Home Việt Nam Giới trẻ hà nội đổ xô đến các tỉnh thành lân cận để xem phim

Giới trẻ hà nội đổ xô đến các tỉnh thành lân cận để xem phim

by Mai Lan
Young Hanoians are traveling to neighboring provinces and other localities to watch Hollywood blockbusters as capital cinemas remain closed since May.

Giới trẻ Hà Nội đang di chuyển về các tỉnh lân cận và các địa phương khác để xem các bộ phim bom tấn của Hollywood vì các rạp chiếu phim ở thủ đô vẫn đóng cửa từ tháng Năm.

Nguyen Thanh Hung, 27, took a day off Friday to travel 30 kilometers from Hanoi to neighboring Bac Ninh Province to watch the superhero flick “Spider-Man: No Way Home” with his group of friends.

Nguyễn Thanh Hùng, 27 tuổi, đã nghỉ thứ Sáu để đi 30 km từ Hà Nội đến tỉnh Bắc Ninh lân cận để xem bộ phim siêu anh hùng “Spider-Man: No Way Home” cùng nhóm bạn của mình.

“Cinemas in Hanoi are still closed, I have no choice but to travel to Bac Ninh to watch movies before other people watch them and spoil things on the Internet,” he said, adding he will also watch “Eternals”, another Hollywood blockbuster that hit Vietnamese big screens last month.

“Rạp chiếu ở Hà Nội vẫn đóng cửa, tôi không còn cách nào khác là đến Bắc Ninh để xem phim trước khi người khác làm điều đó và tha hồ tung lên mạng”, anh nói và cho biết thêm anh cũng sẽ xem “Eternals”, một bộ phim bom tấn khác của Hollywood cũng đã tấn công vào màn ảnh rộng của Việt Nam vào tháng trước.

“But not in Hanoi,” one of his friends pitched in.

“Nhưng không phải ở Hà Nội,” một người bạn của anh ta nói.

With cinemas in Ho Chi Minh City and many other localities having reopened since mid-November, those in Hanoi remain shut, forcing many people to travel to other provinces to enjoy movies they have missed, especially with the highly-anticipated “Spider-Man: No Way Home” to officially hit cinemas this weekend.

Với việc các rạp chiếu phim ở TP.HCM và nhiều địa phương khác đã được mở cửa trở lại từ giữa tháng 11, thì các rạp chiếu ở Hà Nội vẫn đóng cửa, buộc nhiều người phải di chuyển đến các tỉnh thành khác để thưởng thức những bộ phim mà họ đã bỏ lỡ, đặc biệt là với bộ phim rất được mong đợi “Người Nhện: No Way Home “sẽ chính thức ra rạp vào cuối tuần này.

Apart from Bac Ninh, northern Ha Nam and Thai Binh Province are also popular among Hanoi moviegoers, who don’t mind traveling a long distance for their cinema fix. Many people have even planned to watch several movies to “make the long journey worth it.”

Ngoài Bắc Ninh, Hà Nam và Thái Bình cũng là những lựa chọn phổ biến với khán giả Hà Nội, những người không ngại di chuyển đường xa để đến với rạp chiếu phim của họ. Nhiều người thậm chí đã lên kế hoạch xem vài bộ phim để “làm cho chuyến đi dài trở nên xứng đáng”.

“I will watch Spider-Man and two other movies in Phu Ly Town of Ha Nam Province on Saturday. I have missed going to cinemas so much,” said Nguyen Trong Dat, 24.

“Tôi sẽ xem Người Nhện và hai bộ phim khác ở Thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vào thứ Bảy. Tôi đã quá nhớ đến việc đi đến rạp chiếu phim rồi”, Nguyễn Trọng Đạt, 24 tuổi cho biết.

The man from Hanoi’s Long Bien District will travel around 50 kilometers to the cinema with his group of friends Saturday morning.

Anh chàng đến từ quận Long Biên, Hà Nội này sẽ đi khoảng 50 km để đến rạp chiếu phim với nhóm bạn của mình vào sáng thứ Bảy.

Seats in cinemas across provinces like Bac Ninh, Ha Nam, Thai Binh, Yen Bai are fully booked, especially for this weekend.

Ghế ngồi tại các rạp chiếu phim trên khắp các tỉnh thành như Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, Yên Bái đều đã kín chỗ, nhất là dịp cuối tuần này.

On the Facebook page of Lotte Cinema in Bac Ninh, netizens have asked whether they must take Covid tests if traveling from Hanoi to the province to watch movies.

Trên trang Facebook của Lotte Cinema Bắc Ninh, cư dân mạng đặt câu hỏi liệu có phải xét nghiệm Covid nếu đi từ Hà Nội về tỉnh để xem phim không.

“There is no travel restrictions now, let’s go to Bac Ninh this weekend,” a Facebooker commented.

“Giờ việc đi lại không còn bị hạn chế nữa, hãy đến Bắc Ninh cuối tuần này nào”, một Facebooker bình luận.

With the premiere of “Spider-Man: No Way Home”, cinema chains hope to attract more moviegoers after cinemas reopened last month with limited attendance due to few blockbusters.

Với sự ra mắt của “Spider-Man: No Way Home”, các rạp chiếu phim hy vọng sẽ thu hút được nhiều khán giả hơn sau khi mở cửa trở lại vào tháng trước với lượng người đến còn hạn chế do ít phim bom tấn.

As of Friday, the capital has recorded more than 21,000 Covid cases in the current outbreak.

Tính đến thứ Sáu, thủ đô đã ghi nhận hơn 21.000 trường hợp Covid trong đợt bùng phát hiện tại.

*Bài viết của tác giả Long Nguyen, link bài viết tại : https://e.vnexpress.net/news/life/culture/hanoians-travel-to-neighboring-provinces-for-movie-fix-4404492.html

Từ mới : 

blockbuster (n)                      /ˈblɒkˌbʌs.tər/                      phim bom tấn

flick (n)                                   /flɪk/                                      cú đánh nhẹ, bộ phim

force (v)                                /fɔːs/                                      ép buộc

moviegoer (n)                    /ˈmuː.viˌɡəʊ.ər/                      người thường xuyên xem phim tại rạp

restriction (n)                     /rɪˈstrɪk.ʃən/                           sự giới hạn, hạn chế

premiere (n)                       /ˈprem.i.eər/                           sự ra mắt

You may also like

1 comment

trang 23/12/2021 - 11:01

Có vài chỗ dịch chx sát lắm nhé ad

Reply

Leave a Comment