Home Thế giới Ca sĩ Việt Nam ra mắt nhóm nhạc nam Hàn Quốc

Ca sĩ Việt Nam ra mắt nhóm nhạc nam Hàn Quốc

by Mai Lan
Ngo Ngoc Hung, stage name Hanbin, has made his singing debut as one of the seven members of new K-pop group TEMPEST.

Ngô Ngọc Hùng, nghệ danh Hanbin, đã ra mắt  với tư cách là một trong bảy thành viên của nhóm nhạc K-pop mới TEMPEST.

On Jan. 3 Yuehua Entertainment tweeted the official photo of the band, including the 24-year-old Vietnamese from the northern Yen Bai Province.

Vào ngày 3 tháng 1, Yuehua Entertainment đã đăng bức ảnh chính thức của ban nhạc, trong đó có một chàng trai Việt Nam 24 tuổi đến từ tỉnh Yên Bái, miền Bắc.

It quickly trended in Vietnam, with many people re-tweeting the post.

Nó nhanh chóng trở thành xu hướng ở Việt Nam, với việc rất nhiều người đã tweet lại bài đăng trên.

In 2020 Hanbin attracted attention when he participated in I-Land, the reality show devised by Big Hit Entertainment, the company that manages the famous boy band BTS.

Năm 2020, Hanbin đã thu hút sự chú ý khi tham gia I-Land, chương trình thực tế do Big Hit Entertainment, công ty quản lý nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS tạo ra.

He was considered one of the top contenders, and got a lot of public votes for his looks and impressive choreography, but was eliminated and missed the opportunity to join the band Enhypen, which debuted in November last year.

Anh được xem là một trong những ứng viên hàng đầu, được công chúng bình chọn nhiều nhờ ngoại hình và vũ đạo ấn tượng, nhưng lại bị loại và bỏ lỡ cơ hội gia nhập nhóm nhạc Enhypen ra mắt vào tháng 11 năm ngoái.

After that he joined as a trainee at Yuehua Entertainment, which manages artists Choi Ye Na, Cho Seung Youn and Everglow and actor Lee Do Hyun.

Sau đó, anh tham gia làm thực tập sinh tại Yuehua Entertainment, công ty quản lý các nghệ sĩ Choi Ye Na, Cho Seung Youn và Everglow và diễn viên Lee Do Hyun.

Hanbin was earlier a well-known name in the K-pop dance community in Vietnam and leader of the group C.A.C which won the 2018 Vietnam Kpop random dance in public contest. At the time he was using the stage name Hung Bin and had a big fan following.

Hanbin trước đó đã là một cái tên nổi tiếng trong cộng đồng K-pop dance Việt Nam và là trưởng nhóm CAC đội đã giành chiến thắng trong cuộc thi Vietnam Kpop random dance 2018. Lúc đó anh chàng đang lấy nghệ danh là Hùng Bin và có một lượng fan lớn theo dõi.

*Bài viết trên e.vnexpress, link bài viết tại: https://e.vnexpress.net/news/life/culture/vietnamese-singer-debuts-for-south-korean-boy-band-4411835.html

Từ mới:

debut (n)                         /ˈdeɪ.bju/                   buổi ra mắt
tweet (v)                          /twiːt/                         đăng lên tweeter
devise (v)                        /dɪˈvaɪz/                     nghĩ ra, tạo ra cái gì đó
contender (n)                  /kənˈten.dər/              ứng viên         
choreography (n)            /ˌkɒr.iˈɒɡ.rə.fi/            kĩ năng vũ đạo

You may also like

1 comment

Duyên 10/01/2022 - 22:24

Dạ rất hay ạ
Em rất thích kiểu bảo song ngữ như vầy ạ. Vừa có thể rèn luyện thêm tiếng anh, vừa có được những thông tin hay, tạo thêm sự tò mò hứng thú ạ. Em xin cảm ơn.

Reply

Leave a Comment