Lan
Grammy-award singer John Legend has been invited to perform at an event hosted by conglomerate Vingroup this Thursday in Hanoi.

Ca sĩ từng đoạt giải Grammy John Legend đã được mời biểu diễn tại một sự kiện do tập đoàn Vingroup tổ chức vào thứ Năm tuần này tại Hà Nội.

He will perform at the VinFuture Global Science and Technology award ceremony, part of the VinFuture Science Week, at Hanoi Opera House alongside renowned Vietnamese pianist Dang Thai Son.

Anh sẽ biểu diễn tại lễ trao giải Khoa học và Công nghệ Toàn cầu VinFuture, một phần của Tuần lễ Khoa học VinFuture, tại Nhà hát Lớn Hà Nội cùng với nghệ sĩ piano nổi tiếng Việt Nam Đặng Thái Sơn.

Legend, born in 1978, is an American singer, songwriter, actor and producer. He is best known for many hit songs like ‘Love Me Now’ and ‘All of Me’.

Legend sinh năm 1978, là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ. Anh được biết đến với nhiều ca khúc hit như ‘Love Me Now’ và ‘All of Me’.

He is one of 16 Hollywood artists in the EGOT group – the group that has won all four of the most prestigious awards in the art and entertainment world, including an Emmy, Grammy, Oscar and Tony, “making him the first African-American to do so.”

Anh là một trong 16 nghệ sĩ Hollywood thuộc nhóm EGOT – nhóm đã giành được cả bốn giải thưởng danh giá nhất trong giới nghệ thuật và giải trí, bao gồm một giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony “, khiến anh trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên làm như vậy.”

He has also been awarded a Golden Globe and a special Starlight Award from the Songwriters Hall of Fame.

Anh cũng đã được trao giải Quả cầu vàng và giải Starlight đặc biệt từ Đại sảnh danh vọng dành cho các nhà soạn nhạc.

In 2019, People magazine voted John Legend as The Sexiest Man Alive.

Năm 2019, tạp chí People bình chọn John Legend là Người đàn ông quyến rũ nhất còn sống

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/life/john-legend-to-perform-in-hanoi-4417880.html

Từ mới: 

conglomerate (n)        /kənˈɡlɒm.ər.ət/          tập đoàn

renowned (adj)           /rɪˈnaʊnd/                    nổi tiếng

songwriter (n)            /ˈsɒŋˌraɪ.tər/                nhạc sĩ, nhà soạn nhạc

prestigious (adj)        /presˈtɪdʒ.əs/               uy tín, danh giá

hall (n)                        /hɔːl/                              đại sảnh

You may also like

Leave a Comment